Nazwa cytrulina pochodzi od łacińskiej nazwy arbuza – Citrullus vulgaris, ponieważ to właśnie z soku tego owocu wyizolowano ją po raz pierwszy.

 

SPIS TREŚCI:
1. Cytrulina – czym jest
2. Sok z arbuza a poziom cytruliny
3. Cytrulina a resekcja jelita
4. Cytrulina a wysiłek fizyczny
5. Cytrulina w niedożywieniu?
6. Cytrulina a kłopoty z erekcją

 


1. Cytrulina – czym jest
Cytrulina to aminokwas, który powstaje głównie w enterocytach, czyli komórkach jelitowych. W większości produkowana jest w początkowej części jelita cienkiego, w kosmkach jelitowych. W związku z tym jej poziom we krwi odzwierciedla ich funkcje. Obserwuje się znaczny spadek jej stężenia w chorobach zapalnych, np. w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Może powstawać z glutaminy lub argininy. Sama cytrulina z kolei również może zostać przekształcona w argininę. Proces ten zachodzi przede wszystkim w nerkach. Do nerek cytrulina trafia za pośrednictwem układu krążenia, do którego wchłania się z jelit, przechodząc pośrednio także przez wątrobę. Nerkowa synteza argininy jest w stanie zaspokoić nasze zapotrzebowanie na ten aminokwas.

 

2. Sok z arbuza a poziom cytruliny
W badaniach eksperymentalnych zaobserwowano, że wypijanie soku z arbuza wpływa na podwyższenie stężeń cytruliny i argininy we krwi. W związku z tym wyciągnięto wniosek, że suplementując cytrulinę, pośrednio uzupełniamy także argininę. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że jeśli mamy na celu podwyższenie stężenia argininy, cytrulina będzie w tym skuteczniejsza niż sama arginina. Aby nie pozostawać przy suchych faktach, przejdźmy do zweryfikowania korzyści, jakie można odnieść z suplementacji cytruliną. Kiedy należy ją rozważyć?

 

3. Cytrulina a resekcja jelita
W pewnych okolicznościach usunięcie fragmentu jelita staje się koniecznością. Jak już wiemy, to właśnie w tej części naszego organizmu powstaje cytrulina. Spadek liczby enterocytów czy też zanik kosmków jelitowych (na przykład w przebiegu nieleczonej celiakii) może prowadzić do niedoborów cytruliny, a tym samym także argininy. Suplementy argininy są zdecydowanie gorzej przyswajalne niż preparaty zawierające cytrulinę. Poza tym cytrulina przechodzi przez wątrobę bez żadnego niepożądanego efektu, w postaci niezmienionej. W przypadku argininy duża jej część wyłapywana jest przez ten narząd i istnieje ryzyko wystąpienia działań ubocznych. W związku z tym sugeruje się, aby w stanach po resekcji jelita suplementować cytrulinę.

  Fabryka Siły Sklep

4. Cytrulina a wysiłek fizyczny
Istnieją badania dokumentujące pozytywny wpływ suplementacji cytruliną na wydajność treningową. W różnych badaniach stosowano różne dawki – 3 g, 6 g, 8 g i 9 g. Efekt końcowy wykazał opóźnienie wystąpienia zmęczenia u badanych, wydłużenie czasu ćwiczeń, a nawet zmniejszenie bólu mięśni po wysiłku. Znajduje to swoje fizjologiczne uzasadnienie. W pracujących mięśniach w trakcie długotrwałego wysiłku wzrasta poziom amoniaku, który w dużych dawkach prowadzi do nasilenia procesów glikolizy (rozkładania glukozy). Beztlenowy rozkład glukozy prowadzi z kolei do powstania kwasu mlekowego i narastania zmęczenia mięśni. Aby efektywnie usuwać nadmiar amoniaku, musi trafić do cyklu ornitynowego, w którym przekształcony zostanie w mocznik.

 

Suplementacja cytruliną, ważny w tym procesie składnik, może więc zwiększać efektywność usuwania amoniaku. Dodatkowo cytrulina jest prekursorem argininy, która jest substratem dla wytworzenia tlenku azotu (NO). NO potencjalnie usprawnia przepływ krwi i korzystnie wpływa na procesy utleniania w mitochondrium. W podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem wysportowanych mężczyzn podawano im przez okres tygodnia 2,4 g L-cytruliny na dzień lub placebo. 8 dnia podano im suplement lub placebo w zwyczajowej dawce godzinę przed wysiłkiem fizycznym (jazda na cykloergometrze). Dystans, który musieli pokonać, to 4 km. L-cytrulina w porównaniu z placebo obniżyła czas potrzebny do pokonania wyznaczonej odległości (o 1,5%) oraz zmniejszyła subiektywne uczucie zmęczenia po wysiłku. Badacze sugerują, że dla uzyskania oczekiwanych efektów konieczne jest stosowanie suplementacji L-cytruliną przez minimum tydzień.

 

5. Cytrulina w niedożywieniu?
Nie pojawiło się dostatecznie wiele badań na ludziach, ale w badaniach na zwierzętach, dokładniej na niedożywionych szczurach, wykazano większy przyrost masy mięśniowej jako wynik suplementacji cytruliną. Nie tylko zresztą masa mięśni się zwiększyła, ale również ich siła. Bardzo prawdopodobne, że wspomniany aminokwas może przynieść podobne korzyści osobom niedożywionym.

 

6. Cytrulina a kłopoty z erekcją
Nie ma zbyt wiele badań weryfikujących wpływ suplementacji cytruliną na sprawność seksualną mężczyzn. Wyniki jednego z eksperymentów pozwalają jednak myśleć optymistycznie. U połowy badanych mężczyzn suplementacja cytruliną w dawce 1500 mg dziennie poprawiła jakość erekcji. Cytrulina jest bezpieczna oraz dobrze tolerowana przy stosowaniu doustnym.

 


Bibliografia
Fragkos K.C., Forbes A., Citrulline as a marker of intestinal function and absorption in clinical settings. A systematic review and meta-analysis, „United European Gastroenterology Journal” 2018, 6(2), 181–191.
Bendahan D. et al., Citrulline/malate promotes aerobic energy production in human exercising muscle, „British Journal of Sports Medicine” 2002, 36(4), 282–289.
Pérez-Guisado J., Jakeman P.M., Citrulline Malate Enhances Athletic Anaerobic Performance and Relieves Muscle Soreness, „Journal of Strength and Conditioning Research” 2010, 24(5), 1215–1222.
Cormio L. et al., Oral L-Citrulline Supplementation Improves Erection Hardness in Men With Mild Erectile Dysfunction, „Urology” 2011, 77(1), 119–122.
Bahri S. et al., Citrulline: From metabolism to therapeutic use, „Nutrition Journal” 2012, 29(3), 479–484.
Suzuki T. et al., Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time trial performance in health trained men: Double-blind randomized placebo-controlled 2-way crossover study, „Journal of The International Society of Sports Nutrition” 2016, 13(6).
Martínez-Sánchez A. et al., Biochemical, physiological, and performance response of a functional watermelon juice enriched in L-citrulline during a half-marathon race, „Food & Nutrition Research” 2017, 61(1), e1330098.