Zapalenie nadkłykcia bocznego (łokieć tenisisty) oznacza schorzenie mięśni prostowników (entezopatię) w miejscu ich przyczepu do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Przeciążenia lub powtarzające się mikrourazy tej okolicy mogą doprowadzić do zwłóknienia i mikronaddarcia tkanek miękkich, które w konsekwencji tracą swoją elastyczność i prawidłowe warunki pracy, czego objawem jest ból.


SPIS TREŚCI:
1. Łokieć tenisisty – objawy
2. Przyczyny schorzenia
3. Leczenie i rehabilitacja1. Łokieć tenisisty – objawy
W przebiegu schorzenia, jakim jest łokieć tenisisty, występuje kilka charakterystycznych objawów. Stwierdza się tkliwość uciskową nad nadkłykciem bocznym kości ramiennej (charakterystyczna wyniosłość kostna po bocznej stronie stawu łokciowego).


Ból często nasila się pod wpływem wyprostu nadgarstka z oporem przy ustawieniu przedramienia w pronacji (dłonią ku dołowi), jest to czynność podobna do podnoszenia krzesła za oparcie. Poza tym, wyprost łokcia może być ograniczony. Ból może być również sprowokowany poprzez ustawienie nadgarstka i palców w pełnym zgięciu.


2. Przyczyny schorzenia
Najczęstszą przyczyną tego problemu bólowego jest wykonywanie stale powtarzających się ruchów zginania/prostowania lub pronacji/supinacji. Poza aktywnością sportową, czynności takie jak np. posługiwanie się śrubokrętem lub noszenie ciężkich przedmiotów w dłoniach skierowanych do dołu mogą powodować przeciążenie w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej.


Dodatkowymi przyczynami wystąpienia objawów łokcia tenisisty jest bezpośredni uraz nadkłykcia bocznego kości ramiennej lub np. w trakcie gry w tenisa, gwałtowne wytrącanie prędkości nadgarstka przy uniesionym nad głową ramieniu.


Fabryka Siły Sklep

3. Leczenie i rehabilitacja
Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić w przypadku odczuwania dolegliwości bólowych, jest zaprzestanie aktywności powodującej ból. Dodatkowo stosujemy okłady z lodu nawet 3 razy dziennie przez 10–15 minut. Jeśli to możliwe, ciężkie przedmioty należy podnosić ustawiając ręce dłońmi ku górze i korzystać z obu rąk w sposób, który zmniejsza wymuszony wyprost łokcia, supinację i wyprost nadgarstka.


W kolejnym etapie należy skorygować technikę wykonywanej aktywności.
U tenisistów może to być np. skorygowanie wadliwie wykonywanego bekhendu. Złe wykonywanie pompek jest również częstą przyczyną dolegliwości bólowych łokcia. Prawidłowo powinniśmy wykonywać pompki tak, aby przedramiona były cały czas ustawione nieruchomo i prostopadle do podłoża.


Kolejnym ważnym elementem procesu leczenia łokcia tenisisty jest stretching. W tych ćwiczeniach kładzie się nacisk na bierne rozciąganie

i osiąganie pozycji krańcowych (łokieć w pełnym wyproście, nadgarstek

w zgięciu dłoniowym z lekkim odwiedzeniem dołokciowym).


Dodatkowo stosuje się zabiegi z zakresu fizykoterapii: jonoforezę lub fonoforezę. Jako wspomaganie leczenia warto również zastosować ortezę, której zadaniem będzie odciążenie przyczepów prostowników. Nakłada się ją w odległości dwóch palców dystalnie (w kierunku nadgarstka) w stosunku do nadkłykcia bocznego kości ramiennej.


W ostatniej fazie leczenia wprowadzamy ćwiczenia wzmacniające. Pamiętajmy jednak, że zanim przystąpimy do wykonywania tego rodzaju ćwiczeń, musimy mieć pewność, że ustąpiła ostra faza zapalenia. Oznaką tego stanu będzie bezbólowe wykonywanie codziennych czynności przez co najmniej 2 tygodnie.


W zestawie ćwiczeń wzmacniających musimy uwzględnić trening siły chwytu, prostowania zginania nadgarstka, mięśnia dwugłowego trójgłowego oraz mięśni stożka rotatorów. W przypadku każdego urazu lub dolegliwości bólowych zalecam wizytę u specjalisty, który pokieruje leczeniem. Standardowo, w przypadku łokcia tenisisty, okres powrotu do zdrowia przy odpowiednim leczeniu trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy.