Na rynku suplementów diety można znaleźć wiele substancji o potencjalnym korzystnym wpływie na organizm człowieka. Jedną z nich jest MSM – organiczny związek siarki, substancja naturalna, a także otrzymywana syntetycznie. Dobrze wchłaniana, łatwo dostępna i niedroga. Sugeruje się, że stosowanie MSM może przynosić korzyści zdrowotne. Czym dokładnie jest MSM? Czy faktycznie warto suplementować ten związek?

 

SPIS TREŚCI:
1. MSM – charakterystyka
2. Wpływ MSM na organizm człowieka
3. Suplementacja MSM – wskazania, dawkowanie
4. Opinie dotyczące zasadności stosowania

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -10 kg -11 kg już od 39,99 zł za miesiąc

 

 

1. MSM – charakterystyka
MSM, inaczej metylosulfonylometan lub sulfon dimetylowy, jest organicznym związkiem siarki stosowanym powszechnie jako suplement diety. Metylosulfonylometan jest naturalnie występującym związkiem o działaniu biologicznym. Zawiera organiczną siarkę, jest silnie związany z dimetylosulfotlenkiem (DMSO – organiczną formą siarki produkowaną syntetycznie z ligniny), który ulega przekształceniu w organizmie do MSM. Związek ten jest źródłem siarki w procesie endogennej syntezy niektórych aminokwasów.


Naturalna synteza MSM zachodzi w algach, fitoplanktonie i innych mikroorganizmach morskich. Odbywa się na zasadzie wychwytu siarczanu w celu utworzenia specjalnych kompleksów zwanych DMSP (dimetylosulfoniopropionianu). W wyniku reakcji chemicznych powstaje siarczek dimetylu (DMS). Atmosferyczny DMS przyczynia się do powstawania chmur i ich zwiększonej kondensacji. W ten sposób może powracać na ziemię w wyniku opadów atmosferycznych. Rozpuszcza się w osadach, gdzie dochodzi do przekształcania DMS lub MSM.


Ze względu na pobór tego składnika z gleby MSM obecny jest w warzywach, owocach, zbożach. Występuje również w ziarnach, piwie, portowym winie, kawie, herbacie i krowim mleku. Zawartość metylosulfonylometanu w produktach spożywczych uzależniona jest od ich cech osobniczych oraz gleby. MSM łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Co ciekawe, wchłanianie MSM z pożywienia zależy od mikrobiomu jelitowego. Okazuje się, że bakterie jelitowe mają bardzo duży wpływ na wykorzystanie MSM z pożywienia. Metylosulfonylometan wytwarzany jest również w procesie syntezy chemicznej. Umożliwia to dostarczenie tego składnika w celach prozdrowotnych, ponieważ całkowita jego obecność w produktach spożywczych może być niewielka.


2. Wpływ MSM na organizm człowieka
W ostatnim czasie wzrosła liczba doniesień naukowych świadczących o korzystnych funkcjach biologicznych pełnionych przez omawiany związek siarki. Przypisuje mu się wpływ na metabolizm oraz poprawę krążenia. MSM może również wpływać korzystnie na gojenie się ran, łagodzenie stresu, zmniejszanie bólu czy zwiększanie energii. Okazuje się, że może być wykorzystywany również w leczeniu infekcji pasożytniczych.

 

Literatura naukowa wskazuje na istotną rolę związku siarki w leczeniach zapaleń stawowych, innych chorób przebiegających z zapaleniem (np. śródmiąższowych zapaleń pęcherza), alergicznych nieżytów nosa czy też ostrego zapalenia spowodowanego nadmiernym wysiłkiem fizycznym.

  Fabryka Siły Sklep

Już w 1991 r. opisano korzystne właściwości MSM polegające na zmniejszaniu dolegliwości związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów połączoną z ich zapaleniem. Ze względu na potencjalny udział siarki w regeneracji tkanki łącznej MSM uznano za skuteczny środek przeciwbólowy oraz przeciwzapalny. Według niektórych doniesień związek ten może również zmniejszać uszkodzenia mięśni spowodowane długotrwałym wysiłkiem fizycznym.

 

Ze względu na wysoki potencjał antyoksydacyjny MSM może wpływać na redukcję nadmiernej ilości rodników tlenowych powstających w wyniku stresu zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Wolne rodniki tlenowe (ROS) w niewielkich ilościach są potrzebne w organizmie, gdyż aktywują odpowiednie szlaki na poziomie komórkowym. Nadmiar ROS jest promotorem rozwoju stanu zapalnego. MSM wpływa na równowagę rodników tlenowych oraz enzymów antyoksydacyjnych w organizmie. Hamuje również produkcję prozapalnych cytokin. Zaobserwowano także wpływ tego związku na hamowanie utleniania białek, bilirubiny, peroksydacji lipidów, kinazy kreatynowej czy kwasu moczowego. Suplementacja MSM wpływa na zwiększenie stężenia glutationu – organicznego związku o działaniu przeciwutleniającym w surowicy krwi.

 

Ze względu na działanie przeciwzapalne MSM niektórzy autorzy przypisują mu również działanie przeciwnowotworowe. Związek ten reguluje procesy tworzenia się komórek nowotworowych na etapie ich podziałów oraz namnażania. MSM jest cytotoksyczny dla komórek nowotworowych, hamuje ich żywotność oraz cykl komórkowy. Zwraca się uwagę na zastosowanie metylosulfonylometanu w redukcji komórek nowotworowych raka żołądka i jelit, wątroby, raka okrężnicy. MSM ma również zdolność do obniżania insulinopodobnego czynnika wzrostu, którego podwyższony poziom obserwowany jest w przebiegu wielu innych chorób.


Chroniczny stres osłabia pracę układu odpornościowego organizmu. MSM odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej organizmu. Związane jest to ze zdolnością tego związku do zmniejszania stanów zapalnych. Potencjał immunomodulujący związany jest również z redukcją stresu oksydacyjnego. Zaobserwowano, że stosowanie MSM przed wysiłkiem fizycznym skutecznie obniża stres oksydacyjny. Przeciwzapalne zastosowanie MSM obserwuje się także w przypadku zapalenia okrężnicy, śródmiąższowego zapalenia pęcherza czy też uszkodzenia płuc i wątroby.


W odniesieniu do wyników badań wpływ MSM na reakcje alergiczne jest nadal niejasny. Istnieją doniesienia o potencjalnym oddziaływaniu na uwalnianie histaminy – aminy biogennej produkowanej podczas reakcji alergicznych, jednak kwestia ta wymaga dalszych badań. Zaobserwowano jednak korzystny wpływ MSM na zmniejszenie objawów alergicznego nieżytu nosa oraz w przypadku alergicznych stanów zapalnych.


Przeprowadzone do tej pory badania naukowe donoszą o pozytywnym wpływie MSM w chorobach artretycznych. Informacja ta może być istotna dla osób zmagających się z chorobą zwyrodnieniową stawów czy też chorobami zapalnymi. Zaobserwowano, że stosowanie MSM zmniejsza liczbę czynników indukujących zapalenie w chorobie reumatoidalnej stawów (RZS). Suplementacja tym związkiem może wpłynąć na zmniejszenie reakcji bólowych stawów oraz ich sztywności i obrzęku. MSM chroni chrząstkę stawową przed degradacją poprzez tłumiące oddziaływanie na prozapalne cytokiny. Metylosulfonylometan korzystnie wpływa również na błonę maziową. Zmniejsza charakterystyczne, nieregularne krawędzie stawowe w przypadku chorób zapalnych stawów. Autorzy badań wskazują na fakt, iż korzystne efekty wynikające z zastosowania MSM obserwuje się również w przypadku połączenia go z kolagenem i kwasami bosweliowymi, a także przy jednoczesnym stosowaniu glukozaminy oraz siarczanu chondroityny (GCM). Potrzeba dalszych badań oceniających bezpośredni wpływ MSM na chrząstkę stawową.


Suplementacja MSM może również wpływać na poprawę ogólnej aktywności fizycznej, w szczególności pacjentów z osteoartrozą (zwyrodnieniem stawów). W amerykańskich badaniach z udziałem 100 pacjentów z zapaleniem stawów przyjmujących 6 g MSM dziennie przez okres 26 tygodni zaobserwowano w grupie badanej zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę ogólnej sprawności fizycznej.


Sugeruje się, że MSM może mieć wpływ na kondycję skóry jako źródło siarki dla keratyny. Dane naukowe w tym przypadku są jednak niejednoznaczne. Autorzy niektórych prac potwierdzają jednak, iż MSM może poprawiać elastyczność skóry oraz jej pigmentację. Korzystne działanie MSM zaobserwowano również w zmniejszaniu dolegliwości trądziku różowatego, jednak efekt ten obserwowany był w połączeniu z sylimaryną zawartą w ostropeście plamistym.


3. Suplementacja MSM – wskazania, dawkowanie
MSM może być stosowany zarówno doustnie, jak i miejscowo. Aktualne dane naukowe zalecają suplementację zaczynającą się od dawki wynoszącej 3 g. Niektóre badania sugerują możliwość stosowania do 6 g MSM w ciągu dnia. Stanowisko naukowców dotyczące odpowiedniej dawki MSM jest niejednoznaczne, dlatego sugeruje się stosowanie 1–5 g metylosulfonylometanu na dobę.


Zwraca się również uwagę na czas trwania suplementacji oraz dawkę MSM. W wielu badaniach zaobserwowano korzystniejsze efekty po dłuższym czasie suplementacji MSM i przy zastosowaniu większego stężenia związku. Zdolności antyoksydacyjne w przypadku sportowców wykonujących ćwiczenia oporowe udowodniono w trakcie suplementacji w dawce 3 g na dobę przez 28 dni. Takiej zależności nie zauważano w wyniku krótszej, 14-dniowej suplementacji.


4. Zasadność suplementacji – opinie

Metylosulfonylometan uznawany jest za bezpieczny suplement diety, a jego prozdrowotne właściwości mogą pozytywnie wpływać na zdrowie. Metylosulfonylometan jest związkiem stosunkowo nowym, lecz jego popularność wzrosła w ciągu ostatnich lat. Właśnie dlatego liczba badań dotyczących suplementacji jest ograniczona.


Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż w dotychczas przeprowadzonych badaniach z udziałem zwierząt występowanie działań niepożądanych jest niewielkie. Działania niepożądane były obserwowane wyłącznie podczas stosowania nieprawidłowych dawek MSM. Skutki uboczne suplementacji pojawiały się po podaniu dawek 5–7-krotnie wyższych od sugerowanych norm. Zgodnie ze stanowiskiem agencji ds. Żywności i Leków (FDA) MSM uznany jest za związek korzystny dla zdrowia w dawkach poniżej 4 845,6 mg na dobę. W związku z tym MSM uważany jest za bezpieczny suplement diety. Jest również wymieniony jako środek pomocniczy w leczeniu zapaleń stawów w „Guide to Alternative Therapies for OA” – amerykańskim przewodniku po alternatywnych metodach leczenia zwyrodnień stawowych.


Niektóre doniesienia wskazują na nadwrażliwość na alkohol podczas suplementacji MSM, jednak nie przeprowadzono klinicznych badań, które potwierdziłyby tę tezę.


Dostępne w literaturze naukowej dane pozwalają na wysnucie wniosku, że stosowanie MSM może nieść za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Właściwości lecznicze MSM wskazują, że związek ten może odgrywać istotną rolę w leczeniu chorób zapalnych stawów, alergii oraz chorób nowotworowych. Na podstawie dotychczas zebranych danych można uznać suplementację MSM za bezpieczną, co sugeruje włączenie tego związku do codziennej diety. Warto zaznaczyć, że korzystne efekty suplementacji MSM często odnotowywane są w przypadku, gdy związek ten jest połączony z innymi bioaktywnymi składnikami, w szczególności w przebiegu chorób zapalnych stawów. MSM może skutecznie wspomóc leczenie niektórych chorób.

 


Bibliografia
Butawan M., Benjamin R.L., Bloomer R.J., Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement, „Nutrients” 2017, 9(3), E290.
Pagonis T.A. et al., The Effect of Methylsulfonylmethane on Osteoarthritic Large Joints and Mobility, „International Journal of Orthopaedics” 2014, 1(1), 19–24.
Stuber K., Sajko S., Kristmanson K., Efficacy of glucosamine, chondroitin, and methylsulfonylmethane for spinal degenerative joint disease and degenerative disc disease: a systematic review, „The Journal of the Canadian Chiropractic Association” 2011, 55(1), 47–55.
Brien S., Systematic review of the nutritional supplements dimethyl sulfoxide (DMSO) and methylsulfonylmethane (MSM) in the treatment of osteoarthritis, „Osteoarthritis Cartilage” 2008, 16(11), 1277–1288.
Brien S., Prescott P., Lewith G., Meta-Analysis of the Related Nutritional Supplements Dimethyl Sulfoxide and Methylsulfonylmethane in the Treatment of Osteoarthritis of the Knee, „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine” 2011, 528403.