Podrażnienie receptorów bólowych, tzw. nocyceptorów, powoduje odczuwanie bólu mięśniowego. Natomiast trudno jednoznacznie określić, czy ból, który odczuwamy w mięśniach, jest następstwem nerwobólu, czy np. zapalenia w obrębie mięśnia, czy też może stanów reumatoidalnych.

 

SPIS TREŚCI:

1. Dlaczego bolą nas mięśnie?

2. Popularne zespoły bólowe

3. Bóle mięśni – jak sobie z nimi radzić?

 

 

1. Dlaczego bolą nas mięśnie?

Bóle mięśniowe są zwykle związane z wysiłkiem fizycznym, urazem

lub procesem zapalnym. Uwalniane w takich sytuacjach mediatory stanu zapalnego i bólu powodują obniżenie progu pobudliwości zakończeń nerwowych nocyceptorów i pojawienie się bólu spoczynkowego

lub wywołanego bodźcem mechanicznym.


Dotychczas uważano, że przyczyną bólu mięśniowego jest niedokrwienie mięśnia związane z nagromadzeniem mleczanów. Obecnie przyjmuje się pogląd o nagromadzeniu różnych mediatorów bólu w niedokrwionym mięśniu.


2. Popularne zespoły bólowe

Pierwszym zespołem bólowym jest polimialgia reumatyczna. Jest to zespół przebiegający z uogólnionym bólem mięśni, połączonym z uczuciem sztywności mięśni i stawów. Zespół ten występuje najczęściej w 6 dekadzie życia i towarzyszy mu tzw. sztywność poranna – nasilenie dolegliwości

w godzinach porannych.

  Fabryka Siły Sklep

Fibromialgia – w tym zespole ból mięśni nasila się pod wpływem ucisku określonych miejsc zwanych punktami tkliwymi. Ból występujący

w fibromialgii ma następujące cechy: jest samoistny, uogólniony

i przewlekły. Fibromialgii towarzyszą często objawy niestałe, jak zaburzenia snu, zawroty głowy, uczucie zimnych kończyn, przewlekłe zmęczenie, szumy w uszach, pieczenie całego ciała, duszność, zaostrzenie dolegliwości pod wpływem zmiany pogody i stany depresyjne.


Do popularnych mialgii należy również zaliczyć zespół bólu

mięśniowo-powięziowego (fasciomialgia) – bardzo częsty ból mięśniowy, ale w odróżnieniu od fibromialgii ograniczony do jednego lub kilku mięśni. Najczęściej ból mięśniowo-powięziowy lokalizuje się w mięśniach przykręgosłupowych, szczególnie w odcinku lędźwiowym w obręczy barkowej i biodrowej, a także w mięśniach szyi i głowy.


Za przyczynę bólu uważa się nadmierne, przedłużające się w czasie, pobudzanie tych samych jednostek ruchowych i wyczerpywanie komórkowych zasobów jonów wapnia. Najczęściej problem ten dotyka osoby wykonujące stereotypowe, statyczne wysiłki o niewielkim natężeniu, np. sprzątaczki, stomatolodzy czy osoby pracujące przy komputerze.


Zespół przewlekłego zmęczenia – w tym przypadku cechą charakterystyczną jest występowanie uogólnionego bólu mięśniowego oraz dominacja uczucia ogólnego zmęczenia z towarzyszącym osłabieniem mięśni, które utrzymuje się co najmniej pół roku i bywa poprzedzone objawami infekcji górnych dróg oddechowych.


Bardzo często spotykaną przyczyną bólu mięśniowego są kurcze bolesne, czyli nagłe, mimowolne i bardzo silne skurcze mięśniowe, które można wykryć palpacyjnie. Spowodowane mogą być one zaburzeniami funkcji neuronów rdzenia kręgowego, obwodowych neuronów ruchowych

lub sarkolemmy włókna mięśniowego.

 

Kurcze bolesne często mogą występować u zdrowych osób, najczęściej

po wysiłku fizycznym, przy nieodpowiednio rozgrzanych mięśniach

i z jednoczesną utratą elektrolitów. Często występują w czasie snu. Najczęściej występują one w mięśniu trójgłowym łydki, w przywodzicielach

i w zginaczach uda.


Rozciągnięcie mięśnia dotkniętego kurczem bolesnym i jednoczesne skrócenie jego antagonisty powoduje ustąpienie skurczu.

Przy powtarzających się kurczach należy się upewnić, czy w naszym organizmie nie ma niedoborów jonów wapnia i magnezu.

 

3. Bóle mięśni – jak sobie z nimi radzić?

Leczenie bólów mięśniowych jest zazwyczaj leczeniem objawowym

i polega na podawaniu leków przeciwbólowych i zmniejszających napięcie mięśniowe. Dodatkowo należy uzupełnić deficyt sodu, wapnia i magnezu

w organizmie. Można również zastosować zabiegi fizykoterapii w postaci ciepła, suchego masażu oraz kinezyterapii, kładąc nacisk na ćwiczenia rozciągające i stretching.