Czy masz predyspozycje do treningu siłowego? Czy przybieranie masy ciała i wzrost siły przychodzą ci łatwo, czy może mimo wysiłku nie widzisz oczekiwanych efektów? Dobrze jest się nad tym zastanowić i sprawdzić, zanim podejmiemy decyzję wyboru dyscypliny, w której chcielibyśmy osiągnąć znaczące rezultaty.


SPIS TREŚCI:

1. Właściwy wybór celu jest czasami najbardziej znaczący

2. Wysiłek i efekty – to ekologia systemu

3. Genetyka warunkuje sukcesy w sportach siłowych

4. Włókna szybkokurczliwe

5. Podatność na bodźce treningowe

6. Testosteron i reakcje endokrynne na wysiłek siłowy

7. Typ budowy ciała

8. Niezależnie od predyspozycji trening siłowy należy stosować

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -11 kg już od 39,99 zł za miesiąc1. Właściwy wybór celu jest czasami najbardziej znaczący

Najlepsze cele, jakie możemy sobie postawić to takie, które realnie możemy osiągnąć. Także takie, w których możemy zwyciężać. Każdemu jest dane zająć w życiu należne mu miejsce, które on i tylko on jest w stanie najlepiej zapełnić. Poszukując tego miejsca, powinniśmy brać pod uwagę nasze predyspozycje. Najlepiej po ich rozpoznaniu i na ich podstawie budować cele i dążyć do ich osiągnięcia.


Trening siłowy podlega periodyzacji. Występują w nim okresy wstępnej adaptacji mięśniowej, budowanie wytrzymałości, masy mięśniowej, siły

i komponentów na bazie siły – takich jak moc, szybkość. W zależności od dyscypliny możemy wyróżnić inne nazwy okresów treningowych. W treningu różnych dyscyplin okresy mogą ulegać względnemu przetasowaniu. Jednak nigdy nie odstępuje się od zasady budowania siłowych zdolności motorycznych w logicznej kolejności.


To warunkuje osiągnięcie wyniku sportowego. Dodatkowa masa mięśniowa podniesie efekty treningu siły. Osiągnięta siła będzie decydować o poziomie mocy i szybkości. Dlatego jeśli komuś trudność sprawia osiągnięcie poziomu hipertrofii mięśniowej czy siły, nie będzie mógł liczyć na dobre wy-niki w sportach opartych na tych cechach, a także opartych na mocy i szyb-kościowych. Warto wtedy zastanowić się nad wyborem innego celu – takiego, w którym lepiej będziemy się sprawdzać.


2. Wysiłek i efekty – to ekologia systemu

Twój system treningowy musi być ekologiczny – muszą w nim współpracować wszystkie komponenty i budować sukces. Jeśli wkładasz bardzo dużo wysiłku, pracujesz metodycznie, jednak nie osiągasz wyników, których oczekujesz, słabym ogniwem mogą być twoje niedostatecznie dobrze rozpoznane predyspozycje.


Możesz mieć fantastycznie rozwinięte cechy wolicjonalne, motywację. Możesz pokonywać przeszkody stające na twojej drodze i zmierzać do celu. Jednak czasami pozostanie ci jedyne wyjście w postaci ominięcia przeszkody, której nie możesz pokonać i to także jest strategia zwycięzców. Tak postępuje się w odniesieniu do predyspozycji naszego organizmu. Natura, która wyposażyła nas w ciało, ma dla nas specyficzny i jedyny plan, który tylko my jesteśmy w stanie urzeczywistnić. Dlatego powinniśmy zgłębiać nasze dyspozycje i mocne strony.


3. Genetyka warunkuje sukcesy w sportach siłowych Fabryka Siły Sklep

Od czego zależą predyspozycje do treningu siłowego? Pomijając wszystkie aspekty, od których zależą wyniki w budowaniu siły, a zależne od nas samych, jak np. prawidłowa metodyka treningu, odnowa powysiłkowa, odżywianie, cechy wolicjonalne – istnieją czynniki, na które nie mamy wpływu.


To czynniki, z którymi najlepiej jest się po prostu urodzić i je mieć. Zaliczymy do nich strukturę włókien mięśniowych, podatność adaptacyjną organizmu na bodźce treningowe, cechy równowagi hormonalnej oraz typ sylwetki ciała.


4. Włókna szybkokurczliwe

Mięśnie naszego organizmu składają się z dwóch rodzajów włókien. Ze względu na ich kurczliwość i charakterystyczny metabolizm wyróżniamy włókna szybkie i wolne. Te pierwsze dzielimy na dwa typy: IIA i IIX. Szybkość skurczu włókien szybkokurczliwych, jak sama nazwa na to wskazuje, jest większa. Procesy wytwarzania w nich energii zachodzą

w krótszym czasie. Szybciej zwiększają swoją objętość, ale są także mniej odporne na zmęczenie od włókien wolnokurczących się.


Każdy człowiek ma swoiste proporcje ilości włókien szybkich do wolnych. Przewaga tych pierwszych powoduje, że organizm szybciej reaguje na program treningu siłowego, szybciej następują przyrosty masy mięśniowej, co ma z kolei dodatni wpływ na rozwój siły i mocy.


Trening ukierunkowany na zwiększanie siły i mocy nie prowadzi do wzrostu zawartości włókien szybkokurczliwych. Proporcje włókien wolnych i szybkich nie zmieniają się. Niewielkim zmianom podlega proporcja włókien szybkich typu IIA do IIX.


Kierunek zmian ku większej ilości włókien szybkokurczliwych jest prawdopodobnie hamowany przez naszą codzienną aktywność życiową, która nie generuje dostatecznych napięć mięśniowych. Raczej jest ukierunkowana na pracę mięśni długotrwałą, zmagającą się ze stale występującą w naszym życiu siłą grawitacji.


5. Podatność na bodźce treningowe

Jeśli już zdarzyło się, że mamy dużo włókien szybkokurczliwych, to aby był z nich oczekiwany pożytek, muszą być odpowiednio unerwione. To, ile włókien będzie pracować, zależy od sieci włókien nerwowych przekazujących mięśniom impulsy pobudzenia do skurczu i rozkurczu. Należy mieć na uwadze fakt, że włókna szybkokurczliwe szybciej reagują na bodźce treningowe i osoba, która ma ich więcej, będzie szybciej doświadczała efektów treningu siłowego.


Zdolność angażowania jak największej liczby włókien szybkokurczliwych jest predyspozycją w tym sensie, że zależy od wykształcenia się naszego układu nerwowego. Na pewnym etapie rozwoju sportowego zwiększenie siły poprzez zwiększanie masy mięśniowej jest bardzo trudne i może być osiągane głównie poprzez doskonalenie adaptacji układu nerwowego.


Możliwe jest uzyskanie istotnych przyrostów siły i mocy bez wyraźnej hipertrofii mięśniowej właśnie poprzez udział czynnika nerwowego. Wyższy poziom bazy, jaką jest odpowiednia masa mięśniowa i unerwienie włókien, sprzyja jednak osiąganiu wyników lepszych w zakresie siły i mocy.


6. Testosteron i reakcje endokrynne na wysiłek siłowy

W naszym organizmie istnieją hormony, które wpływają na przebudowę tkanek mięśniowych po treningu. Budują tzw. efekt anaboliczny. Dzięki temu nasze mięśnie rozrastają się, a my nabieramy masy. Najważniejszym z nich jest testosteron.


Dorosły mężczyzna produkuje średnio ok. 7 mg testosteronu dziennie. Dla sportowca ważniejsza jest ilość testosteronu, tzw. wolnego, mogącego łączyć się z odpowiednimi receptorami w komórkach mięśni szkieletowych. Ponadto dla właściwych efektów anabolicznych, odbudowy i rozrostu mięśni ważny jest stosunek ilości testosteronu do kortyzolu, hormonu działającego w przeciwny sposób - kataboliczny, który powoduje degradację białka mięśniowego.


Odpowiedni trening siłowy powoduje występowanie pożądanych reakcji endokrynnych, wydzielania hormonów i podwyższania zdolności do rozrostu mięśni. Po zaprzestaniu treningów poziom testosteronu i innych hormonów wraca do indywidualnych i wrodzonych wartości.


7. Typ budowy ciała

Według jednej z typologii wyróżniamy trzy typy sylwetki ciała: ektomorficzny, mezomorficzny i endomorficzny. Każda z tych sylwetek w życiu rozwija się 

w specyficzny sposób, sprzyjający mniej lub bardziej osiąganiu wyników sportowych, w tej czy innej dyscyplinie. W sportach, w których poziom siły

i mocy ma kluczowe znaczenie, istotne jest, czy dany typ budowy somatycznej sprzyjał przyrostom mięśni.


Osobie naturalnie szczupłej, o długich i cienkich kończynach, wąskich ramionach i biodrach trudniej będzie osiągnąć przyrost wagi. Podobnie ma się rzecz z osobą krępą, o zaokrąglonej budowie, szerokich ramionach i bio-drach. Będzie ona wprawdzie zyskiwać na masie mięśniowej, ale równie łatwo zyskiwać tłuszcz, co w efekcie wygeneruje nie do końca pożądany efekt.


Zarówno ektomorfik, jak i endomorfik przedstawieni powyżej zdecydowanie ustępować będą mezomorfikowi w zdolnościach przybierania odpowiedniej masy beztłuszczowej. Jeśli urodziłeś się więc z atletyczną budową ciała, masz szerokie barki i wąskie biodra – to masz jedną z predyspozycji, która pomoże ci wypracować zadowalające efekty treningiem siłowym.


8. Niezależnie od predyspozycji trening siłowy należy stosować

Jakkolwiek nie dla celów sportowych, ale dla zdrowotnych, trening siłowy powinien być wykonywany niezależnie od predyspozycji. Z wiekiem tracimy ilość masy mięśniowej, także testosteronu. Ilość włókien mięśniowych pobudzanych i generujących moc mięśni także spada. Nasze ścięgna

z wiekiem tracą na elastyczności, a kości stają się kruche. Aby te zmiany opóźniać, niezbędny jest trening siłowy, a niepotrzebne są predyspozycje.