Ruchome połączenia w obrębie narządu ruchu określa się mianem połączeń stawowych. Pomimo że są one bardzo wytrzymałe na wszelkiego rodzaju urazy i obciążenia, to jednak z biegiem czasu zaczynają się zużywać, co powoduje gorszą funkcjonalność całego narządu ruchu. W tym artykule przedstawimy dwa związki, które stanowią element zarówno profilaktyki, jak

i pomocy – glukozaminę i chondroitynę.

 

SPIS TREŚCI:
1. Co to jest glukozamina?
2. Glukozamina – działanie
3. Skutki uboczne
4. Dawkowanie
5. Opinie
6. Co to jest chondroityna?
7. Działanie
8. Chondroityna w pożywieniu
9. Dawkowanie

 


1. Co to jest glukozamina?
Glukozamina jest nazwą aminocukru będącego organicznym związkiem chemicznym, a zarazem pochodną glukozy. Suplement ten naturalnie występuje w ludzkim organizmie oraz u skorupiaków. W ustroju człowieka można ją spotkać głównie w obrębie elementów chrzęstnych i stawowych.

 

Najczęstszymi postaciami tego związku są chlorowodorek oraz siarczan glukozaminy. Oprócz tego wyróżnia się formy w postaci jodowodorku

i N-acetyloglukozaminy.

2. Glukozamina – działanie
Podstawowym przeznaczeniem stosowania glukozaminy w systematycznej suplementacji jest regeneracja elementów chrzęstno-stawowych

w organizmie oraz redukcja dolegliwości bólowych spowodowanych między innymi nadmiernym obciążeniem lub intensywnym wysiłkiem fizycznym. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia połączeń stawowych na skutek nadmiernej masy ciała, diety ubogiej w wapń bądź wszelkiego rodzaju kontuzji.
Tu kupisz ten produkt FitLabs Flexogenic - 400g (5) FitLabs Flexogenic - 400g Sprawdź Teraz!
Powyższa, naprawcza działalność glukozaminy jest uwarunkowana mechanizmem jej działania. Związek ten odpowiada za syntezę proteoglikanów, które są podstawową jednostką budulcową chrząstki stawowej. Obniżona zawartość tych substancji na skutek wyżej wymienionych przyczyn najczęściej prowadzi do wystąpienia dolegliwości bólowych w trakcie wykonywania ruchu, zmniejszonej amortyzacji, zwiększonej podatności na kontuzje oraz pogorszeniem jakości ruchu.

Warto również wspomnieć, iż glukozamina jest związkiem dobrze tolerowanym przez nasz organizm. Największe korzyści terapeutyczne niesie za sobą stosowanie jej w postaci siarczanu. Ta odmiana glukozaminy cechuje się największą biodostępnością, przez co prawie 90% czynnej substancji dociera do krwiobiegu. Cecha ta jest wykorzystywana nie tylko

w suplementacji sportowej, ale i leczeniu medycznym. Siarczan glukozaminy stanowi jeden z podstawowych punktów leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów oraz ubytków mineralnych, które wynikają nie tylko z urazów czy kontuzji, lecz wieku lub zmian hormonalnych.

Podsumowując, suplementacja glukozaminy sprzyja:
– zwalczaniu bólu i sztywności stawowej;
– nasileniu procesów syntezy tkanki kostnej;
– profilaktyce odwapnienia kości;
– ochronie i wzmocnieniu połączeń stawowych;
– regeneracji chrząstki;
– zwiększeniu amortyzacji oraz poprawie jakości, elastyczności i ruchomości.

3. Skutki uboczne
Wspomnieliśmy wyżej, że glukozamina jest substancją na ogół dobrze tolerowaną przez nasz organizm. Jest to prawda, jednak jak w przypadku większości suplementów, istnieje ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Symptomy te najczęściej wynikają z nieprawidłowej suplementacji tym preparatem (stosowanie zbyt dużych dawek, przekraczanie ustalonych norm) bądź uczulenia na owoce morza (większość produktów zawierających ten związek wykorzystuje pancerze stworzeń morskich). Dodatkowo warto wspomnieć iż diabetycy powinni skonsultować z lekarzem włączenie glukozaminy do swojej suplementacji, gdyż preparat ten sprzyja zmianom stężenia insuliny we krwi.


Najczęstszymi objawami niepożądanymi w suplementacji glukozaminą są biegunki, bóle nadbrzusza, wzdęcia oraz zaparcia. Bardzo często można również odnotować reakcje uczuleniowe w postaci duszności, rumienia bądź świądu skóry.

4. Dawkowanie
Dobowa dawka glukozaminy winna zawierać się od 900 do 1500 mg, przy czym powinna być podzielona na trzy porcje. Skuteczność stosowanego produktu jest uzależniona od przyjmowanej dozy. Suplement powinien być dostarczany do organizmu wraz z posiłkiem.
Tu kupisz ten produkt Universal Nutrition Animal Flex - 44sasz. -6% (4.77) Universal Nutrition Animal Flex - 44sasz. 132,99 zł 141 zł Sprawdź Teraz!
5. Opinie
W świecie naukowym opinie na temat skuteczności glukozaminy są podzielone. Poniżej przedstawiamy kilka badań potwierdzających i podważających korzyści ze stosowania tego preparatu.


Pierwszym badaniem jest próba z roku 2004, kiedy to Cibere wraz

z pozostałymi naukowcami opublikowali wyniki swoich badań przeprowadzonych na grupie 137 pacjentów. Wszyscy uczestnicy cierpieli

z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych oraz na miesiąc przed badaniem przyjmowali preparaty glukozaminowe. Materiał badawczy został podzielony na dwie grupy – kontrolną (66 – placebo) i badawczą (71 – glukozamina). Rezultatem tego eksperymentu był brak wpływu terapii glukozaminą na obniżenie symptomów osteoartrozy.

W przypadku analizy Reginster z roku 2001 mamy do czynienia z innymi wynikami. W badaniu wzięło udział 212 ochotników. Przez okres 3 lat stosowali dobową dawkę 1500 mg glukozaminy oraz placebo, a sam eksperyment dotyczył występowania zmian w obrębie chrząstki stawowej. Następstwem było wykazanie istotnej zależności – u osób stosujących glukozaminę nie odnotowano ubytków na poziomie strukturalnym.

Kolejnym przykładem jest badanie z roku 2003, kiedy to Braham, Dawson i Goodman zorganizowali analizę skuteczności suplementacji glukozaminy

w grupie 46 osób w przedziale od 20 do 70 lat. Podstawowym kryterium doboru uczestników było występowanie dolegliwości bólowych w obrębie stawu kolanowego. Materiał badawczy podzielono na dwie grupy – 24 osoby przyjmowały dobową dawkę 2000 mg glukozaminy, a pozostałe 22 dostały placebo. Cały test trwał 12 tygodni, w trakcie których nie wykonywali żadnej aktywności fizycznej. Badanym parametrem był KPS (knee pain scale). Rezultatem tego badania była niższa wartość tego wskaźnika u osób stosujących glukozaminę niż u grupy kontrolnej. Ponadto aż 88% pacjentów z grupy badawczej zadeklarowało odczuwanie mniejszych dolegliwości bólowych.

Ostatnim badaniem jakie przytoczę jest praca Hładki z roku 2012, kiedy to wraz z dwoma innymi uczonymi przeprowadził badanie na temat skuteczności glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Materiał badawczy liczył aż 215 ochotników, którym w ciągu doby dostarczano dawkę 1500 mg siarczanu glukozaminy. Sama próba była podzielona badaniami kontrolnymi, w trakcie których monitorowano stan pacjentów. Wyniki badania potwierdziły skuteczność stosowania tego suplementu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej – w przypadku odczuwania dolegliwości bólowych w chodzie pochyłym liczba osób zgłaszających obecność tego symptomu zmniejszyła się o prawie 75%, w chodzie poziomym o niespełna 60%, a z kolei ból spoczynkowy nie występował

u 50% badanych w stosunku do początkowej liczby deklarujących występowanie tego objawu.

6. Co to jest chondroityna?
Mianem chondroityny określa się związek chemiczny należący do mukopolisacharydów. Składa się on z reszt kwasu glukuronowego oraz

N-acetylogalaktozoaminy. Substancja ta ma charakter endogenny, a więc jest produkowana przez nasz organizm. Głównym miejscem jej występowania jest chrząstka stawowa.

7. Działanie
Największa skuteczność chondroityny jest zauważalna w postaci siarczanu. Związek ten jest bardzo ważny ze względu na udział w eliminacji uczucia tarcia pomiędzy powierzchniami stawowymi. Co więcej w naturalny sposób stymuluje organizm do produkcji mazi stawowej, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie stawów. Dzięki temu ich struktura nie ulega zniszczeniu, a jakość i mobilność wykonywanego ruchu pozostaje nadal na prawidłowym poziomie.

Bardzo popularnym rozwiązaniem jest połączenie chondroityny z witaminą C. Dzięki takiemu konglomeratowi nasz organizm dostaje informacje o nasileniu produkcji kolagenu – związku warunkującego wytrzymałość naszych struktur anatomicznych jak więzadła czy torebki stawowe, które odpowiedzialne są za kontrolę i sam ruch.

8. Chondroityna w pożywieniu
Jak już zostało wspomniane – chondroityna jest związkiem endogennym, czyli wytwarzanym samodzielnie przez nasz organizm. Jednak ciągły ruch, powodujący stałe zużywanie się tkanki chrzęstnej sprawia, iż produkowana ilość jest zbyt mała, aby dzienne zapotrzebowanie na ten preparat zostało

w całości pokryte.

 

Bardzo często pojawiają się pytania, czy chondroityna może być dostarczana z naturalnym pokarmem? Oczywiście – występuje głównie w chrząstce wołowej i rekiniej. Jednak z uwagi na ograniczoną dostępność do tych produktów częściej zaleca się przyjmowanie suplementów posiadających chondroitynę w swoim składzie.
Tu kupisz ten produkt Nutrend Flexit Drink - 400g (4.76) Nutrend Flexit Drink - 400g 51,59 zł Sprawdź Teraz!
9. Dawkowanie
Przyjmuje się, że dobowa dawka suplementów zawierających chondroitynę waha się od 0,5 g do 4 g. Bardzo często możemy napotkać preparaty będące swoistymi konglomeratami trzech związków: chondroityna + glukozamina + witamina C. To bardzo dobre rozwiązanie, gdyż takie połączenie warunkuje bardziej kompleksowe i holistyczne podejście do ochrony własnego aparatu ruchu, a także stanowi skuteczniejsze zabezpieczenie przed ewentualnymi kontuzjami.