Człowiek jest istotą społeczną i w swoim życiu odgrywa wiele ról. Aby cieszyć się pełnią szczęścia na co dzień, należy je umiejętnie rozdzielać. Podstawowe role, które na przestrzeni życia odegra zdecydowana większość osób, zostały przedstawione poniżej.

 

SPIS TREŚCI:
1. Dziecko
2. Partner
3. Rodzic

 

 

1. Dziecko

Skończenie osiemnastego roku życia nie oznacza, że wraz z wejściem w pełnoletniość kończy się rola dziecka. Dla swoich rodziców zawsze pozostanie się dzieckiem i wiek nie gra tu roli. Podobnie jak oni już zawsze pozostaną rodzicami.

 

Należy o tym pamiętać i czerpać z życiowych mądrości, którymi chcą nas wspomóc. Doświadczenie, które zbierali przez całe swoje życie, może pomóc uniknąć wielu pułapek, jakie na nierozsądnych podróżników zastawia codzienność!

 

2. Partner

Partner życiowy to kolejna rola, w którą wcieli się zdecydowana większość ludzi. W tym przypadku najważniejsze jest codzienne pielęgnowanie uczucia, które niegdyś zrodziło się pomiędzy dwojgiem obcych osób, łącząc je w związek pełen emocji i miłości.

 

Rola partnera życiowego nie kończy się po wejściu w związek i spłodzeniu potomstwa, choć takie zachowanie w głównej mierze można zauważyć w większości przypadków. Związek opiera się na zaufaniu, partnerstwie, umiejętności pójścia na kompromis oraz przede wszystkim przyjaźni, która połączona z namiętnością tworzy miłość. Fabryka Siły Sklep

 

W związku nie należy kierować się wyłącznie swoimi potrzebami. Potrzeby partnera są równie istotne, a kłótnie, które pojawią się na wspólnej drodze, nie oznaczają końca. Są to jedynie emocjonalne wymiany zdań, które mają zmuszać do refleksji i szukania dialogu i wspólnego rozwiązania, a nie odcięcia się od drugiej osoby i szukania pocieszenia poza związkiem.

 

3. Rodzic

Prokreacja to główny cel ludzi jako gatunku. W celu zapewnienia przetrwania ludzie łączą się w pary i wydają na świat potomstwo, które ma zapewnić ciągłość gatunkową.

 

Rodzic to nie tylko osoba, która najpierw płodzi dzieci, a później zajmuje się ich wychowaniem do momentu, gdy potomstwo będzie w stanie samo o siebie zadbać. Rola rodzica jest o wiele większa.

 

Przede wszystkim rodzice to osoby, które mają za zadanie przygotować swoje dzieci w możliwie najlepszy sposób do wejścia w dorosłe życie. W związku z tym dbają o wykształcenie potomstwa, a także zapewniają mu możliwie najlepsze warunki do rozwoju.

 

Elementami, których jednak nie nauczy nawet najlepsza szkoła, jest doświadczenie i zaradność życiowa. Tutaj bardzo ważną rolę odegrają rozmowy z dziećmi i przekazywanie przez rodziców mądrości życiowych, które pomogą im zważać na pułapki i nieustannie się rozwijać.

 

Kontynuacja artykułu w części drugiej.