Obecnie uszkodzenia więzadłowe możemy leczyć, wybierając jeden ze sposobów – leczenie operacyjne lub leczenie zachowawcze. Przewaga jednej techniki nad drugą jest przedmiotem wielu badań, do tej pory trudno jednoznacznie stwierdzić, która z nich jest skuteczniejsza.

 

SPIS TREŚCI:

1. Uszkodzenie więzadeł – leczenie operacyjne vs. leczenie zachowawcze

2. Więzadła – możliwości rekonstrukcji

3. Leczenie zachowawcze uszkodzeń więzadłowych

 

 

1. Uszkodzenie więzadeł – leczenie operacyjne vs. leczenie zachowawcze

Liczne badania nie wykazały istotnych różnic w prawidłowym funkcjonowaniu osób, które zostały poddane rekonstrukcji więzadła, w porównaniu z osobami, u których zastosowano tylko leczenie zachowawcze.


Dodatkowo rodzaj zastosowanego leczenia nie ma wpływu na zwiększenie ryzyka wystąpienia zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu dotkniętego urazem. Oznacza to, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy rekonstrukcja więzadła w odległej perspektywie zmniejsza ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych.


Wydaje się, że nieoperacyjne leczenie stawu z uszkodzeniem więzadłowym może być wskazane u osób w podeszłym wieku, prowadzących siedzący tryb życia, odznaczających się niskim poziomem aktywności. Dodatkowo leczenie zachowawcze można z powodzeniem zastosować jako okres przejściowy pomiędzy momentem wystąpienia urazu a terminem zabiegu rekonstrukcji.

 

Natomiast zastosowanie rekonstrukcji więzadłowej będzie bardziej wskazane dla osób aktywnych, którym będzie zależało na jak najszybszym powrocie do pełnej sprawności.


Część naukowców jest przekonana, że bardziej trafną metodą leczenia jest rekonstrukcja, inni naukowcy potwierdzają skuteczność leczenia zachowawczego. Z tego względu trudno o jednoznaczną odpowiedź w kwestii wyboru sposobu leczenia.


2. Więzadła – możliwości rekonstrukcji

Leczenie operacyjne polega na wykonaniu zabiegu chirurgicznego przy pomocy artroskopu. Jeśli chodzi o rekonstrukcję więzadeł w stawie kolanowym, rekonstrukcja samego więzadła krzyżowego przedniego polega na implantacji przeszczepu pomiędzy kością piszczelową a kością udową w miejscu uszkodzonego więzadła. Istnieje kilka możliwości wyboru materiału do przeszczepu: więzadło właściwe rzepki, mięśnie kulszowo-goleniowe (mięsień półścięgnisty), przeszczep allogeniczny, materiały syntetyczne.


Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z tych materiałów jest najlepszy. Dlatego też, mając na uwadze oczekiwania i profil osoby poddawanej rekonstrukcji, zadaniem lekarza operującego jest dokonanie odpowiedniego wyboru przeszczepu, który będzie najlepiej spełniał oczekiwania pacjenta.

Operacyjna rekonstrukcja ACL umożliwia obecnie w przewidywalny sposób przywrócenie stabilności kolana dzięki ochronie gojącego się przeszczepu Fabryka Siły Sklep

i miejsca jego pobrania.


3. Leczenie zachowawcze uszkodzeń więzadłowych

Leczenie zachowawcze ostrych urazów więzadłowych w ciągu pierwszych 72 godzin od momentu wystąpienia urazu polega na zastosowaniu zasady P.R.I.C.E. W dalszym toku leczenia powinno się uwzględnić zabiegi

z zakresu fizykoterapii, takie jak np. krioterapia, w celu redukcji obrzęku

i bólu.


Ważnymi elementami przywracającymi prawidłowe funkcjonowania stawu są ćwiczenia zwiększające siłę mięśni i zakres ruchu. Dodatkowo

w związku z urazem danego więzadła zostaje zaburzona biomechanika stawu, z tego względu należy zadbać o odpowiednie ortezowanie stawu dotkniętego urazem, które będzie wspomagało funkcję uszkodzonego więzadła.