Atlas ćwiczeń Mobilizacje

Ćwiczenia mobilizacyjne są bardzo dobrą formą rozgrzewki. W wielu przypadkach nasze ciało po wykonaniu odpowiednich ćwiczeń odzyskuje prawidłowe zakresy ruchomości w stawach.

Wykonywanie ćwiczeń w ich niepełnym zakresie ruchu jest błędem technicznym i może powodować problemy w rozwijaniu siły i hipertrofii oraz zwiększać ryzyko kontuzji.

Dobranie 3–4 ćwiczeń mobilizacyjnych może spowodować, że nasz trening stanie się o wiele bardziej efektywny.