Zgodnie z teorią Lazarusa, która dotyczy emocji i postrzegania, psychologia sportu wyznacza osiem głównych stanów emocjonalnych, które mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu zadań i realizacji celów w sporcie. Dowiedz się, co może cię ograniczać i wyeliminuj to, by przyśpieszyć swój progres.

 

SPIS TREŚCI:

1. Stany emocjonalne

2. Sport a emocje

 

 

1. Stany emocjonalne

Negatywne stany emocjonalne, które powstają w wyniku silnego zaangażowania w wykonywaną dyscyplinę sportową i blokują działanie, to lęk, gniew, smutek, dezaprobata. Lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, który może powodować różne objawy, m.in. drżenie rąk, ból i zawroty głowy, ból brzucha i inne. Wiąże się z obawą przed poniesieniem porażki, kontuzją, negatywną reakcją fanów, kibiców.

 

Gniew może być wywołany czynnikiem wewnętrznym, czyli np. niezadowoleniem z wyniku uzyskanego na zawodach, lub zewnętrznym, np. sposobem sędziowania, utrudnieniami pogodowymi itp. Wiadomo, że poniesienie porażki wywołuje smutek i niezadowolenie. Okazuje się, że stany lękowe redukują poczucie własnej skuteczności w procesie ustalania celów oraz świadomość wsparcia społecznego.

 

Ustalaj więc cele łatwe do osiągnięcia. Przed zawodami pokaż swój wynik twojemu autorytetowi. Krytykę traktuj jako motywację do dalszych treningów. Zabieraj na zawody osoby, które będą cię wspierać bez względu na uzyskany wynik.

 

2. Sport a emocje

Sport nie tylko wiąże się z negatywnymi emocjami – wręcz przeciwnie, głównie interesujemy się sportem, ponieważ daje nam satysfakcję. Sprawia radość, wzbudza zainteresowanie, zaskoczenie. Poprawia samopoczucie i ułatwia kontakty z ludźmi. Pozytywne emocje u sportowca wywołują chęć dobrej zabawy i zainteresowanie wybraną dyscypliną.

 

Poziom zadowolenia jest wyższy, gdy wybieramy cele i pokonujemy własne ograniczenia. Ważne są też sprawy organizacyjne oraz relacje z trenerem i innymi zawodnikami. Jeśli wszystko układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, stres przed zawodami jest mniejszy, a zainteresowanie i radość związane z uczestnictwem w zawodach wzrastają. Fabryka Siły Sklep

 

Poczucie, że wszystko w sporcie idzie dobrze, a my sami mamy dobre relacje z innymi zawodnikami i wzbudzamy uznanie kibiców, jest dla nas SUPERMOTYWACJĄ.