Artykuły

Wykroki chodzone ze sztangą trzymaną na plecach
Wchodzenie na podwyższenie ze sztangą trzymaną na plecach
Wykroki w miejscu ze sztangą trzymaną na plecach
Przysiad ze sztangą trzymaną na plecach
Unoszenie tułowia z podłoża. Spięcia brzucha leżąc
Zginanie tułowia na maszynie siedząc. Spięcia brzucha na maszynie
Świeca z prostowaniem nóg leżąc
Spięcia brzucha z nogami opartymi na piłce gimnastycznej
Spięcia brzucha leżąc na macie ze złączonymi stopami
Rowerek
Przyciąganie kolan do klatki w zwisie na drążku
Naprzemienne sięganie do kostek leżąc
Naprzemienne przyciąganie łokci do kolan leżąc na plecach
Izometryczny skurcz mięśni brzucha w podporze przodem. Deska/ścianka/plank
Wiosłowanie sztangą trzymaną podchwytem w opadzie tułowia
Wiosłowanie na suwnicy Smitha w opadzie tułowia
Wiosłowanie hantlami w oparciu o ławkę skośną
Wiosłowanie hantlami w opadzie tułowia
Unoszenie tułowia na ławce rzymskiej
Ściąganie drążka wyciągu górnego trzymanego nachwytem za kark
Ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki nachwytem szeroko
Przyciąganie linki wyciągu dolnego siedząc
Przyciąganie linki wyciągu dolnego jednorącz
Przyciąganie końca sztangi jednorącz w opadzie tułowia
Wiosłowanie końcem sztangi chwytem neutralnym w opadzie tułowia
Prostopadłe przyciąganie drążka wyciągu górnego do bioder
Przyciąganie drążka wyciągu górnego do klatki podchwytem wąsko
Wiosłowanie hantlą w klęku podpartym na ławeczce
Podciąganie na drążku trzymanym szeroko do karku
Podciąganie na drążku trzymanym podchwytem
Podciąganie na drążku trzymanym nachwytem
Wiosłowanie z wykorzystaniem kółek gimnastycznych, TRX lub sztangi
Klasyczny martwy ciąg
Wyciskanie sztangi na suwnicy Smitha wąskim chwytem na triceps
Wyciskanie sztangi łamanej wąskim chwytem na ławeczce płaskiej
Wąskie pompki na triceps. Diamentowe pompki
Prostowanie ramion z gryfem trzymanym podchwytem z wyciągu górnego
Prostowanie ramion na maszynie triceps
Prostowanie ramion leżąc na ławce z użyciem wyciągu górnego
Prostowanie ramion z hantlami za siebie w opadzie tułowia
Prostowanie ramienia z wykorzystaniem wyciągu górnego
Prostowanie ramienia jednorącz z wyciągu dolnego stojąc
Prostowanie przedramion ze sztangielką trzymaną oburącz siedząc
Prostowanie przedramion ze sztangą łamaną leżąc na ławce płaskiej
Prostowanie przedramion z liną z wyciągu dolnego stojąc
Prostowanie przedramion z gryfem prostym trzymanym nachwytem z wyciągu górnego
Prostowanie przedramion z gryfem łamanym trzymanym nachwytem z wyciągu górnego
Prostowanie przedramion w pionie ze sztangielką trzymaną oburącz
Prostowanie przedramion w pionie ze sztangą trzymaną oburącz
Prostowanie przedramienia w pionie ze sztangielką