Kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy (ang. hydroxy-beta-methylbutyrate) to związek wzbudzający kontrowersje i cechujący się długą i trudną do przeczytania nazwą. Ten drugi problem został na szczęście rozwiązany przez nadanie mu nazwy skróconej HMB, jednak kwestia kontrowersyjności wciąż pozostała. HMB jest metabolitem aminokwasu leucyny należącego do rodziny aminokwasów rozgałęzionych. W momencie, kiedy leucyna jest metabolizowana, jest ona przekształcana do okso-izokapronianu (KIC), który następnie ulega przemianie w HMB. Około 5% spożytej leucyny jest przekształcane w HMB.


Niektóre osoby mówią, że HMB nie działa, ponieważ jego skuteczność nie jest potwierdzona badaniami. W rzeczywistości jednak badania są konsekwentnie niekonsekwentne – część pokazuje, że HMB przynosi umiarkowane korzyści, inne ewidentnie wskazują na jego skuteczność. Analizując populacje wykorzystywane w badaniach, możemy wyróżnić grupy społeczne, które szczególnie skorzystają na tym suplemencie.

 

SPIS TREŚCI:

1. Działanie i wykorzystanie HMB

2. Osoby intensywnie trenujące

3. Seniorzy

4. Osoby muszące ograniczać spożycie białka

5. Chorzy na raka i AIDS

 


1. Działanie i wykorzystanie HMB

Leucyna będąca prekursorem HMB jest uznana za aminokwas

o największym potencjale do stymulacji syntezy białek mięśniowych, co zawdzięcza oddziaływaniu ścieżki mTORc1 i p70S6K1. Z racji ewidentnego powiązania pomiędzy leucyną a HMB badania naukowe skupiły się na porównaniu tych dwóch składników. Jednym z lepszych przykładów jest badanie z 2013 roku opublikowane w „Journal of Physiology”. Uczestnicy otrzymali 3,42 g jednego z dwóch analizowanych suplementów. Synteza białek mięśniowych wzrosła w podobnym stopniu w obydwu grupach (~110% leucyna vs ~70% HMB), dodatkowo w grupie HMB zauważono także 57% spadek degradacji białek mięśniowych, wskazujące na silne działanie antykataboliczne tego suplementu.

 


Co ciekawe, efekty HMB były osiągnięte pomimo braku stymulacji insuliny, która jest hormonem znanym z właściwości antykatabolicznych. HMB ogranicza degradację białek mięśniowych w sposób podobny do insuliny, ale działając niezależnie od niej, separuje ją od leucyny i innych aminokwasów, które takie efekty osiągają głównie za pośrednictwem właściwości insulinogennych.

 

Dokładny mechanizm działania HMB nie jest jeszcze na dobrą sprawę zgłębiony, istnieje jednak kilka teorii oferujących wyjaśnienie. Jedna z nich zakłada, że HMB pozwala na regulację genów aktywowanych przez anaboliczny hormon IGF-1 w mięśniach szkieletowych. Podniesiony poziom tego hormonu wspomagał budowę oraz zapobiegał degradacji tkanki mięśniowej. Inne teorie wykazują, że HMB ogranicza rozpad białek mięśniowych poprzez wstrzymanie ścieżki ubikwityna–proteasom, która bierze udział w degradacji białek, w tym także tych mięśniowych.

 

Niezależnie od tego, w jaki sposób działa, HMB zdaje się być szczególnie korzystne wśród osób o zwiększonym ryzyku atrofii mięśniowej, u których pozwala na ograniczenie procesów degradacyjnych. Przykłady grup osób, które szczególnie skorzystają z tych właściwości, są podane

w poniższych rozdziałach.


2. Osoby intensywnie trenujące

Trening jest przeważnie stymulantem do wzrostu masy mięśniowej, ale duża objętość, intensywność oraz częstotliwość treningów tworzą warunki,

w których regeneracja jest utrudniona, dochodzi do chronicznego wzrostu katabolicznego hormonu kortyzolu, a osoba poddana takiemu rygorowi jest narażona na atrofię mięśniową. W badaniu dra J. Wilsona uczestnicy trenujący nawet 6 razy w ciągu tygodnia widzieli większy wzrost siły i masy mięśniowej, kiedy przyjmowali 3 g HMB dziennie.

  Fabryka Siły Sklep

 

3. Seniorzy

Wraz z upływem lat nasze ciało staje się mniej wrażliwe na impulsy anaboliczne związane ze spożyciem białka, z drugiej strony nasilone stają się procesy kataboliczne. U osób starszych nadmierna utrata masy mięśniowej

i obniżenia funkcji mięśni szkieletowych prowadzą do stanu zwanego sarkopenią, z którym związana jest zwiększona częstotliwość upadków oraz deregulacja wrażliwości insulinowej. Przyjmowanie HMB przeciwdziała tym procesom, a tym samym pozwala się cieszyć dobrą sprawnością na dłużej.


4. Osoby muszące ograniczyć spożycie białka

Istnieją sytuacje, kiedy udział białka w diecie musi być ograniczony – przykładem są choroby nerek. Jednakże odpowiednie spożycie białka jest niemal najważniejszym impulsem anabolicznym dla organizmu, niewystarczająca jego ilość będzie prowadziła do powolnego zatracania mięśni. W tej sytuacji kilka gramów HMB dziennie nie będzie obciążało nerek i jednocześnie będzie zapobiegało atrofii mięśniowej.


5. Chorzy na raka i AIDS

Jednym z symptomów nowotworu jest tak zwana kacheksja nowotworowa, której cechą charakterystyczną jest znaczna utrata masy ciała. Wynika ona nie tylko z utraty apetytu u osoby chorej, ale także fizjologicznych zmian

w tkankach zbudowanych z białek, w tym także mięśni szkieletowych. Wykazano, że suplementacja HMB u osób z nowotworem może zapobiegać tym objawom i zwiększać witalność.