Motywacja to proces, który ma swoją dynamikę i podlega takim samym zmianom, jak twoje potrzeby i pragnienia. Każde działanie, które podejmujesz, ma dla ciebie jakieś znaczenie – powód, dla którego je wykonujesz. Od znaczenia, jakie nadajesz wykonywanej czynności, zależy w dużej mierze poziom jej wykonania, a w konsekwencji – sukces lub porażka.

 

SPIS TREŚCI:

1. Pochodzenie motywacji

2. Co mnie motywuje?

3. Konkretne odpowiedzi

4. Przez emocjonalne trudy do gwiazd

 

 

1. Pochodzenie motywacji

Skąd się bierze motywacja? Skoro towarzyszy ona ukierunkowanemu

na cel działaniu, u jej podstaw musi leżeć potrzeba, która domaga

się zaspokojenia. Żeby uaktywnić swoją wewnętrzną motywację, musisz zatem wiedzieć, co to za potrzeba. A zatem – ile dobrze rozpoznanych potrzeb, tyle potencjalnych motywacji.

 

2. Co mnie motywuje?

Jaka motywacja jest skuteczna, gdy mowa o odchudzaniu? Taka, która będzie działać w twoim konkretnym przypadku. Lepiej jednak zadać pytanie: jak rozbudzić w sobie tę właściwą motywację, która pomoże mi schudnąć? Amerykański psycholog, Julian Rotter, mówi o dwóch typach ludzi. Jedni umieszczają poczucie kontroli wewnątrz siebie, drudzy natomiast poza sobą.

 

Ci pierwsi uważają, że bieg wydarzeń zależy od nich, a ci z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli – że światem i ich życiem rządzi ślepy los. Jeśli dysponujesz wewnętrznym poczuciem kontroli, łatwiej będzie ci znaleźć własne powody, dla których chcesz schudnąć i rozpocząć działanie. Jeśli jednak bliżej ci do tej drugiej grupy, postaraj się zwrócić większą uwagę Fabryka Siły Sklep

na twoje wewnętrzne zasoby i możliwości, które możesz wykorzystać

w odchudzaniu.

 

3. Konkretne odpowiedzi

Kiedy planujesz rozpoczęcie diety lub programu treningowego, ważne jest, by jasno odpowiedzieć sobie na pytania, które ukierunkują to przedsięwzięcie. Dlaczego chcę schudnąć? Jaką wartość ma moje BMI*? Jak moją wagę ocenia lekarz pierwszego kontaktu? Jak się czuję przy obecnej wadze? Co stanie się, gdy już uda mi się schudnąć?

Jak będę się wtedy czuć?

 

Odpowiadaj precyzyjnie, unikaj ogólników. Jeśli chcesz schudnąć, żeby podnieść swoją atrakcyjność, odpowiedz sobie: komu chcę się podobać? Dlaczego jest to dla mnie ważne? Określ, o ile kilogramów chcesz obniżyć swoją wagę i wyznacz potrzebny na to czas.

 

Dobrze jest uczynić z motywacji konstrukcję opartą na wielu filarach – gdy któryś z nich upadnie, mniejsze będzie ryzyko zawalenia się całego przedsięwzięcia. Im więcej będziesz mieć powodów, dla których chcesz schudnąć, tym bardziej stabilne będą twoje starania.

 

4. Przez emocjonalne trudy do gwiazd

Co jednak zrobić w sytuacji, w której trudno o znalezienie jakiejkolwiek motywacji? Zastanów się, co może cię powstrzymywać? Przyjrzyj się lepiej swoim obawom i niechęci, przez którą zaniechałeś działania. Jeśli uważasz, że spożywasz zbyt dużo kilokalorii, to możliwe, że poszukiwanie motywacji do odchudzania należy zacząć od odpowiedzi na pytanie: dlaczego jem

za dużo? Jak jedzenie wpływa na moje emocje?

 

To właśnie od dynamiki emocji zależy proces motywacyjny, a zrozumienie emocji związanych z chęcią odchudzania się leży u podstaw twoich wysiłków.

 

*BMI (Body mass index – wskaźnik masy ciała) – to iloraz wagi (kg)

i wzrostu2 (m), np.

 

BMI osoby ważącej 64 kg i mierzącej 170 cm to: 64 : 1,72 = 64 : 2,89 = 22

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, BMI poniżej 18,5 świadczy

o niedowadze, 18,5–25 to waga prawidłowa, BMI powyżej 25 świadczy o nadwadze.