Choroby układu krążenia, nowotwory oraz otyłość stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i są zaliczane do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Istotną rolę w prewencji odgrywają aktywność fizyczna oraz zbilansowana dieta – duże znaczenie ma tutaj żywność naturalna zawierająca związki bioaktywne. Na szczególną uwagę zasługują katechiny, które wykazują szeroki potencjał zdrowotny.

 

SPIS TREŚCI:
1. Katechiny – charakterystyka
2. Występowanie w diecie
3. Katechiny – właściwości prozdrowotne
4. Zielona herbata – cenne źródło katechin
5. Podsumowanie

 


1. Katechiny – charakterystyka
Katechiny to grupa związków polifenolowych zaliczanych do flawanoli. Na skutek odkrycia ich szerokich właściwości prozdrowotnych zyskały dużą popularność. Do najlepiej przebadanych należą epikatechina, galusan epikatechiny, epigalokatechina i galusan epigalokatechiny. Mają one szczególne znaczenie dla układu sercowo-naczyniowego, ale wykazują także właściwości wpływające na zdrowie całego organizmu.

 

2. Występowanie w diecie
Katechiny powszechnie występują w codziennej diecie. Najlepszym ich źródłem jest herbata, choć zawartość polifenoli różni się w zależności od jej rodzaju, a dokładniej mówiąc – sposobu produkcji. Największa ilość katechin znajduje się w herbacie zielonej. Proces fermentacji, który towarzyszy wytwarzaniu czarnej herbaty, przyczynia się do obniżenia stężenia związków polifenolowych. Ważna jest także temperatura parzenia – w przypadku zielonej herbaty powinna ona wynosić ok. 80°C. Powyżej tej wartości część cennych składników zostanie utracona.

 

Bogatym źródłem katechin jest także kakao i powstające z niego produkty. Warto podkreślić, że im większa zawartość miazgi kakaowej, tym wyższe stężenie związków aktywnych – najlepiej więc wybierać gorzką czekoladę o jak najwyższej procentowej zawartości masy kakaowej.

  Fabryka Siły Sklep

Do produktów obfitujących w katechiny zalicza się również czerwone wino oraz owoce, w szczególności jabłka, śliwki, brzoskwinie, wiśnie i truskawki. Najwięcej substancji czynnych znajduje się w skórce i tuż pod nią, jeśli więc nie ma przeciwwskazań do jej spożycia – nie należy jej usuwać. Źródłem katechin w diecie mogą być także rośliny strączkowe, takie jak bób, fasola i soczewica.

 

3. Katechiny – właściwości prozdrowotne
Aktywność antyoksydacyjna
Korzystny wpływ katechin w dużej mierze związany jest z ich przeciwutleniającymi właściwościami. Do głównych mechanizmów działania związków polifenolowych zalicza się hamowanie utleniania lipidów, usuwanie wolnych rodników oraz ograniczanie powstawania nowych reaktywnych form tlenu (RFT) przyspieszających procesy starzenia się organizmu. Aktywność antyoksydacyjna ma szczególne znaczenie w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, m.in. miażdżycy i schorzeń, które wynikają z zaburzonej równowagi pomiędzy substancjami utleniającymi a przeciwutleniaczami. Zachwianie tych proporcji określane jest mianem stresu oksydacyjnego. Taki stan może przyczyniać się do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, dlatego katechiny – dzięki właściwościom antyoksydacyjnym – zmniejszają ryzyko wystąpienia m.in. chorób Alzheimera czy Parkinsona.

 

Oddziaływanie na płytki krwi
Katechiny wykazują właściwości przeciwpłytkowe. Oznacza to, że zmniejszają zdolność krzepnięcia krwi i wydłużają czas tego procesu, dzięki czemu maleje prawdopodobieństwo powstawania niebezpiecznych zatorów. Takie działanie zapobiega zmianom patofizjologicznym w obrębie naczyń krwionośnych, które powstają wskutek agregacji, czyli zlepiania i osadzania się płytek krwi na ścianach żył i tętnic. Proces ten może pojawić się podczas stanu zapalnego lub w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Hamowanie czynności płytek może więc stanowić ważny czynnik zapobiegający rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego, a także przeciwdziałać powikłaniom zakrzepowo-zatorowym.

 

Wpływ na ciśnienie tętnicze
Wyniki badań przeprowadzonych wśród rdzennych mieszkańców Ameryki wykazały korzystny efekt diety bogatej w związki pochodzące z ziaren kakaowca – ich wysokie spożycie chroni przed wystąpieniem nadciśnienia. Naukowcy zauważyli także, że badana grupa charakteryzowała się znacznie mniejszym odsetkiem śmiertelności wynikającej z chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z innymi grupami etnicznymi (R. Corti i wsp. 2009). Działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) produktów z ziaren kakaowca bogatych w katechiny zostało potwierdzone w metaanalizie 10 badań klinicznych – zaobserwowano obniżenie ciśnienia zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego (S. Desch i wsp. 2010).

 

Działanie przeciwnowotworowe
Powstawanie wolnych rodników i reaktywnych form tlenu przyczynia się do wystąpienia stresu oksydacyjnego. Taki stan prowadzi do zaburzeń funkcjonowania wielu układów organizmu, uszkodzeń komórek, a także zmian nowotworowych. Wymienione wcześniej właściwości antyoksydacyjne katechin w znacznym stopniu mogą temu zapobiegać. Działanie związków polifenolowych polega m.in. na hamowaniu rozwoju komórek nowotworowych i wywoływaniu ich śmierci (apoptozy). Na podstawie badań stwierdzono, że katechiny zawarte w zielonej herbacie mogą utrudniać rozwój nowotworów przewodu pokarmowego, płuc, skóry i piersi (M. Donejko i wsp. 2013). Warto także dodać, że katechiny zapobiegają kardiotoksyczności (szkodliwemu działaniu na serce) leków, które są stosowane podczas chemioterapii w walce z nowotworami (A. Piasek i wsp. 2009).

 

Właściwości przeciwzapalne
Przeciwzapalne działanie katechin wynika z osłabienia ekspresji genów cytokin prozapalnych, czyli związków inicjujących stan zapalny w organizmie. Do jego powstawania przyczynia się także stres oksydacyjny i nadmiar wolnych rodników, dlatego właściwości przeciwzapalne są ściśle związane z omówionym wcześniej działaniem antyoksydacyjnym. Poprzez eliminację szkodliwych substancji katechiny wpływają na zmniejszenie procesów zapalnych w ludzkim organizmie.

 

Redukcja tkanki tłuszczowej
Problem nadwagi i otyłości dotyczy coraz większej liczby osób, dlatego prowadzone są badania na temat oddziaływania substancji pochodzenia naturalnego (w tym katechin), które mogłyby wspomagać redukcję masy ciała. W jednej z prac wykazano, że suplementacja katechin połączona z dietą o obniżonej kaloryczności znacząco wpłynęła na obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, a więc wiązała się również ze spadkiem masy ciała (T. Nagao i wsp. 2005). Inne badanie przeprowadzone na modelu zwierzęcym wykazało wpływ galusanu epikatechiny na hamowanie absorpcji lipidów, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej. Naukowcy sugerują, że może to być także efekt poprawy homeostazy glukozy i insuliny (M. Bose i wsp. 2008). Należy jednak podkreślić, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić takie działanie na ludzki organizm.

 

4. Zielona herbata – cenne źródło katechin
Istnieją dowody naukowe udowadniające wpływ katechin zawartych w zielonej herbacie na obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wyróżnia się przede wszystkim działania przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwzakrzepowe, hipolipemizujące (obniżające poziom cholesterolu LDL) oraz antyagregacyjne.

 

W badaniu, w którym udział wzięło 40 tys. osób mieszkających w Japonii, zaobserwowano, że spożycie co najmniej 5 filiżanek zielonej herbaty dziennie wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia o 26% (S. Kuriyama i wsp. 2006). W innej pracy potwierdzono niższe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca wynikające ze spożycia 375 ml zielonej herbaty na dzień (J.M. Geleijnse i wsp. 2002). Metaanaliza wykazała także, że wypijanie zielonej herbaty powoduje spadek ryzyka zawału serca o 11% (C. Cabrera, R. Artacho, R. Giménez 2006). Ponadto badanie przeprowadzone na chińskiej populacji mężczyzn pokazało, że spożywanie tego naparu zapobiegało rozwojowi miażdżycy. Każdy uczestnik zużył w ciągu miesiąca łącznie 125–250 g suszonych liści (Q. Wang i wsp. 2010).

 

Zainteresowanie naukowców zieloną herbatą jest bardzo duże, co wynika z jej prozdrowotnego działania. Nie ma więc wątpliwości, że codzienne jej spożywanie niesie za sobą wiele korzyści.

 

5. Podsumowanie
Katechiny wywierają wielokierunkowy wpływ na organizm. Wyróżnia się przede wszystkim aktywność antyoksydacyjną, dzięki której katechiny mogą być pomocne w prewencji wielu chorób, w tym także nowotworów. Mają też istotne znaczenie dla zachowania prawidłowej pracy układu krążenia. Warto więc uwzględnić ich źródła w codziennej diecie. Szczególnie polecane jest regularne spożywanie zielonej herbaty, której wyjątkowe właściwości zostały potwierdzone w wielu badaniach naukowych.

 


Bibliografia
Bernatoniene J., Kopustinskiene D.M., The Role of Catechins in Cellular Responses to Oxidative Stress, „Molecules” 2018, 23(4), 965.
Bose M. et al., The Major Green Tea Polyphenol, (-)-Epigallocatechin-3-Gallate, Inhibits Obesity, Metabolic Syndrome, and Fatty Liver Disease in High-Fat–Fed Mice, „Journal of Nutrition” 2008, 138(9), 1677–1683.
Cabrera C., Artacho R., Giménez R., Beneficial Effects of Green Tea – A Review, „Journal of the American College of Nutrition” 2006, 25(2), 79–99.
Corti R. et al., Cocoa and Cardiovascular Health, „Circulation” 2009, 119, 1433–1441.
Desch S. et al., Effect of Cocoa Products on Blood Pressure: Systematic Review and Meta-Analysis, „American Journal of Hypertension” 2010, 23(1), 97–103.
Donejko M. et al., Właściwości antynowotworowe galusanu epigallokatechiny zawartego w zielonej herbacie, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2013, 67, 26–34.
Geleijnse J.M. et al., Inverse association of tea and flavonoid intakes with incident myocardial infarction: the Rotterdam Study, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2002, 75(5), 880–886.
Kania M., Baraniak J., Wybrane właściwości biologiczne i farmakologiczne zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze), „Postępy Fitoterapii” 2011, 1, 34–40.
Kuriyama S. et al., Green Tea Consumption and Mortality Due to Cardiovascular Disease, Cancer, and All Causes in Japan: The Ohsaki Study, „Journal of the American Medical Association” 2006, 296(10), 1255–1265.
Mirecka A.A., Kołodziejczyk-Czepas J., Wachowicz B., Katechiny – aktywność biologiczna i rola w profilaktyce chorób układu krążenia, „Kosmos” 2013, 62(1), 77–85.
Nagao T. et al., Ingestion of a tea rich in catechins leads to a reduction in body fat and malondialdehyde-modified LDL in men, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2005, 81(1), 122–129.
Piasek A., Bartoszek A., Namieśnik J., Substancje pochodzenia roślinnego przeciwdziałające kardiotoksyczności towarzyszącej chemioterapii nowotworów, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2009, 63, 142–158.
Skrajda M., Dąbrowski G., Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, 5(9), 429–442.
Stępień M. et al., Rola ekstraktu zielonej herbaty w leczeniu otyłości, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2011, 2(4), 256–262.
Stępień M. et al., Wpływ zielonej herbaty na układ sercowo-naczyniowy, „Farmacja Współczesna” 2012, 5, 39–45.
Wang Q. et al., Association Between Green Tea Intake and Coronary Artery Disease in a Chinese Population, „Circulation Journal” 2010, 74(2), 294–300.