Systematyczna aktywność fizyczna to proces bardzo wymagający. Czasami trudno ją w ogóle rozpocząć. Nieraz niełatwo zmobilizować się do wykonania kolejnego treningu. Siły i energii do ćwiczeń może dostarczyć odpowiednia motywacja. Artykuł przedstawia kilka wskazówek, jak pomóc sobie mentalnie w rozpoczęciu treningu.

 

SPIS TREŚCI:

1. Motywacja do treningu – co jest źródłem mojej motywacji do ćwiczeń?

2. Przegląd możliwych źródeł motywacji

3. Motywacja biologiczna

4. Psychologiczne źródła motywacji

5. Rywalizacja i współpraca jako źródła motywacji

6. Najsilniejsze źródło motywacji do treningu

7. Podstawowy sposób wzbudzania motywacji

8. Potencjał tkwiący w momentach dokonywania wyborów

 

 

1. Motywacja do treningu – co jest źródłem mojej motywacji do ćwiczeń?

Decyzja o uprawianiu jakiejś aktywności fizycznej uzależniona jest od wielu różnych czynników. Często bardzo złożonych, uwzględniających zdarzenia

z przeszłości i zdarzenia bieżące. Aby móc sterować motywacją do osiągnięcia słusznego celu, jakim jest aktywność fizyczna, należy poznać jej źródło lub możliwe źródło, jeśli aktywność jeszcze nie została podjęta.


2. Przegląd możliwych źródeł motywacji

To, co motywuje nas do działania, jest sprawą indywidualną. Można określić dla każdej osoby obszar, z którego pochodzi inspiracja i energia do wysiłku fizycznego. Ważne, aby odkryć główne źródło motywacji i zacząć nim sterować, aby osiągnąć zamierzone cele.


3. Motywacja biologiczna

Człowiek ma naturalną potrzebę ruchu. Wydaje się, że w większym stopniu dotyczy to dzieci i ludzi młodych. Ruch daje siłę życiową, energię i jest siłą napędową aktywności. Poprzez sprawność fizyczną człowiek stara się potwierdzić wzrost wartości swojego „ja” i zakończyć proces dorastania, aby stać się pełnosprawnym członkiem dorosłego społeczeństwa. Fabryka Siły Sklep


4. Psychologiczne źródła motywacji

Systematyczny wysiłek fizyczny ma siłę zmieniania rzeczywistości od stanu zastanego do pożądanego. Od zadania sobie pytania „jaki jestem?” do pytania „jakim chciałbym być?”. Motywacją może być świadome kształtowanie poczucia swojej wartości.


Z psychologicznymi źródłami motywacji związane są osobowość i emocje. Osoba pewna siebie, szukająca w sobie czynników decydujących o powodzeniu może częściej podejmować działanie. Widzi szansę osiągnięcia sukcesu. Inaczej będzie z osobą, która osiągnięcie sukcesu uzależnia tylko od czynników zewnętrznych, społecznych, ekonomicznych, materialnych.


Emocje mogą stymulować do wysiłku lub hamować chęć jego podejmowania czy kontynuowania. Jeśli z daną aktywnością fizyczną potrafimy powiązać pozytywne emocje, wtedy będą one ją podtrzymywać

i wspierać.


5. Rywalizacja i współpraca jako źródła motywacji

Chęć przebywania z innymi ludźmi, wchodzenie z nimi w interakcje, przynależność do grupy czy zespołu stanowią silne czynniki motywujące do uprawiania sportu. Także uczestnictwo w rywalizacji. Chęć pokonania rywala, wola walki i zwycięstwa to istotne wewnętrzne motywy uczestnictwa w procesie treningowym i zawodach. Dla niektórych, często nieświadome, będą to presja trenera, zespołu, kolegów, kibiców.


Warunki stwarzane przez rywalizację osłabiają motywację wewnętrzną. Szczególnie wtedy, gdy wynikowi rywalizacji nadaje się zbyt duże znaczenie. Aby chronić motywację wewnętrzną, należy w większym stopniu podkreślać wartość samego osiągania wyniku niż sam wynik. Elementem rywalizacji wśród dzieci należy gospodarować bardzo uważnie

i nie przedobrzyć. Należy wziąć pod uwagę niepełny stopień zaawansowania sportowego i rozwoju ontogenetycznego.


6. Najsilniejsze źródło motywacji do treningu

Nic tak nie mobilizuje do kolejnego treningu jak osiągnięcia sportowe lub oczekiwany efekt sprawności fizycznej. To najsilniejsza z motywacji do uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Wiąże się z wewnętrznymi doznaniami – dobrym samopoczuciem, satysfakcją. Osoba spełniająca się

w treningu odczuwa przyjemność z uczestnictwa w nim, samorealizuje się, zwiększa się jej zaufanie do samej siebie. Identyfikuje się jako osoba kompetentna i na właściwym miejscu.


Czerpie korzyści z tytułu swoich sukcesów. Ludzie wypowiadają się na jej temat z uznaniem i podziwem. Skupia się na niej uwaga kolegów

i koleżanek, mediów. Jest odznaczana, nagradzana. Jej udziałem stają się medale, puchary, pozycja i status społeczny. Często w parze z jej sukcesem idą gratyfikacje pieniężne.


Jeśli taka osoba potrafi zachować odpowiedni poziom motywacji wewnętrznej, właściwie interpretować zewnętrzne nagrody, jest w stanie utrzymać się na szczycie i kontynuować udaną karierę.


7. Podstawowy sposób wzbudzania motywacji

Gdy już przyjrzeliśmy się wszystkim źródłom motywacji, możemy odnieść je do siebie. Zweryfikować, które źródła motywacji nas dotyczą i opracować strategię skutecznie pomagającą zmotywować do wysiłku, pracy treningowej, realizacji celów procesu szkoleniowego.


Aby zmotywować się do działania, należy wyobrazić sobie radość z osiągnięcia celu treningowego. Należy spróbować cieszyć się nim, jeszcze zanim nastąpił. Zobaczyć najprzyjemniejsze obrazy związane z sukcesem, usłyszeć słowa pochwały, uznania czy też odczuć błogi stan spełnienia. Wszystko to odnieść do swojego indywidualnego źródła motywacji.


To doświadczenie należy umiejętnie zakotwiczyć, wypracować procedurę, która szybko i sprawnie wywoła owe doznania na zawołanie. Tak, aby jednym gestem znaleźć się w samym środku przyjemnego stanu spełnienia.


Uwzględniaj te uczucia, wyobrażając sobie kroki prowadzące do wymarzonego celu. Wybieranie planu treningowego, wizyty na siłowni, przygotowanie odpowiedniego posiłku, rozmowy z trenerem, spotkania z kolegami z drużyny, wreszcie najważniejsze – wykonuj trening.


Z wykonywaniem takiej pracy mentalnej łatwiej ci będzie realizować nie tylko trening, ale także inne działania wspierające twoje dążenie do osiągnięcia wyniku sportowego czy innego, związanego z aktywnością fizyczną.


8. Potencjał tkwiący w momentach dokonywania wyborów

Innym sposobem wzbudzania w sobie motywacji jest wykorzystywanie potencjału dokonywania wyborów. Podejmujesz decyzję o pójściu na trening. Jednak przed nim musiałeś pomóc sąsiadowi wnieść meble do jego mieszkania. Potem musiałeś jeszcze przekopać ogródek swojej mamy. Odpuściłeś trening. Byłeś już zbyt zmęczony.


Decyzję o pójściu na trening możesz zapisać na kartce. Wtedy zobowiązujesz się przed samym sobą, że wykonasz zadanie. Chcesz zachować szacunek do samego siebie. Możesz o treningu poinformować swoich znajomych i rodzinę. Więcej, przekazać im informację na temat planowanych osiągnięć. Wtedy pójście na trening i realizacja planu przygotowań staje się punktem honoru, wpływa na to, jak będą cię widzieć inni.


Dobrze jest mieć swojego trenera lub zespół, z którym się ćwiczy, ale wobec których także ma się zobowiązania. Poranny telefon z potwierdzeniem twojego przybycia na trening o ustalonej porze spowoduje, że nie będziesz mógł zrobić niczego innego w tym czasie.


Metoda wykorzystywania momentów dokonywania wyborów polega właśnie na tym, aby trudno ci było wycofać się z decyzji pójścia na trening. Stajesz się dzięki niej bardziej świadomy swoich celów i priorytetów. Możesz użyć różnych innych sposobów takich jak podpisanie umowy, złożenie przysięgi. Powinieneś przyglądać się dokonywanym wyborom w ciągu dnia i odkrywać, jak mogłeś dokonać ich w lepszy sposób, tak aby zachowanie ciągłości treningowej było dla ciebie proste.