Jak chronić się przed poniesieniem porażki i zyskać większą pewność siebie? N. Branden (2003) poczucie własnej wartości definiuje za pomocą sześciu filarów.

 

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie

Pamiętajmy o:

2. Świadomym życiu

3. Samoakceptacji

4. Odpowiedzialności za siebie

5. Asertywności

6. Życiu celowym

7. Integralności osobistej

 

 

1. Wprowadzenie

Samoocena wiąże się z poczuciem własnej wartości. Jest ona regulatorem ludzkiego zachowania i ma wpływ na stosunek człowieka do rzeczywistości, siebie i innych ludzi. Często niska ocena własnych kompetencji blokuje nasz rozwój w sferze prywatnej i zawodowej.

 

Oceniając siebie negatywnie, stwierdzamy, że inni są od nas lepsi, ładniejsi, zdolniejsi, lepiej radzą sobie w rozwiązywaniu problemów. Otóż takie podejście zniechęca nas do podejmowania ryzyka przy wykonaniu zadania. W rzeczywistości jest to lęk przed porażką. Nie wierzymy w siebie, a jeśli podjęte przez nas zadanie potwierdzi, że nie potrafimy go wykonać, załamujemy się całkowicie.

 

Pamiętajmy o:

 

2. Świadomym życiu

Jeśli masz świadomość siebie, znasz swoje wady i zalety, potrafisz przewidzieć swoje sukcesy i porażki. Jeśli znasz znaczenie swoich działań, celów, wartości i postępujesz adekwatnie do tego, co wiesz, to znaczy, że posiadasz świadomość swojego życia.

 

3. Samoakceptacji Fabryka Siły Sklep

Akceptacja siebie ma związek z poszanowaniem i troską. Nie należy bać się doświadczania i akceptowania własnych uczuć, myśli, zachowania. W życiu spotykają nas różne sytuacje, więc i różnie na nie reagujemy. Nic dziwnego, że gdy spotka nas coś smutnego, jesteśmy przygnębieni, a gdy coś nas zaskoczy, możemy się zdenerwować. Uczuć nie należy się wstydzić. Jeśli rozumiesz własne uczucia, przewidzisz swoje zachowanie.

 

4. Odpowiedzialności za siebie

Każdy ponosi konsekwencje swoich czynów. Trzeba być odpowiedzialnym i wytrwałym w realizacji postawionych sobie celów. Nikt nie jest doskonały i czasami popełnia błędy. Ważne jest, by zachować godność i przyznać się do poniesionej porażki oraz postarać się poprawić błąd. Tylko wtedy możesz patrzeć sobie i innym prosto w oczy.

 

5. Asertywności

Branden nazywa to szacunkiem do własnych pragnień, potrzeb, wartości i poszukiwaniem właściwych form, by wdrożyć je w życie. Osoba asertywna będzie żyła autentycznie, czyli mówiła i działała zgodnie ze swoimi przekonaniami i uczuciami. Nie da się zmanipulować ze względu na chęć akceptacji danego środowiska. Będzie dobierać otoczenie tak, by potwierdzało to, w co sama wierzy.

 

6. Życiu celowym

Zazdrość jest złym doradcą. W życiu należy kierować się i wykorzystywać własne zdolności do osiągania wybranych przez siebie celów. Porównywanie się do innych nie zawsze ma pozytywny wpływ.

 

Jesteśmy indywidualni, niepowtarzalni i każdy ma inne zdolności. Jeśli chcemy kopiować, nigdy nie będziemy oryginalni. A przez to będziemy gorsi. Ponoć w życiu najlepiej radzą sobie osoby przeciętne. Są bardziej elastyczne w dopasowywaniu się do warunków, w jakich żyją, oraz lepiej radzą sobie z porażkami i sukcesami.

 

7. Integralności osobistej

Warto wyznaczać sobie wartości i zasady, którymi chcemy kierować się w życiu. Ułatwia to podejmowanie decyzji i godzenie się z sytuacją, w jakiej się znajdujemy na danym etapie życia. To, że dzisiaj jest nam trudniej, nie oznacza, że nie postąpiliśmy słusznie. Jeśli postąpiliśmy według własnych zasad, czas potwierdzi, że mieliśmy rację.

 

Kiedy żyjemy zgodnie z sześcioma filarami N. Brandena, budujemy stabilne i adekwatne poczucie własnej wartości. Nie boimy się wyzwań, a krytykę traktujemy jako informację zwrotną od otoczenia. Trzeba być przyjacielem samego siebie!