Coraz więcej ludzi na całym świcie boryka się z problemami otyłości oraz depresji. Te dwie choroby bardzo często występują razem. Dlaczego tak się dzieje? Czy otyłość wywołuje depresję, czy depresja otyłość?

 

SPIS TREŚCI:
1. Kliniczne podobieństwa pomiędzy depresją oraz otyłością
2. Jak często depresja współwystępuje z otyłością?
3. Zmiany psychologiczne wywołane zastosowaniem diety redukcyjnej
4. Podsumowanie

 

 

1. Kliniczne podobieństwa pomiędzy depresją oraz otyłością
Biorąc pod uwagę obraz kliniczny depresji oraz otyłości, w obu przypadkach obserwuje się zmiany w sferze aktywności fizycznej, apetytu oraz kontroli łaknienia (P.F. Sulivan, C.A. Prescott, K.S. Kendler 2002). Wśród osób dotkniętych depresją można zauważyć zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie apetytu. W kwestii aktywności fizycznej osoby z depresją bardzo często unikają jakichkolwiek form aktywnego spędzania czasu, z kolei u pacjentów z ADHD z podtypem z przewagą nadruchliwości przy jednocześnie zdiagnozowanej depresji zapotrzebowanie na ruch może ulec znacznemu wzrostowi (S.L. McElroy i wsp. 2004).

 

W ostatnim czasie zwrócono większą uwagę na związek między jelitami a mózgiem. Zauważono, że mikrobiom jelitowy wpływa na funkcjonowanie mózgu, a prawdopodobnie także na nastrój i zachowanie. Tym samym wprowadzono inny sposób, w jaki dieta może wpływać na zdrowie psychiczne i wszelkiego rodzaju zaburzenia. Obszary mózgu oraz neuroprzekaźniki i neuropeptydy, które są zaangażowane zarówno w nastrój, jak i apetyt, prawdopodobnie odgrywają rolę w pośredniczeniu w tym związku (J.D. Bremner i wsp. 2020).

 

2. Jak często depresja współwystępuje z otyłością?
W porównaniu z poprzednimi latami obecnie widać wyraźny wzrost częstości występowania depresji u osób w różnym wieku, a największy procent zachorowań dotyczy otyłych kobiet. Istnieje wyraźny związek pomiędzy stopniem otyłości a częstotliwością występowania depresji. Teza mówiąca o tym, że nadwaga oraz otyłość mogą w istotny sposób predysponować do pojawienia się zaburzeń psychicznych, została potwierdzona w jednym z badań. Zauważono w nim, że u osób otyłych prawdopodobieństwo wystąpienia depresji wzrastało o 40–60% w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała (P.M. O’Neil, M.P. Jarrell 1992).

 

W pracy z 2003 r. wykazano, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, których BMI wynosiło więcej niż 40 kg/m², zdecydowanie częściej popadali w depresję (Ch.U. Onyike i wsp. 2003). Do podobnych wniosków doszli naukowcy w pracy z 2007 r. Wykazano, że badani z 3. stopniem otyłości znacznie częściej chorowali na ciężką postać depresji niż osoby, u których występował 1. bądź 2. stopień (M. Olszanecka-Glinianowicz i wsp. 2007).

  Fabryka Siły Sklep

Istnieją również dane potwierdzające korelację między depresją w okresie dziecięcym a późniejszą otyłością w wieku dorosłym. W eksperymencie przeprowadzonym w 2001 r. udział wzięły dzieci w wieku 6–17 lat, część z nich miała zdiagnozowaną depresję, reszta nie wykazywała zaburzeń psychicznych. Przez cały czas trwania badania (10–15 lat) uczestnicy byli pod kontrolą psychiatry oraz monitorowano ich BMI. Wykazano, że depresja w okresie dziecięcym jest powiązana z rozwojem otyłości w późniejszym okresie życia (D.S. Pine i wsp. 2001).

 

W jednej z prac przeanalizowano zdobyte dane dotyczące pojawiających się stanów depresyjnych u bliźniąt. Badaniu poddano 1029 par bliźniąt płci żeńskiej. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy każdego przypadku zauważono, że występujące stany depresyjne można podzielić na trzy zespoły:
– depresję łagodną typową;
– depresję atypową;
– depresję ciężką typową.

 

Podczas trwania eksperymentu wykazano, że problemy z nadmierną masą ciała najczęściej występują u osób z atypową postacią depresji (29%) (K.S. Kendler i wsp. 1996). Inne badanie potwierdziło te wnioski – naukowcy zauważyli wśród badanych powiązanie między atypowymi zaburzeniami depresyjnymi a częstszym występowaniem otyłości oraz nadwagi (G. Hasler i wsp. 2004).

 

Z jednej strony to otyłość może sprzyjać pojawieniu się depresji, jednak na skutek zaburzeń neuroendokrynologicznych wywołanych silnym stresem oraz depresją może być tak, że to depresja powoduje zmiany metaboliczne, które zwiększają ryzyko wystąpienia otyłości oraz nadwagi (E. Stice i wsp. 2005; S. Fulton i wsp. 2022).

 

Ponadto diety zawierające nadmierne ilości tłuszczów nasyconych i cukru sprzyjają dysfunkcjom metabolicznym, stanom zapalnym układu nerwowego i upośledzeniu zdrowia psychicznego. Coraz więcej dowodów wskazuje, że psychiatryczne konsekwencje otyłości mogą wynikać z nieprawidłowo komponowanej diety, braku aktywności i gromadzenia się tkanki tłuszczowej w trzewnej części ciała. Wynikające z tego dysfunkcje metaboliczne i naczyniowe, w tym stany zapalne, oporność na insulinę i leptynę oraz nadciśnienie, okazują się niezwykle istotnymi czynnikami rozwoju depresji i lęku (S. Fulton i wsp. 2022).

 

Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy to otyłość powoduje depresję, czy depresja otyłość. Dużą rolę w kwestii postawienia diagnozy odgrywa szczegółowy wywiad medyczny. Bez względu na to, która z wymienionych jednostek jest przyczyną, a która skutkiem, ich współwystępowanie może istotnie powodować wzrost śmiertelności. Obie zwiększają ryzyko pojawienia się różnego rodzaju chorób, m.in. dotyczących układu krążenia.

 

Podczas kuracji odchudzających warto mieć na uwadze możliwość współwystępowania depresji, gdyż to ona może być istotnym czynnikiem uniemożliwiającym efektywne chudnięcie. Aby uzyskać oczekiwane efekty, ważne jest równoczesne przeprowadzenie leczenia obu chorób. Warto również zaznaczyć, że farmakologiczne wspomaganie leczenia depresji może przyczynić się do wzrostu apetytu, co w efekcie może doprowadzić do wystąpienia bądź pogłębienia otyłości.

 

3. Zmiany psychologiczne wywołane zastosowaniem diety redukcyjnej
Do podobnych wniosków doszli naukowcy podczas badania osób z otyłością i nadwagą. Przede wszystkim odczuwały one wewnętrzny niepokój, depresję, a także irytację. Zauważono u nich spadek samoakceptacji, a ich myśli krążyły wokół jedzenia oraz zmieniających się pod wpływem diety wymiarów (A.J. Stunkard, T.A. 1992).

 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż stosowanie diet restrykcyjnych zaburza procesy związane z regulacją apetytu. Wrażliwość mózgu na bodźce powiązane z jedzeniem wzrasta na skutek zmian chemicznych spowodowanych zmniejszoną dostępnością substancji dostarczanych do organizmu. W związku z tym u osób, które często stosują restrykcyjne diety, dochodzi do obsesyjnego myślenia o jedzeniu, a także zaburzeń odżywiania takich jak kompulsywne objadanie się. Z drugiej strony złamanie założeń ustalonej diety bardzo często prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości oraz powrotu do starych nawyków żywieniowych. U osób zaangażowanych w proces redukcji, u których wystąpiły objawy związane z depresją oraz uczuciem silnego niepokoju, w bardzo krótkim czasie po przerwaniu diety dochodziło do pojawienia się efektu jo-jo. Z kolei osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, u których nie występowały stany lękowe oraz niepokój, były w stanie zredukować masę ciała, a także utrzymać ją po zakończeniu stosowania diety (E. Zubrzycka 2005).

 

Zdrowo przeprowadzona redukcja tkanki tłuszczowej jest procesem długotrwałym. Niestety nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, a każde niepowodzenie skutkuje rozczarowaniem. Bardzo często dochodzi do takich zmian stanu emocjonalnego jak depresja, obniżenie poczucia własnej wartości, wewnętrzny niepokój czy wrogie oraz agresywne nastawienie do innych (E. Zubrzycka 2005).

 

4. Podsumowanie
Na całym świecie rośnie liczba osób dotkniętych chorobą, jaką jest otyłość. Na przestrzeni czasu coraz większą uwagę zwraca się na aspekty psychologicznych związanych z otyłością oraz nadwagą, które mogą predysponować do wystąpienia stresu, uczucia niepokoju oraz depresji. Z drugiej strony te czynniki mogą być odpowiedzialne za niekontrolowany wzrost masy ciała. Bez względu na to, która choroba jest przyczyną, a która skutkiem, należy zadbać o odpowiednie wsparcie psychologiczne oraz leczenie.

 


Bibliografia
Bremner J.D. et al., Diet, Stress and Mental Health, „Nutrients” 2020, 12(8), 2428.
Fulton S. et al., The menace of obesity to depression and anxiety prevalence, „Trends in Endocrinology & Metabolism” 2022, 33(1), 18–35
Hasler G. et.al., The associations between psychopathology and being overweight: a 20-year prospective study, „Psychological Medicine” 2004, 34(6), 1047–1057.
Kendler K.S. et al., The Identification and Validation of Distinct Depressive Syndromes in a Population-Based Sample of Female Twins, „Archives Of General Psychiatry” 1996, 53(5), 391–399.
McElroy S.L. et al., Are Mood Disorders and Obesity Related? A Review for the Mental Health Professional, „The Journal of Clinical Psychiatry” 2004; 65: 634–651.
O’Neil P.M., Jarrell M.P., Psychological aspects of obesity and very-lowcalorie diets, „The American Journal of Clinical Nutrition” 1992, 56(1), 185–189.
Olszanecka-Glinianowicz M. et al., Poziom depresji u otyłych pacjentów rozpoczynających program kompleksowego grupowego leczenia otyłości, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” 2007, 3, 87.
Onyike Ch.U. et al., Is Obesity Associated with Major Depression? Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, „American Journal of Epidemiology” 2003, 158(12), 1139–1147.
Pine D.S. et al., The Association Between Childhood Depression and Adulthood Body Mass Index, „Pediatrics” 2001, 107(5), 1049–1056.
Stice E. et al., Psychological and Behavioral Risk Factors for Obesity Onset in Adolescent Girls: A Prospective Study, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2005, 73(2), 195–202.
Stunkard A.J., Wadden T.A., Psychological aspects of severe obesity, „The American Journal of Clinical Nutrition” 1992, 55(2), 524–532.
Sulivan P.F., Prescott C.A., Kendler K.S., The subtypes of major depression in a twin registry, „Journal of Affective Disorders” 2002, 68(2–3), 273–284.
Zubrzycka E., Schudnąć bez diety. Mity na temat nadwagi, Gdańsk 2005.