Wśród wielu osób dbających o zdrowie, sprawność fizyczną oraz wygląd panuje przekonanie, że treningi aerobowe wykonywane przed posiłkiem są skuteczną metodą spalania tkanki tłuszczowej, ponieważ podczas treningu na czczo organizm utlenia więcej tłuszczu. Oczywiście jest to prawda, jednak mało kto wie, że utlenianie tłuszczu nie powoduje spalania tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej podskórnej. Czy warto zatem stosować treningi cardio na czczo, aby zmaksymalizować proces redukcji masy ciała?

 

SPIS TREŚCI:

1. Kwasy tłuszczowe a tkanka tłuszczowa

2. Treningi wykonywane przed posiłkiem – badania

3. Negatywne skutki trenowania na czczo

4. Podsumowanie

 

 

1. Kwasy tłuszczowe a tkanka tłuszczowa

Kwasy tłuszczowe spalane podczas wysiłku nie pochodzą wyłącznie z tkanki tłuszczowej, mogą również pochodzić z mięśni. Jak to możliwe? Mięśnie gromadzą glukozę w postaci glikogenu. W ten sam sposób magazynują kwasy tłuszczowe jako triglicerydy wewnątrzmięśniowe. Warto przy tym zaznaczyć, że u osób o niskim poziomie zaawansowania treningowego ok. 50% spalanych kwasów tłuszczowych podczas wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej pochodzi z triglicerydów wewnątrzmięśniowych, natomiast u osób wytrenowanych jest to aż 80% (L.J.C. van Loon 2004).

 

Pozostałe kwasy tłuszczowe, których osoba na redukcji chciałaby się pozbyć z podskórnej tkanki tłuszczowej, mogą pochodzić z krwi bądź wisceralnej tkanki tłuszczowej.

 

2. Treningi wykonywane przed posiłkiem – badania

W 2014 r. przeprowadzono badanie w grupie 20 biegających studentek. Uczestniczki podzielono na dwie grupy: grupa I wykonywała trening przed posiłkiem (na czczo), grupa II – po posiłku. Przez 4 tygodnie kobiety wykonywały godzinny trening o intensywności 70% HRmax (tętno maksymalne). Przed badaniem uczestniczki otrzymały szczegółowe wytyczne dotyczące diety redukcyjnej, zakładającej 500 kcal deficytu. Zauważono, że kobiety w obu grupach straciły masę ciała i tkankę tłuszczową, ale nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między obiema grupami.

 

Warto zaznaczyć, że w badaniu tym wszystko mieści się w granicy błędu statystycznego. Krótki okres badania i mała liczba uczestników nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Uczestniczki wykonujące trening przed posiłkiem traciły również więcej masy mięśniowej, co jest efektem niepożądanym podczas redukcji tkanki tłuszczowej (B.J. Schoenfeld i wsp. 2014). Fabryka Siły Sklep

 

W metaanalizie z 2017 r. zestawiono badania, w których sprawdzano korzyści płynące z wykonywania treningu na czczo. Łącznie zestawiono 5 badań, w których w sumie wzięło udział 96 osób. Każda z nich wykonywała aktywność aerobową 3–4 razy w tygodniu przez ok. 60 minut. Trening cardio wykonywano na rowerku, bieżni lub łączono te dwie aktywności. Jedno z badań trwało 4 tygodnie, pozostałe cztery – 5 tygodni. W każdym badaniu uczestnicy zredukowali masę ciała, lecz nie zauważono, aby proces spalania tkanki tłuszczowej był efektywniejszy w grupie, która wykonywała treningi na czczo. Wyjątek stanowiło jedno badanie (D. Hackett, A.D. Hagstrom 2017).

 

W kolejnym badaniu badacze doszli do bardzo ciekawych wniosków (K. van Proeyen i wsp. 2010). Przeprowadzono je w grupie mężczyzn. Każdy z uczestników stosował wysokotłuszczową dietę (50% zapotrzebowania stanowiły tłuszcze) zakładającą nadwyżkę kaloryczną (30% dziennego zapotrzebowania energetycznego). Uczestnicy przez 4 tygodnie ściśle przestrzegali diety. Grupa I trenowała na czczo, grupa II spożywała posiłek bogaty w węglowodany przed treningiem, natomiast grupa III była grupą kontrolną, która nie wykonywała treningów. Zauważono, że grupa trenująca na czczo zyskała na wadze jedynie 0,7 ± 0,4 kg, co nie jest zbyt dużym wynikiem jak na 3 tygodnie diety ze sporą nadwyżką kaloryczną. Zarówno w grupie trenującej po posiłku, jak i w grupie kontrolnej przyrosty masy ciała były większe niż w grupie I. Zaobserwowano również, że w grupie, w której osoby ćwiczyły po spożyciu posiłku, nastąpił wzrost VO2max, co może oznaczać, że trenowanie na czczo nie sprzyja budowaniu wydolności.

 

Badanie to rzuca nowe światło na korzyści płynące z realizacji treningów na czczo, jednak wpływ takiego treningu na wolniejszy przyrost masy ciała jest mechanizmem bardzo słabo przebadanym.

 

3. Negatywne skutki trenowania na czczo

Do najczęściej wymienianych zagrożeń płynących z wykonywania treningu na czczo należą:

– wzrost ryzyka kontuzji, urazu i omdlenia,

– spadek efektywności treningu,

– utrata masy mięśniowej,

– obniżenie wytrzymałości,

– spadek odporności.

 

Zagrożenia te nie są zbyt duże, jeżeli oczywiście trening na czczo jest wprowadzany u zdrowej osoby w sposób przemyślany i racjonalny. Jeżeli ktoś preferuje treningi przed posiłkiem, może je wykonywać. Każdy człowiek jest inny i powinien wsłuchać się w swój organizm, który wysyła sygnały, gdy coś jest nie tak. Jeżeli regularnie występują infekcje, osłabienie czy zawroty głowy podczas treningu oraz dodatkowo pojawiają się sporadyczne kontuzje, warto przemyśleć dotychczasowy system treningowy i rozważyć wprowadzenie chociażby małej przekąski przed treningiem.

 

4. Podsumowanie

Trening na czczo wydaje się nie przynosić żadnych spektakularnych efektów, ale w perspektywie długofalowej może spowodować dodatkową utratę tkanki tłuszczowej (powyżej 6 tygodni). Warto zatem wsłuchać się w swój organizm. Są osoby, które nie wyobrażają sobie innego treningu, nie ma zatem sensu zmieniać swoich przyzwyczajeń, o ile oczywiście nie występują żadne niepożądane skutki takiego postępowania.

 

Warto zadbać o zdrową dietę z ujemnym bilansem kalorycznym, odpowiednią aktywność fizyczną oraz regenerację. Te trzy składowe to klucz do sukcesu w procesie kształtowania sylwetki.

 

 

1 / 4
A jaki Ty masz cel? Nie trać czasu i zacznij już dziś! Skorzystaj z profesjonalnej opieki.
Określ swój cel treningowy, a my pomożemy Ci go osiągnąć.

Bibliografia

Hackett D., Hagstrom A.D., Effect of Overnight Fasted Exercise on Weight Loss and Body Composition: A Systematic Review and Meta-Analysis, „Journal of Functional Morphology and Kinesiology” 2017.

Schoenfeld B.J. et al., Body composition changes associated with fasted versus non-fasted aerobic exercise, „Journal of the International Society of Sports Nutrition” 2014, 11(1), 54.

van Loon L.J.C., Use of intramuscular triacylglycerol as a substrate source during exercise in humans, „Journal of Applied Physiology” 2004, 97(4), 1170–1187.

van Proeyen K. et al., Training in the fasted state improves glucose tolerance during a fat-rich diet, „The Journal of Physiology” 2010, 588(21), 4289–4302.