Mózg jest niezwykle ważnym narządem – jego prawidłowe funkcjonowanie wpływa m.in. na zdolność do podejmowania decyzji, lepszą pamięć, a także wyższą odporność na sytuacje stresowe, których w obecnych czasach jest niestety coraz więcej. Jednym z narzędzi pozwalających na utrzymanie mózgu w dobrej kondycji jest regularna aktywność fizyczna – jej wpływ na narząd oraz jego strukturę został potwierdzony w licznych publikacjach naukowych. Treningi są również skuteczną metodą na poprawę nastroju oraz funkcji poznawczych.

 

SPIS TREŚCI:
1. Uczenie się – co to właściwie jest?
2. W jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na mózg człowieka?
3. Podsumowanie

 

 

1. Uczenie się – co to właściwie jest?
Uczenie się to proces, podczas którego dochodzi do wzmocnienia istniejących już połączeń między komórkami. Przyswajanie nowych informacji powoduje również powstawanie nowych połączeń. Jest to możliwe dzięki temu, że mózg posiada umiejętności zapamiętywania, przyswajania oraz analizowania dostarczonych z zewnątrz informacji, a także regulacji pracy. Są to jednak tylko przykłady możliwości tego cennego narządu. Aby więc uczyć się w sposób efektywny, należy wykorzystywać umiejętności ludzkiego umysłu w stosowanych metodach nauki.

 

2. W jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na mózg człowieka?
Aktywność fizyczna wpływa na aktywację wielu procesów adaptacyjnych. W pierwszej kolejności pojawiają się zmiany na poziomie komórkowym oraz molekularnym. Jeżeli aktywność fizyczna jest uprawiana regularnie, zachodzą również zmiany funkcjonalne oraz w strukturze mózgu.

 

W 2013 r. przeprowadzono badanie w celu oceny wpływu aktywności fizycznej na funkcjonowanie mózgu. Wykorzystano w nim fMRI, czyli funkcjonalny rezonans magnetyczny. Eksperyment przeprowadzono na grupie dzieci, która uczestniczyła w interwencji ruchowej 5 razy w tygodniu przez 9 miesięcy. Wykazano, że badani uprawiający aktywność fizyczną charakteryzowali się lepszą wydajnością w kontroli wykonawczej, zauważono również wyższą aktywację kory przedczołowej (L. Chaddock-Heyman i wsp. 2017).

  Fabryka Siły Sklep

W innym badaniu naukowcy doszli do podobnych wniosków. W eksperymencie udział wzięły dzieci otyłe. Po upływie 8 miesięcy u uczestników zaobserwowano wyższą aktywność kory przedczołowej, a także poprawę funkcji poznawczych (C.E. Krafft i wsp. 2014).

 

Bardzo ważne jest zatem, aby u dzieci oraz osób młodych zadbać o odpowiednią dawkę ruchu w ciągu dnia. Według zaleceń WHO należy poświęcać tygodniowo 150–300 minut na aktywność o umiarkowanej intensywności, aby utrzymać dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczną. Stosowanie się do tych założeń z pewnością przyczyni się również do polepszenia funkcji poznawczych.

 

Jednak nie tylko osoby młode powinny zadbać o regularne ćwiczenia. Wraz z wiekiem następuje stopniowe wycofywanie się organizmu z aktywności biologicznej. Starzenie powoduje nie tylko zmiany w wyglądzie czy pracy narządów, ale również skutkuje obniżeniem sprawności intelektualnej oraz funkcji poznawczych (J. Rottermund, A. Knapik 2012). W jednym z badań zauważono, że u seniorów po 12 miesiącach regularnych ćwiczeń ruchowych doszło do poprawy funkcji wykonawczych (M.W. Voss i wsp. 2010). Ponadto aktywność fizyczna może zapewnić osobom starszym możliwość nawiązania nowych przyjaźni i zaangażowania się w kreatywne zajęcia, co z kolei zapobiega pogorszeniu funkcji poznawczych. Aktywność fizyczna może być zatem skuteczną metodą w łagodzeniu dysfunkcji mózgu związanych z wiekiem.

 

Kluczowym, a zarazem niedocenianym aspektem w kontekście procesu zapamiętywania jest sen. W licznych publikacjach mówi się, że poprawia on wydajność funkcji poznawczych (M.P. Walker 2009). Regularna aktywność fizyczna natomiast pozytywnie wpływa na jakość snu. W 2018 r. przeprowadzono eksperyment, w którym badano działanie systematycznych treningów na jakość wypoczynku oraz funkcje poznawcze. W badaniu wzięło udział 109 osób (zarówno młodych, jak i tych w podeszłym wieku). Wykazano, że grupa aktywna fizycznie charakteryzowała się lepszą jakością snu. Jednocześnie poprawie uległy funkcje kognitywne (K.A. Wilckens, K.I. Erickson, M.E. Wheeler 2018).

 

Obniżony nastrój niejednokrotnie negatywnie oddziałuje na funkcje poznawcze człowieka. Może powodować m.in. problemy z pamięcią oraz skupieniem. Powszechnie wiadomo, że regularna aktywność fizyczna wpływa na wydzielanie endorfin, co bezpośrednio wiąże się z poprawą nastroju. Jest również jedną ze skutecznych metod walki z objawami lęku oraz depresji. Co więcej, zależność ta działa w dwie strony – obniżenie nastroju może oddziaływać na skrócenie czasu przeznaczanego na treningi, gdyż gorsze samopoczucie może wywoływać niechęć do regularnego podejmowania aktywności fizycznej.

 

W 2014 r. przeprowadzono eksperyment, w którym badano wpływ objawów depresji, sprawności poznawczej oraz wsparcia ze strony społeczeństwa na związek między regularnymi treningami a funkcjami kognitywnymi. Zauważono, że w grupie, która uprawiała regularną aktywność fizyczną, doszło do poprawy funkcji poznawczych – zwłaszcza w obszarze związanym z pamięcią, koordynacją wzrokowo-ruchową, a także szybkością przyswajania oraz przetwarzania informacji (A. Robitaille i wsp. 2014).

 

3. Podsumowanie
Regularna aktywność pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również umysłowe. W licznych publikacjach wykazano, że aby zadbać o sprawność funkcji kognitywnych, warto do swojej codziennej rutyny wdrożyć treningi. Korzyści mogą czerpać ludzie w każdym wieku – zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Warto zaznaczyć, że do uzyskania satysfakcjonujących efektów nie jest konieczne wykonywanie katorżniczych treningów 7 razy w tygodniu. Już codzienne spacery czy lekka aktywność fizyczna mogą przynieść szereg pozytywnych efektów. Ważne, aby przede wszystkim znaleźć sport dla siebie i czerpać z niego dużo przyjemności. W ten sposób można również zadbać o swój nastrój oraz nawiązać nowe znajomości.

 


Bibliografia
Chaddock-Heyman L. et al., The effects of physical activity on functional MRI activation associated with cognitive control in children: a randomized controlled intervention, „Frontiers in Human Neuroscience” 2013, 7, epub.
Krafft C.E. et al., An 8-month randomized controlled exercise trial alters brain activation during cognitive tasks in overweight children, „Obesity” 2014, 22(1), 232–242.
Robitaille A. et al., Physical activity and cognitive functioning in the oldest old: within- and between-person cognitive activity and psychosocial mediators, „European Journal of Ageing” 2014, 11(4), 333–347.
Rottermund J., Knapik A., Opieka fizjoterapeutyczna osób w podeszłym wieku, Idea opieki a zasada równości i wolności, pod red. Dancáka P., Wąsińskiego A. Wójcika A., Bielsko-Biała 2012, 190–204.
Voss M.W. et al., Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults, „Frontiers in Aging Neuroscience” 2012, 2, epub.
Walker M.P., The Role of Sleep in Cognition and Emotion, „Annals od the New York Academy of Science” 2009, 1156(1), 168–197.
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour, WHO, Geneva 2020.
Wilckens K.A., Erickson K.I., Wheeler M.E., Physical Activity and Cognition: A Mediating Role of Efficient Sleep, „Behavioral Sleep Medicine” 2018, 16(6), 569–586.