Podczas rozmów usłyszeć można słowa: „nie miałem motywacji do tego…”, „jestem zmotywowany, więc zaczynam działać…”, „musisz mieć motywację, inaczej to nic nie da…”. Zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznacza słowo motywacja? 

 

SPIS TREŚCI:

1. Motywacja – wyjaśnienie i wprowadzenie

2. Rozwiązanie bezczynności

 

 

1. Motywacja – wyjaśnienie i wprowadzenie

W psychologii motywacja oznacza „ogół czynników pobudzających do działania, wpływających na jego kierunek oraz intensywność” (Gracz

i Sankowski, 2000). Prostymi słowami można powiedzieć, że to nic innego jak bodźce, które wpływają na chęć podjęcia danego zadania i wysiłek, jaki wkładasz w jego realizację. Bodźce (motywy) mogą pochodzić zarówno

z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Każdy ma indywidualny typ motywacyjny.

 

Motywy zewnętrzne to wszystko to, co nazwać można nagrodą: korzyści materialne (trofea, pieniądze, medale itp.), i niematerialne (np. akceptacja, przynależność, sława, pozycja w grupie). Natomiast motywy wewnętrzne związane są z uczuciami i emocjami (podniecenie, radość, chęć imponowania, duma, czy też zazdrość, złość, gniew).

 

Motywacja wiąże się zarówno z pozytywnym, jak i negatywnym nastawieniem do zadania. Pozytywne motywy wzbudzają w tobie chęć odniesienia sukcesu. Zastanawiasz się wtedy również, co będzie, jeśli nie uda ci się go osiągnąć. Wiąże się to z lękiem przed poniesieniem porażki, co jest demotywujące. Lęk i strach ogranicza cię w podejmowaniu ryzyka. Zostajesz wtedy na etapie planowania.

 

2. Rozwiązanie bezczynności

Rozwiązaniem tej sytuacji może być wsparcie się na modelu atrybucji Weinera (1974: za Jarvis, 2003). Na model ten mają wpływ dwa czynniki. Po pierwsze, wybór atrybucji, czyli motywy wewnętrzne lub zewnętrzne. Po drugie, utrzymanie się ich przez dłuższy okres, czy też ich zmiany w związku z zaistniałymi sytuacjami.

 

Przedstawia to schemat: Fabryka Siły Sklep

 

Atrybucja

Wewnętrzna Zewnętrzna

 

Stabilna

Niestabilna

 

Wyobraź sobie, że umiejętności i trudność zadania dają ci poczucie stabilności (np. „wiem, że potrafię przejechać XYZ kilometrów”). Natomiast wysiłek wkładany w treningi może odzwierciedlać poczucie zadowolenia (poziom szczęścia) z otrzymanego rezultatu. Większy wysiłek powoduje zwiększanie umiejętności dostosowanej do trudności zadania, co

w rezultacie daje ci poczucie szczęścia w ocenie wykonanego zadania.

 

Jeżeli więc nie wiesz, jak odnieść sukces, wykorzystaj ten model Weinera

w swoim przypadku. Dostosuj poziom i intensywność treningu do swoich umiejętności. Systematycznie i małymi krokami podnoś umiejętności,

a gwarancją będzie zadowolenie ze swoich osiągnięć. Jeżeli sam nie możesz sobie z tym poradzić, poproś o pomoc trenera bądź zapytaj innych, od czego zaczynali i jakie dało im to rezultaty. Teraz wiesz, jak proces motywacyjny może pomóc ci osiągnąć sukces!