Ludzki organizm jest w stanie dostosować się do wszelkich zmian zachodzących zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym przy minimalnych stratach energetycznych.


Wysiłek fizyczny w formie regularnych treningów również wymaga adaptacji

i umiejętności szybkiej regeneracji w okresach odpoczynku. Taka adaptacja obejmuje „przebudowę” funkcji organizmu, również na poziomie komórkowym.


Powszechnie wiadomo, że każde nowe ćwiczenie fizyczne prowadzi do osłabienia, dyskomfortu oraz bolesności mięśni, co oczywiście mija po około trzech dniach za sprawą przywrócenia równowagi energetycznej komórek, tkanek i organizmu jako całości. W przypadku powtarzającego się wysiłku fizycznego regeneracja następują szybciej – a im dalej, tym bardziej czas jej trwania sprowadza się do minimum. Proces, w którym organizm „zapamiętuje” wysiłek fizyczny, przyzwyczaja się do niego i odpowiednio się dostosowuje, nazywa się pamięcią mięśniową.

 

SPIS TREŚCI:

1. Mechanizm pamięci mięśniowej

2. Fundament dla pamięci mięśniowej

3. Praktyczne aspekty pamięci mięśniowej

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -11 kg już od 39,99 zł za miesiąc

 

 

1. Mechanizm pamięci mięśniowej

W głębi procesu leżą zmiany, które zostały dokładnie zbadane przez lekarzy sportowych. Wyjaśnienia specjalistów sprowadzają się go tego, że pamięć mięśniowa jest konsekwencją:

– przyspieszenia pracy neuronów motorycznych;

– pojawienia się nowych synaps, czyli elementów stykowych komórek nerwowych, dzięki którym procesy przekazywania impulsów nerwowych również przyśpieszają;

– poprawy działania kory ruchowej, a w konsekwencji zwiększenia liczby naczyń krwionośnych, które ją odżywiają.

 

Przebudowa dotyczy również samych komórek mięśniowych. Istotą zmian jest zwiększenie liczby jąder w już uznawanych za wielojądrowe komórkach tkanki mięśniowej. Jest to spowodowane tym, że wysiłek fizyczny regularnie oddziałujący na włókna mięśniowe wymaga produkcji większej ilości kurczliwych struktur, a mianowicie białek – aktyny i miozyny. Jest to możliwe przy dużej liczbie aktywnych genów, które kodują podstawowe struktury wspomnianych białek. Proces mitozy zwiększa liczbę jąder komórkowych i aktywizuje procesy hipertrofii.

 

Kontuzja lub choroba, zmiana miejsca pracy lub inne zmiany mogą stać się przyczyną tzw. roztrenowania organizmu. Na początku znacząco spada wytrzymałość, następnie dochodzi do zmniejszania się masy mięśniowej

i na końcu zauważamy spadek siły mięśniowej. Przez pierwsze 2 miesiące braku regularnych treningów odnotowuje się nawet do 30% spadek osiągniętych wcześniej rezultatów. Następnie dochodzi do spowolnienia tego procesu. Pozytywnym aspektem jest to, że do 50% funkcji osiągniętych dzięki regularnym treningom zachowuje się.

 

Utrata masy i siły mięśniowej będzie tym mniejsza, im dłuższy był staż treningowy. U takich osób szybciej również następuje powrót do poprzedniego stanu fizycznego. Oczywiście wszystko odbywa się dzięki pamięci mięśniowej. Proces powrotu zaczyna się od poprawy koordynacji

i wytrzymałości. Zdecydowanie dłużej trwa odbudowa poprzedniego poziomu masy mięśniowej i jeszcze dłużej trwa powrót do poprzedniej siły mięśniowej i szybkości procesów zachodzących na poziomie układu nerwowego. Cały proces może potrwać od 2 do 3 miesięcy.

 

Przyczyną dość szybkiego powrotu do poprzedniej formy fizycznej jest to, że nowe jądra w komórkach mięśniowych nie znikają, a przechodzą w stan spoczynku na czas braku aktywności. W razie potrzeby u osób z długim stażem treningowym zaczynają działać na pełnych obrotach, gdy u osób początkujących dopiero dochodzi do uruchamiana procesów zwiększających liczbę jąder. Stąd mięśnie u osób powracających nawet po długiej przerwie do treningów dużo szybciej adaptują się do nowego wysiłku, a więc szybciej będzie dochodziło do ich wzrostu.


2. Fundament dla pamięci mięśniowej

Dzięki pamięci mięśniowej, jak już wspomniano powyżej, pierwsze wskaźniki, które odzyskujemy najszybciej, to ogólna wytrzymałość siłowa. Ta zdolność polega na zdolności do produkcji potrzebnej ilości ATP, którą organizm produkował wcześniej. Podczas wzmożonej aktywności fizycznej tzw. oddychanie wewnętrzne komórki nasila się, co przyczynia się do zwiększenia syntezy białek odpowiedzialnych za syntezę ATP, procesy glikolizy i glikogenogenezy (procesy zaopatrzenia organizm w energię).

W uproszczeniu, dzięki pamięci mięśniowej po powrocie do treningów dochodzi do stymulacji organizmu do korzystania z rezerwowych naczyń włosowatych, co wzmacnia ukrwienie tkanek mięśniowych, a to prowadzi do zwiększenia wchłaniania tlenu przez komórki. Nadmiar tlenu w komórkach stymuluje przyśpieszone powstawanie białek kurczliwych.

  Fabryka Siły Sklep

Aktywny udział w procesie funkcjonowania pamięci mięśniowej odgrywa układ nerwowy. Rezultaty, które już zostały osiągnięte, są zapisywane jako szablon i przechowują się przez dłuższy czas. Masa mięśniowa, która została nabyta i utracona z jakiegoś powodu, zostaje odbudowana tak samo szybko jak koordynacja mięśniowa. Neurony, które już istniały w mięśniach, są odtwarzane w ciągu 3–6 miesięcy, gdy dla powstania nowych potrzebny jest znacząco dłuższy czas, nawet do 1,5 roku.


3. Praktyczne aspekty pamięci mięśniowej

Pamięć mięśniowa, zgodnie z powyższą informacją, oznacza ideę, że mięśnie zapamiętują określone ruchy ciała. Jest to „zapisywane” na pewnym psychofizycznym poziomie i działa dalej już bez naszego świadomego udziału. Dokładnie mięśnie zapamiętują pewne wzorce skurczów mięśniowych podczas ruchu w danym ćwiczeniu.

 

Wykonując daną czynność regularnie, tak naprawdę uczymy swój mózg wykonywania skomplikowanych ruchów koordynacyjnych z minimalnym jego udziałem. Cała ta działalność jest sterowana przez korę ruchową mózgu. Jak tylko ruch-szablon zostaje zapamiętany przez korę ruchową, jest przekazywany do bazaloidalnych (podkorowych) jąder, położonych głęboko w mózgu. Dlatego jest całkowicie możliwe, aby człowiek wykonywał skomplikowane koordynacyjnie ruchy, myśląc zupełnie o czymś innym.

 

Istnieje wiele niezgodności dotyczących umiejscowienia pamięci mięśniowej. Znaczna liczba źródeł podaje, że znajduje się ona w tkance mięśniowej. Jednak nie jest to stwierdzenie prawdziwe. Pamięć mięśniowa znajduje się nie w samym mięśniu, a w układzie nerwowym, który kontroluje całą działalność mięśniową. Zresztą, pamięć mięśniowa nie jest przechowywana w jądrach podkorowych, znajduje się w motoneuronach gamma. Te neurony zapewniają wszystkie procesy motoryczne organizmu i podtrzymują napięcie mięśniowe.

 

Motoneurony gamma kontrolują napięcie mięśniowe poprzez wrzecionowate włókna mięśniowe. Gdy mięśnie zbyt szybko lub zbyt mocno rozciągają się na długość, wrzecionowate włókna mięśniowe wysyłają impulsy za pomocą neuronów czuciowych do rdzenia kręgowego. Neurony czuciowe powodują odruch wolnych motoneuronów LMNs (lower motor neurons), które wysyłają sygnał do kurczenia się zwykłych włókien mięśniowych mięśnia i jego synergistów.

 

W uproszczeniu, podczas wykonywania każdego ćwiczenia dochodzi do przepływu informacji między mózgiem a włóknami mięśniowymi. Włókna mięśniowe przekazują do mózgu informację o wykonanej pracy, obciążeniu zewnętrznym, liczbie powtórzeń itd. Mózg wszystkie te dane porządkuje, zapamiętuje i przechowuje. Wszystkie te procesy właśnie tworzą pamięć mięśniową. Stąd im dłużej trenujemy, tym pamięć mięśniowa jest większa.

 


Bibliografia

Błaszczyk J.W., Biomechanika kliniczna, Warszawa 2004.

Bober T., Zawadzki J., Biomechanika układu ruchu człowieka, Wrocław 2003.

Orzech J., Monografia treningu siły mięśniowej. Siła mięśni człowieka, 2, Tarnów 2002.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, Warszawa–Kraków 1996.