Artykuły

Zginanie przedramion z gryfem łamanym na modlitewniku
Zginanie przedramion z drążkiem wyciągu dolnego na modlitewniku
Zginanie przedramion z gryfem wyciągu górnego leżąc na ławce
Zginanie przedramienia z hantlem na modlitewniku
Zginanie przedramion w chwycie młotkowym siedząc na ławce
Zginanie przedramion z hantlami w chwycie młotkowym
Wspięcia na palcach siedząc na maszynie
Wspięcia na palcach w pozycji siedzącej ze sztangą ułożoną na kolanach
Wspięcia na palcach stojąc ze sztangą trzymaną na plecach
Wspięcia na palcach stojąc z wykorzystaniem suwnicy Smitha
Wspięcia na palcach stojąc z hantlą
Wspięcia na palcach siedząc z użyciem sztangielki
Wspięcia na palcach na suwnicy
Zginanie nóg na piłce gimnastycznej leżąc
Zginanie nóg na maszynie leżąc lub siedząc
Martwy ciąg na prostych nogach
Martwy ciąg na prostych nogach z hantlami
Zginanie nadgarstków ze sztangą trzymaną podchwytem siedząc
Zginanie nadgarstków ze sztangą trzymaną nachwytem w oparciu o ławkę płaską
Zginanie nadgarstków podchwytem ze sztangą w oparciu o ławkę płaską
Zginanie nadgarstków podchwytem z hantlami siedząc
Zginanie nadgarstka ze sztangielką trzymaną podchwytem
Zginanie nadgarstka ze sztangielką trzymaną nachwytem
Wznosy ramion w bok w opadzie tułowia
Wznosy ramion w bok w opadzie tułowia siedząc
Wyciskanie sztangielki jednorącz nad głowę stojąc
Wyciskanie sztangi zza głowy stojąc
Wyciskanie sztangi nad głowę siedząc
Wyciskanie sztangi na maszynie Smitha siedząc
Wyciskanie nad głowę z linkami wyciągu dolnego
Wyciskanie nad głowę na maszynie chwytem neutralnym
Wyciskanie hantli nad głowę stojąc
Wyciskanie hantli nad głowę siedząc
Wiosłowanie sztangą trzymaną nachwytem do klatki w opadzie tułowia
Wyciskanie sztangi nad głowę
Unoszenie ramion w przód ze sztangielką trzymaną oburącz
Unoszenie ramion w przód ze sztangielkami
Unoszenie ramion w przód ze sztangą w oparciu o ławkę dodatnią
Odwodzenie ramion w bok ze sztangielkami
Unoszenie ramion w bok ze sztangielkami w pozycji siedzącej
Wyciskanie ramion nad głowę siedząc z wykorzystaniem wyciągu
Przyciąganie liny z wyciągu górnego do klatki piersiowej
Podciąganie sztangi pod brodę
Naprzemienne wyciskanie hantli nad głowę stojąc
Naprzemianstronne unoszenie ramion w przód ze sztangielkami
Naprzemianstronne unoszenie ramion w przód z wykorzystaniem wyciągu dolnego
Odwodzenie linek w tył wyciągu stojąc
Arnoldki – wyciskanie hantli nad głowę z rotacją
Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej
Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej