Atlas ćwiczeń Crossfit

System treningowy mający na celu w sposób wszechstronny rozwijać sprawność fizyczną odnoszącą się do dziesięciu wyznaczonych dziedzin: wydolności krążeniowo-oddechowej, wytrzymałości, siły, elastyczności, mocy, szybkości, koordynacji, zręczności, równowagi i dokładności.

W skład treningu wchodzą ćwiczenia z dyscyplin ciężarowych (np. przysiad, zarzut), gimnastycznych (np. stanie/chodzenie na rękach) oraz wytrzymałościowych (np. bieganie, pływanie).