Jedną z najgorszych kontuzji, jaka może się przytrafić podczas ćwiczeń fizycznych, jest kontuzja barku. Trudno wykonać jakiekolwiek ćwiczenie angażujące górną część ciała bez udziału stawu barkowego – jego uraz może na dłuższy czas wykluczyć nas z większości treningów. Jeśli chcemy tego uniknąć, powinniśmy zadbać o odpowiednią profilaktykę. Jej podstawą powinna być dbałość o stożki rotatorów, bo to ich uszkodzenie jest najczęstszą przyczyną problemów z barkami.

 

SPIS TREŚCI:
1. Anatomia i działanie rotatorów
2. Konflikt podbarkowy
3. Urazowość mięśnia nadgrzebieniowego
4. Rotatory a trening klatki
5. Diagnoza urazu
6. Jak ćwiczyć rotatory
7. Wpływ łopatki na rotatory

 


1. Anatomia i działanie rotatorów
Staw ramienny (łac. articulatio humeri) jest stawem kulistym wolnym o największym zakresie ruchu ze wszystkich stawów w ciele człowieka, co sprawia, że jest jednocześnie najbardziej narażony na kontuzje. Same więzadła nie są w stanie utrzymać głowy kości ramiennej w płytkiej panewce łopatki. Wymaga to dodatkowej stabilizacji, za którą odpowiadają dwie grupy mięśni: poprzeczne i podłużne.

 

Mięśnie grupy poprzecznej ze względu na swoją orientację dociskają głowę kości ramiennej do panewki.

 

Każdy z nich posiada dodatkowe funkcje:

– mięsień nadgrzebieniowy (łac. supraspinatus) – działa wspólnie z mięśniem naramiennym, odwodzi ramię i nieznacznie obraca je na zewnątrz;

– mięsień podgrzebieniowy (łac. infraspinatus) – obraca ramię na zewnątrz;

– mięsień obły mniejszy (łac. teres minor) – obraca ramię na zewnątrz i nieco je przywodzi;

– mięsień podłopatkowy (łac. subscapularis) – obraca ramię do wewnątrz i je przywodzi.

 

Wszystkie te mięśnie nazywane są stożkiem lub pierścieniem rotatorów.

 

 

Do grupy podłużnej zalicza się mięśnie podtrzymujące kończynę górną i zapobiegające dyslokacji głowy kości ramiennej ku dołowi, są to mięśnie: naramienny, dwugłowy ramienia, kruczo-ramienny, obojczykowa część mięśnia piersiowego większego oraz głowa długa mięśnia trójgłowego.


Jak widać, w grupie podłużnej znajdują się mięśnie, na których głównie skupiamy się podczas ćwiczeń na siłowni. Są one dla nas ważne, gdyż są najbardziej widoczne i decydują o naszym wyglądzie. W dążeniu do wymarzonej sylwetki większość z nas zapomina o tej grupie lub nie jest świadoma jej istnienia. W dłuższej perspektywie dominacja jednych mięśni zaburza naturalną równowagę. Taka dysproporcja prowadzi do osłabienia i rozciągnięcia mięśni stożka rotatorów, które przestają prawidłowo pełnić swoją funkcję. Skutkuje to niestabilnością w obrębie stawu ramiennego, uszkodzeniami obrąbka lub patologią w obrębie poszczególnych ścięgien.

 

Na uszkodzenia stożka rotatorów najczęściej narażeni są sportowcy, którzy często wykonują różnego rodzaju ruchy z ręką uniesioną ku górze, m.in. piłkarze ręczni, siatkarze, pływacy, tenisiści czy koszykarze. Kulturyści, ciężarowcy lub osoby amatorsko trenujące na siłowni powinny wzmacniać i rozgrzewać rotatory, szczególnie przed każdym treningiem na barki lub klatkę piersiową.

 

2. Konflikt podbarkowy
Główną przyczyną bólów rotatorów jest wystąpienie tzw. konfliktu podbarkowego. Mięśnie stabilizujące kość ramienną oraz mięsień naramienny stanowią parę dwóch przeciwstawnych sił współdziałających w celu wykonania odpowiedniego ruchu. Kiedy unosimy rękę, siła mięśnia naramiennego działa w górę, natomiast ścięgna stożka rotatorów w tym samym czasie dociskają głowę kości ramiennej do panewki, zapobiegają jej migracji do góry i chronią przed wspomnianym konfliktem.

 

Nadmierne skupianie się na treningu samych mięśni naramiennych bez uwzględnienia rotatorów doprowadza do zaburzenia równowagi między tymi dwoma grupami i prowadzi do przesunięcia głowy kości ramiennej w kierunku wyrostka barkowego i więzadła kruczo-barkowego. Zmniejszenie przestrzeni podbarkowej powoduje zapalenie kaletki i rozwój zespołu bólowego. Ból powoduje dodatkowe przykurcze, które nasilają konflikt. Jego pogłębianie prowadzi do zwyrodnienia w obrębie stożka (tendinitis), a w konsekwencji do jego uszkodzenia lub zerwania. Charakterystycznym objawem jest ból zlokalizowany w górnej części barku, promieniujący i nasilający się w trakcie podnoszenia ręki.

  Fabryka Siły Sklep

3. Urazowość mięśnia nadgrzebieniowego
Mięsień nadgrzebieniowy z powodu swojego niefortunnego położenia jest najbardziej narażony na urazy z całej grupy rotatorów. Jego ścięgno porusza się w sztywnym i nierozciągliwym kanale nadgrzebieniowym, który tworzą od tyłu grzebień łopatki i wyrostek barkowy, od przodu wyrostek kruczy, a od góry tzw. łuk kruczo-barkowy. Mięsień ten oprócz centralizacji kości ramiennej odpowiada za wykonywanie ruchu odwodzenia i rotacji ramienia. W przypadku stanu zapalnego ścięgno ma trudności z przesuwaniem się w kanale, co może doprowadzić do jego degeneracji, zwapnienia i w ostateczności zerwania. By temu zapobiec, odradzane jest wykonywanie ćwiczeń, które stwarzają ryzyko jego podrażnień. Zaliczają się do nich: wznosy hantlami bokiem z rotacją wewnętrzną ramienia, wznosy hantlami w przód z rotacją wewnętrzną ramienia, wznosy sztangą wzdłuż tułowia w wąskim chwycie, ściąganie drążka wyciągu górnego do karku, wyciskanie sztangi zza głowy oraz podciąganie do karku.

 

4. Rotatory a trening klatki
Do kontuzji rotatorów często dochodzi w wyniku treningu klatki piersiowej. Wyciskanie na ławce płaskiej mocno przeciąża mięsień podłopatkowy, równocześnie rozciąga i osłabia mięsień podgrzebieniowy. Skutkuje to gorszą stabilizacją kości ramienia w panewce i zaburzeniami pracy całego stawu barkowego. W ćwiczeniu tym łatwo wywołać konflikt podbarkowy w wyniku błędu technicznego polegającego na zbyt szerokim chwycie sztangi, w którym ramiona są ustawione pod kątem bliskim 90 stopni w stosunku do tułowia.

 

Wielu amatorów siłowni mocno skupia się na treningu klatki, wzmacnia tym samym mięśnie odpowiedzialne za rotację wewnętrzną ramienia. Zapominają oni o równoczesnym wzmacnianiu rotatorów zewnętrznych oraz mięśni stabilizujących łopatkę. Jeśli dodamy do tego siedzący tryb życia i związaną z tym nienaturalną pozycję, doprowadzamy do dysbalansu, który z czasem może prowadzić do kontuzji.

 

Często problem z rotatorami powoduje inne komplikacje. Dla przykładu, ich gorsza praca wskutek osłabienia wpływa na nadmierne obciążenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Prowadzi to do stanu zapalnego i ostrego bólu w przedniej części ramienia nasilającego się podczas unoszenia ręki nad głowę.

 

5. Diagnoza urazu
Jeśli odczuwasz ból w okolicach obręczy barkowej, możesz na własną rękę spróbować postawić szybką diagnozę. Zapalenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego wywołuje ból przy unoszeniu ręki w bok z obciążeniem. Ból odczuwany przy rotacji zewnętrznej ramienia wbrew oporowi może świadczyć o problemach z mięśniem podgrzebieniowym. Natomiast dolegliwości przy rotacji wewnętrznej związane są najczęściej z mięśniem podłopatkowym. Jeśli ból jest bardzo silny, powinieneś niezwłocznie udać się do traumatologa lub ortopedy.

 

6. Jak ćwiczyć rotatory
Jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego jeśli będziemy stosować odpowiednie ćwiczenia wzmacniające rotatory, możemy przeciwdziałać wystąpieniu kontuzji. Powinniśmy je wprowadzać zwłaszcza przed treningiem barków lub klatki piersiowej.

 

Stosujemy niewielkie obciążenia i wykonujmy 3 serie po 10–15 powtórzeń w kontrolowanym tempie. Nie zapominajmy o pozycji łopatki, powinna znajdować w retrakcji.

 

Polecanymi ćwiczeniami wzmacniającymi są:

kubańska rotacja z hantlami lub sztangą,

– rotacja ramienia na zewnątrz i do wewnątrz z użyciem wyciągu, gumy oporowej lub hantli,

– rotacja ramienia na zewnątrz w leżeniu na boku,

 

 

– bottom up screwdriver z kettlem (śrubokręt w leżeniu),

 

 

face pull.

 

7. Wpływ łopatki na rotatory
W prawidłowym funkcjonowaniu rotatorów kluczową rolę odgrywa łopatka. Na niej znajdują się przyczepy początkowe wszystkich mięśni omawianego kompleksu. Jej złe ustawienie i ograniczony zakres ruchu przekładają się na ich pracę. Zadbaj więc o jej stabilizację i mobilizację, skup się na mięśniach czworobocznym, równoległobocznym i zębatym przednim. Ich osłabienie negatywnie wpłynie na pozycję łopatki i jej ruchomość, a wówczas niewiele pomoże wzmacnianie samych rotatorów.

 

Prawidłowo funkcjonujące mięśnie utrzymujące kość ramienną w stabilnej pozycji to mniejsze ryzyko kontuzji obręczy barkowej. Jeśli zapominamy o ich treningu, zaburzamy kruchą równowagę, przez co najbardziej ucierpi na tym nasze zdrowie.

 


Bibliografia
Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Warszawa 2016, 1.
Dziak A., Tayara S., Bolesny bark, Kraków 1998.
Dziak A., Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie, Kraków 2000.
Kapandji I.A., Anatomia funkcjonalna stawów, Wrocław 2013, 2.
Kinakin K., Optimal muscle training, Human Kinetics, 2009.
Schuenke M., Schulte E., Schumacher U., Prometeusz. Atlas anatomii człowieka, Wrocław 2016, 1.
Donatelli R.A., Rehabilitacja w sporcie, Wrocław 2010.
Horrigan J.M., Magnetic resonance imaging evaluation of muscle usage associated with three exercises for rotator cuff rehabilitation, „Medicine & Science in Sports & Exercise” 1999, 31(10), 1361–1366.
Edwards P., Ebert J., Exercise rehabilitation in the non-operative management of rotator cuff tears: a review of the literature, „International Journal of Sports Physical Therapy” 2016, 11(2), 279–301.
Phadke V., Camargo P.R., Scapular and rotator cuff muscle activity during arm elevation: A review of normal function and alterations with shoulder impingement, „The Brazilian Journal of Physical Therapy” 2009, 13(1), 1–9.

Strona internetowa Muscle&Motion.