Kongres Psychologii Sportu to wydarzenie, podczas którego w jednym miejscu w Warszawie spotkają się zarówno praktycy, na co dzień pracujący jako psychologowie w sporcie tak indywidualnym, jak również zespołowym. Spotkają się eksperci zarówno z Polski, jak i z zagranicy – po to, aby dzielić się z uczestnikami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem oraz wynikami swoich badań.


W dniach 2 i 3 października 2015 r. odbędzie się już po raz drugi Kongres Psychologii Sportu. W jego trakcie, podczas wielu wykładów, seminariów, prelekcji i warsztatów z psychologami sportu, dowiedzą się Państwo, jak jeszcze lepiej wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, aby pomóc swoim zawodnikom, sobie lub swoim dzieciom.


Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w marcu tego roku i zgromadziła blisko 300 osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umie-jętności dotyczących wykorzystywania narzędzi, jakie daje psychologia sportu w ich codziennej pracy i treningu. Dlatego wracamy z nowym – poszerzonym programem, nowymi tematami i jeszcze większą dawką wiedzy, rozwoju i motywacji.


Jesienny Kongres podzielony będzie na cztery sekcje tematyczne (a przez to również kierowany do czterech grup odbiorców).


Wspomniane sekcje to:
1. Sekcja dla rodziców, którym powiemy: jak być dobrym rodzicem sportowca, w jaki sposób wspierać dziecko w trudach, w jaki sposób moty-wować do uprawiania sportu, jak pomóc mu zmierzyć się ze stresem i pre-sją, ale przede wszystkim, w jaki sposób nie przekraczać pewnej granicy – granicy podważania kompetencji i decyzji trenera. Powiemy o tym, w jaki sposób być zaangażowanym w sport rodzicem, który jednocześnie nie pełni funkcji trenera.


2. Kolejna sekcja skierowana będzie do trenerów. Opowiemy: w jaki sposób zwiększać zaangażowanie zawodników, jak pracować z różnymi zawodnikami zarówno indywidualnie, jak i w przypadku drużyn, w jaki sposób prowadzić współpracę z psychologiem sportu, jak korzystać z na-rzędzi psychologicznych po to, żeby ich zawodnicy mieli jeszcze lepsze rezultaty.


3. Trzecia sekcja będzie przeznaczona dla samych zawodników. Będzie dotyczyć tego, jak samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości wykorzystywania treningu mentalnego, relaksacji i podnoszenia swoich własnych wyników sportowych. Chcemy powiedzieć, po co i dlaczego warto pracować z psychologiem sportu oraz w jaki sposób odpowiednie przygotowanie mentalne, pomaga zawodnikom w zwiększaniu ich efektywności.


4. Czwarta, ostatnia sekcja, poświęcona będzie pracy psychologów sportu. Skierowana będzie ona zarówno do aktywnych psychologów, jak również do studentów zainteresowanych rozwojem w kierunku psychologii sportu i przy-szłej współpracy ze sportowcami.


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy każdego, kto chce poszerzać swoją wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi, jakie daje psychologia w co-dziennej pracy i treningu.


Na wszystkie Państwa pytania odpowie:
Joanna Kruczek
joanna.kruczek@psychologiasportu.pl
+48 530 552 044