Znajomość zasad pierwszej pomocy jest szalenie ważna, a wielu ludzi to bagatelizuje. To, że każdego dnia nie walczymy o życie i zdrowie innych, nie znaczy, że nie trzeba znać zasad udzielania pomocy. Aspekt bardzo ważny, szczególnie w przypadku siłowni, gdzie może dochodzić do różnych urazów. Zdarzają się omdlenia, złamania, zawroty głowy, a nawet zawały. Wtedy każdy się zastanawia, co należy zrobić? Zaczynamy wracać myślami do zajęć w szkole. Poniżej przedstawiam algorytm postępowania.

 

SPIS TREŚCI:

1. Pierwsza pomoc – BLS
2. Algorytm postępowania
3. Podsumowanie

 

 

1. Pierwsza pomoc – BLS
Basic life support (BLS) to angielska nazwa podstawowych czynności ratujących życie. W ich skład wchodzi przede wszystkim pośredni masaż serca oraz sztuczna wentylacja metodą usta-usta. Algorytm ten został ustalony przez powołaną do tego celu organizację. Jest to schemat postępowania, gdy mamy głównie do czynienia z osobą nieprzytomną

o zatrzymanej akcji serca. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zwiększyć szansę na ratunek poszkodowanego.

 

2. Algorytm postępowania
Algorytm ten składa się z kilku występujących po sobie czynności, które należy podjąć w sytuacji zauważenia poszkodowanego. Niżej wymienione czynności należy wykonywać jedna po drugiej. Pozwoli to na szybkie udzielenie pomocy i jednoczesne zachowania bezpieczeństwa.

Oceń sytuację – czy zarówno poszkodowany, jak i świadkowie są bezpieczni. Ważne jest, aby tobie ani poszkodowanemu podczas wykonywania czynności ratowniczych nic nie zagrażało.

 

Oceń stan świadomości poszkodowanego – podejdź i delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj, czy wszystko w porządku, co się stało. Fabryka Siły Sklep


Jeżeli reaguje:

– zostaw poszkodowanego w pozycji, w jakiej go zastałeś. Oczywiście pod warunkiem, że nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo;

– dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i o tym co się stało;

– wezwij pomoc, jeżeli to potrzebne. Nie spuszczaj z niego wzroku

i regularnie oceniaj jego stan.

 

Jeżeli nie reaguje:

– głośno zawołaj o pomoc;

– sprawdź, czy nie ma czegoś w ustach. Następnie udrożnij drogi oddechowe;

– drogi oddechowe udrożnisz poprzez położenie dłoni na jego czole. Palce drugiej ręki umieść na jego żuchwie. Wykonaj delikatnie odgięcie głowy

w tył. Palcami jednocześnie unieś żuchwę w górę. Teraz za pomocą wzroku

i słuchu należy kontrolować jego czynności życiowe;

– przyłóż ucho do jego ust. Obserwuj, czy klatka piersiowa się podnosi. Staraj się wyczuć oddech na swoim policzku. W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać westchnięcia. Nie należy mylić ich z prawidłowym oddechem;

– na ocenę wzrokową, słuchową i dotykową przeznacz jednak nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz wątpliwości, czy oddech jest prawidłowy, postępuj zawsze tak, jakby go nie było.


Jeżeli oddech jest prawidłowy:

– ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wyślij kogoś po pomoc. Jeśli jesteś sam, wezwij pogotowie;

– regularnie oceniaj oddech i stan poszkodowanego.

 

Jeżeli oddech jest nieprawidłowy:

– wyślij kogoś po pomoc. Jeżeli jesteś sam, wezwij pogotowie;

– rozpocznij uciskanie klatki piersiowej. Klęknij obok poszkodowanego. Ułóż swój nadgarstek w miejscu przecięcia osi mostka oraz linii sutkowej. Na nadgarstek połóż drugi. Spleć razem palce. Pochyl się nad poszkodowanym. Twoje ramiona powinny być prostopadle do mostka poszkodowanego;

– upewnij się, że nie będziesz wywierał nacisku na żebra, nadbrzusze oraz nie będziesz uciskał dolnej części mostka;

– uciskaj na głębokość 4–5 cm. Nie odrywając dłoni od poszkodowanego, wykonuj regularne uciski;

– zacznij wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej. Po kilkudziesięciu uciśnięciach zastosuj sztuczne oddychanie;

– połącz uciskanie z oddechami ratowniczymi. Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi, odginając głowę i unosząc żuchwę. Trzymając udrożnione drogi oddechowe, palcami dłoni, która spoczywa na czole, zaciśnij skrzydełka nosa. Utrzymując uniesioną żuchwę, obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego. Wdmuchuj powietrze w usta poszkodowanego;

– po wykonaniu wdechu obserwuj, czy klatka piersiowa poszkodowanego opada podczas wydechu. Po wykonaniu 2 oddechów, wróć do uciskania;

– kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, należy cały czas uciskać klatkę piersiową, bez przerwy. Resuscytację przerywamy, tylko jeżeli poszkodowany zacznie oddychać poprawnie. W innym przypadku nie przestajemy. Cały czas bacznie obserwujemy poszkodowanego.

 

3. Podsumowanie
Pierwsza pomoc jest bardzo ważna. Przypadki omdlenia mogą się zdarzyć wszędzie i każdemu. Wiedza na temat prawidłowego postępowania może dać poszkodowanemu szansę na przeżycie. Oczywiście wezwanie pomocy już będzie pierwszym krokiem do udzielenia pomocy, jednak wykonanie podstawowych czynności również nie powinno nas przestraszyć.