Zespół niespokojnych nóg, zwany też chorobą wędrujących kończyn dolnych bądź przymusu ruchowego, to stosunkowo młode schorzenie, które coraz częściej pojawia się w naszym społeczeństwie. W telewizji niejednokrotnie można zobaczyć reklamy preparatów ukierunkowanych na łagodzenie objawów tej jednostki chorobowej. W tym tekście postaram się przybliżyć nieco informacji na temat objawów tego schorzenia.

 

SPIS TREŚCI:

1. Czym jest zespół niespokojnych nóg?

2. Zespół niespokojnych nóg – przyczyny

3. Objawy

4. Leczenie

 

 

1. Czym jest zespół niespokojnych nóg?

Zespół niespokojnych nóg objawia się głównie nadmiernym uczuciem zmęczenia i brakiem spokoju w obrębie kończyn dolnych. Choroba ta niejednokrotnie wiąże się z obecnością parestezji – niekomfortowego uczucia obrzęku bądź puchnięcia naczyń krwionośnych. Badania wykazują, że choroba występuje u prawie 10% społeczeństwa. Bardzo często można spotkać się z innymi nazwami tej jednostki chorobowej – choroba Ekboma, zespół Wittmaacka-Ekboma bądź RLS (ang. restless leg syndrome).


2. Zespół niespokojnych nóg – przyczyny

Pomimo ciągle postępującego rozwoju medycyny etiologia zespołu niespokojnych nóg wciąż pozostaje niewyjaśniona. Istnieją jednak dowody na powiązanie RLS z pewnymi dolegliwościami. Pierwszą z nich jest niewydolność nerek – szacuje się, że od 60 do 80% wszystkich pacjentów borykających się z tym problemem, skarży się na objawy występujące w czasie przebiegu tej choroby. Równie częstym zjawiskiem jest obecność niedoborów żelaza wśród społeczności dotkniętej chorobą Ekboma.


Jednak to nie koniec domniemanych czynników ryzyka, które sprzyjają rozwojowi zespołu Wittmaacka-Ekboma. Stosowanie leków o działaniu antydepresyjnym i przeciwpsychotycznym także może doprowadzić do pojawienia się zespołu niespokojnych nóg. Warto też zwrócić uwagę na niedobory dopaminy. Jednak oprócz czynników zewnętrznych należy pamiętać o predyspozycjach genetycznych, gdyż prawie połowa wszystkich przypadków obecności RLS występuje rodzinnie. Co więcej, objawy zespołu niespokojnych nóg najczęściej pojawiają się po raz pierwszy po 20. roku życia i z każdym kolejnym rokiem się nasilają.


3. Objawy Fabryka Siły Sklep

Zanim przejdziemy do tematu oznak wskazujących na obecność zespołu niespokojnych nóg, warto poruszyć kwestię rozpoznania choroby. RLS jest diagnozowany jedynie na podstawie wywiadu i symptomów jakie zgłasza pacjent. W trakcie wizyty u neurologa należy przede wszystkim poruszyć cztery najważniejsze kwestie wskazujące, że mamy do czynienia z zes-połem Wittmaacka-Ekboma. Należy określić, czy dolegliwości mają charakter nieprzyjemny, a czasami wręcz bolesny, i czy występują jedynie

w kończynach dolnych. Oprócz tego warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wspomniane objawy występują jedynie w spoczynku i czy ustępują w trakcie ruchu? Co więcej, musimy być świadomi pory dnia,

w jakiej występują objawy, a te w przypadku RLS nasilają się przede wszystkim wieczorem i w nocy.


Symptomy choroby Ekboma okazują się trudne do skonkretyzowania zarówno przez lekarzy, jak i samych pacjentów. Osoby cierpiące z powodu zespołu niespokojnych nóg zapytane o występujące objawy jako pierwsze wskazują mimowolne i trudne do dokładnego zlokalizowania nieprzyjemne uczucie przypominające drętwienie, skurcze czy też puchnięcie w obrębie kończyn dolnych. Określeń jest naprawdę wiele, ale wszystkie posiadają jeden element wspólny – ich odczucie jest na tyle niekomfortowe, że chory nie może się skupić na niczym innym.


Uciążliwe i niekomfortowe odczucia w obrębie kończyn dolnych skutkują przymusowym wykonywaniem ruchu, który stanowi skuteczny środek na ich złagodzenie. Chorzy niejednokrotnie wspominają o wykonywaniu naprzemiennych ruchów zgięcia i wyprostu w celu zniwelowania nadmiernego napięcie w nogach. Co więcej, dolegliwości bardzo często pojawiają się w nocy i powodują przebudzenie pacjenta w celu „rozruszania zdrętwiałych kończyn”. Następstwem tego przymusu ruchowego w czasie snu może być bezsenność, problemy z koncentracją i pamięcią, drażliwość oraz ogólne obniżenie nastroju i kondycji fizycznej chorego.


4. Leczenie

Obecnie medycyna okazuje się bezradna wobec RLS. Lekarze często doradzają pacjentom rozpoczęcie kuracji lekami zmniejszającymi napięcie mięśniowe lub preparatami witaminowymi w celu uzupełnienia braków składników mineralnych i witamin. Specjaliści niejednokrotnie wspominają o zmianie stylu życia i wyeliminowaniu czynników mogących nasilać występowanie zespołu niespokojnych nóg. Mowa tutaj

o alkoholu, kawie, lekach nasennych i psychotropowych czy papierosach.


Póki co jedynym i skutecznym sposobem radzenia sobie z dolegliwościami wywołanymi przez chorobę Ekboma jest ruch. Pacjenci sami potwierdzają, że krótkie sesje treningowe, polegające na wykonywaniu prostych ruchów bądź elementów stretchingu przynoszą im ulgę od uciążliwych objawów. Inni polecają znalezienie zajęcia pozwalającego na skoncentrowanie się i odwrócenie uwagi od występujących oznak.