W dniach 2–3 października 2015 r. w Warszawie odbył się II Kongres Psychologii Sportu. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i rozwijaniem umiejętności

z zakresu psychologii w sporcie. W niniejszym artykule znajdziesz relację

z tego niewątpliwie ważnego wydarzenia dla każdej osoby związanej ze sportem.

Kongres Psychologii Sportu to wydarzenie, którego dotychczas brakowało

w polskim kalendarzu wydarzeń o tematyce psychologii sportu. Umożliwia spotkanie i debatowanie w jednym miejscu i teoretyków, i praktyków pośrednio lub bezpośrednio związanych ze sportem indywidualnym

i zespołowym.

 

 

Pierwsza edycja Kongresu miała miejsce 6-7 marca 2015 r. w Warszawie. 

W przeciągu dwóch dni blisko 300 uczestników wysłuchało 17 prelegentów, wśród których znaleźli się m.in.: psychologowie sportu, trenerzy mentalni, coache oraz osoby bezpośrednio współpracujące ze sportowcami.

 

Niewątpliwy sukces pierwszej edycji Kongresu Psychologii Sportu zaowocował organizacją kolejnej już po około pół roku. Ta również trwała dwa dni, także odbyła się w Warszawie i pod względem liczby - w tym samym składzie ekspertów. Wśród 17 prelegentów znalazło się 15 specjalistów z Polski i 2 z zagranicy, w tym Alexander T. Latinjak, który brał udział w I edycji wydarzenia.

 

 

II Kongres Psychologii Sportu, podobnie jak jego pierwsza odsłona, został podzielony na dwie części: konferencyjną i warsztatową. W pierwszym dniu wysłuchaliśmy prelekcji siedmiu zaproszonych gości, którzy zawodowo zajmują się treningiem mentalnym. Wśród wykładowców znaleźli się Tomasz Kurach, Beata Justkowiak, Alexander T. Latinjak, Marta Pawlicka, Sylwia Dąbrowska-Paulewicz, Katarzyna Matejczyk oraz Wojciech Herra.

 

Zakres tematyczny wykładów pierwszego dnia Kongresu był naprawdę szeroki. Wykład inauguracyjny nt. Modelu PWP (Przed-W trakcie-Po) jako skutecznego narzędzia radzenia sobie z presją w sytuacji startu, poprowadził Tomasz Kurach, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog sportu i właściciel firmy zajmującej się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu psychologii sportu w jednym.

 

Następnie do mównicy podeszła pani Beata Justkowiak, coach z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący m.in. zawodnikami i trenerami Lecha Poznań. Zaprezentowała w bardzo interesujący sposób temat: "Złudzenie kontroli, a wygrana". Naszym zdaniem był to jeden z dwóch najciekawiej przedstawionych referatów ustnych tego dnia. 

 

 

Drugim, najciekawszym według nas wykładem, był ten przedstawiony przez Wojciecha Herra. W końcu kto jak nie doktorant na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, prowadzący badania nad wpływem cech osobowościowych i temperamentalnych na wyniki sportowców, mógł tak precyzyjnie odnieść się do prezentacji, o równie długim co ciekawym tytule: "Programowanie sukcesu - czyli o tym jak trenując ciało, budować psychiczną siłę zawodnika. Psychologiczne makrocykle treningowe". 

 

 

Pozostałe wykłady zaprezentowane pierwszego dnia Kongresu dotyczyły m.in. skutecznych metod kontroli emocji w sporcie, zaburzeń psychicznych

i niesprawności w sporcie, osobowości trenera i jego wpływu na pracę drużyny oraz pracy psychologa sportu na co dzień. Pierwsza część II edycji Kongresu Psychologii Sportu trwała nieco ponad 8 godzin.

 

Drugi dzień wydarzenia został podzielony na cztery sekcje tematyczne (każda skierowana do różnych grup odbiorców) po trzy bloki każdy.

Pierwsza z nich przeznaczona była dla samych sportowców. Mogli dowiedzieć się od Beaty Justkowiak, jak zachować się w momencie świadomości popełnienia błędu, od Radosława Wyrzykowskiego o własnej roli w dążeniu do osiągnięć w sporcie oraz od Pawła Drużka o korzyściach

z pracy z psychologiem sportu i ich wpływie na kształtowanie własnej kariery sportowej.

 

 

Kolejna ukierunkowana była na pracę trenerów. Matylda Olek, Aleksandra Piechnik i Zuzanna Wałach-Biśta przybliżyły uczestnikom sekcji kwestię tworzenia relacji z zawodnikiem, budowania wsparcia i motywacji

u zawodników poprzez słowa i gesty oraz skutecznego wzmacniania skupienia zawodników.

 

Trzecia sekcja skierowana była do rodziców.  Swoje spostrzeżenia na temat roli rodzica w kierowaniu rozwojem młodego zawodnika, skutecznego budowania świadomości zawodnika i budowie autorytetu przedstawili odpowiednio: Mariusz Paszkowski, Waldemar Warchoł oraz Bartosz Berendt.

 

 

Czwarta sekcja skierowana była zarówno do aktywnych psychologów, jak

i przyszłych i obecnych studentów psychologii sportu. Warsztaty poprowadzili: Anna Sadowska ("Dwa światy, jeden cel czyli o spotkaniu zawodnika z psychologiem - przepis na udaną współpracę"), Mark Schuls ("Jak zastosować trening mentalny w przygotowaniu sportowym w zależności od dyscypliny sportu") oraz wyróżniony przez nas - Wojciech Herra ("Każdy ma potencjał na bycie mistrzem. Na szczęście każdy w innej dziedzinie. Techniki i sposoby diagnozy predyspozycji w służbie wyników sportowych").

 

 

Naszym zdaniem II edycja Kongresu Psychologii Sportu była niemniej udana niż pierwsza. Z pewnością każdy uczestnik wydarzenia poszerzył swój zakres wiedzy i umiejętności z psychologii.

 

Dla tych, którzy z jakichś powodów nie mogli uczestniczyć w dwóch pierwszych edycjach Kongresu Psychologii Sportu, już dzisiaj mamy dobrą wiadomość! Organizator zapowiedział III edycję wydarzenia na marzec 2016 r.