Elektroterapia jest narzędziem powszechnie stosowanym w kompleksowej terapii pacjentów. Polega ona na zastosowaniu w celach terapeutycznych prądów elektrycznych o niskim natężeniu, które są porównywalne z tymi generowanymi przez nasz organizm.

 

Zabiegi te stosuje się dla przywrócenia równowagi zaburzeń w płynach komórkowych, które są źródłem różnego rodzaju dolegliwości bólowych.

Elektroterapia jest wykorzystywana w celu:

– złagodzenia dolegliwości bólowych;

– reedukacji mięśni;

– poprawy ruchomości;

– rozluźnienia mięśni.

 

SPIS TREŚCI:

1. Elektroterapia – prądy impulsowe TENS

2. Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)

3. Prąd galwaniczny

4. Dlaczego i w jaki sposób elektroterapia wpływa na organizm?

 

 

1. Elektroterapia – prądy impulsowe TENS

Metoda TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) została opracowana w latach 60. Zgodnie z teorią bramki kontrolnej Melzacka

i Walla stymulacja włókien nerwowych szybkoprzewodzących typu A hamuje przewodzenie włókien wolnoprzewodzących typu C, odpowiedzialnych za połączenie receptorów bólowych z tylnymi rogami rdzenia kręgowego. Bramkę kontrolną stanowi wspólny układ synaptyczny, który obciążony impulsacją z włókien typu A hamuje przewodzenie bólu.

 

Dodatkowym zjawiskiem występującym przy stymulacji metodą TENS jest zwiększenie produkcji endorfin w ośrodkach CUN. Metoda ta wykorzystywana jest głównie do przewlekłej terapii przeciwbólowej oraz do stymulacji mięśni szkieletowych.

 

2. Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)

Stymulacji według Kotza poddaje się mięśnie szkieletowe prawidłowo unerwione. Metoda wykorzystywana jest do stymulacji mięśni hipotroficznych zanikających z powodu unieruchomienia oraz w treningu mięśni zdrowych. Nie można jednak stymulować tą metodą mięśni częściowo lub całkowicie odnerwionych. Metoda ta jest praktycznie bezbolesna.

 

3. Prąd galwaniczny Fabryka Siły Sklep

Prąd galwaniczny to prąd o niezmiennym w czasie kierunku przepływu i natężeniu. Wykorzystywany jest powszechnie w zabiegach jonoforezy i galwanizacji. Zabieg ten polega na umieszczeniu pod jedną z elektrod leku przeciwzapalnego, np. w postaci maści przeciwzapalnej. W trakcie przepływu prądu przez tkanki maść jest dostarczana znacznie głębiej niż podczas samego jej wcierania.

 

4. Dlaczego i w jaki sposób elektroterapia wpływa na organizm?

Nasze ciało jest siedzibą naturalnych zjawisk elektrycznych. W rzeczywistości podstawą funkcjonowania naszego organizmu są komórki i wymiany międzykomórkowe, które są niczym innym jak drobnymi zjawiskami elektrycznymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów.

 

Niestety z biegiem czasu wskutek różnego rodzaju urazów ciała, nieodpowiedniego stylu życia i niewłaściwej diety komórki te zanikają lub tracą swoje właściwości. W konsekwencji nie spełniają już swojej funkcji i nie zapewniają naszemu organizmowi energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.

 

Możemy zatem zrozumieć, dlaczego udział prądów zewnętrznych pozwala zregenerować osłabione komórki i przyczynia się do przywrócenia siły i energii dla osłabionych obszarów.