Świat może dziękować Polakom za wiele wynalazków, które ułatwiły nam codzienne życie. Wycieraczki samochodowe, kosmetyki, foteliki samochodowe dla dzieci – do ich powstawania przyczyniły się genialne umysły ludzi zrodzonych na polskiej ziemi. Historia jest także usiana nazwiskami polskich naukowców dokonujących przełomowych odkryć

w dziedzinie chemii. Kazimierz Funk jako pierwszy wyizolował witaminę

i wymyślił dla niej nazwę, a słynna Maria Skłodowska-Curie odkryła dwa nowe pierwiastki – rad i polon. Teraz do kolekcji dołączyło także HMB... Co prawda, formuła suplementu i patent zostały opracowane przez Amerykanina Steva Niessena, ale to nasz ojczysty Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wydał ostatnio na świat badanie pokazujące jego skuteczność w sporcie. Autorami badania byli dr Krzysztof Durkalec-Michalski i prof. dr hab. Jan Jeszka, którzy opublikowali wyniki w czasopiśmie naukowym „Journal of International Society of Sports Nutrition”.


SPIS TREŚCI:

1. Czym jest HMB

2. Metodologia badania

3. Wyniki

4. Skuteczność HMB1. Czym jest HMB

Skrót HMB wywodzi się od nazwy hydroxy-beta-methylbutyrate, tłumaczonej na język polski jako kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy. Jest to substancja, która jest metabolitem leucyny – aminokwasu rozgałęzionego, wchodzącego w reakcję z naszymi komórkami mięśniowymi i inicjującego aktywację ścieżek anabolicznych. W trakcie metabolizacji leucyny około 5% zostanie przemienione w HMB. Ponieważ jest to składnik obecny i metabolizowany głównie w mięśniach, zrodził się pomysł suplementacji. Wyniki badań były jednak dotychczas mieszane. Fizjologicznie widzimy, że ten suplement ewidentnie inicjuje syntezę białek mięśniowych i wstrzymuje ich degradację, a badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Poznaniu pokazuje, że może też mieć istotny wpływ na sprawność i kompozycję sylwetki.


2. Metodologia badania

W eksperymencie wzięło udział 16 mężczyzn będących członkami wioślarskiej kadry narodowej. Wśród kryteriów kwalifikacji do badania znajdywało się dobry stan zdrowotny oraz przynajmniej 5 lat doświadczenia w treningu i wykonywanie minimum 5 treningów wioślarskich w tygodniu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W przeciągu dwunastu tygodni jedna grupa otrzymywała 3 kapsułki Ca-HMB, czyli związku wapnia i HMB,

którego w jednej kapsułce znajduje się w sumie 1000 mg HMB, co sprowadza się do dawki dziennej 3 g HMB. Druga grupa była grupą placebo. Dużym plusem tego badania było powtórna 12-tygodniowa próba, w której grupy zostały zamienione.


Fabryka Siły Sklep

Naukowcy upewnili się także, że uczestnicy na czas wykonywania badania nie przyjmowali żadnych innych środków o właściwościach ergogenicznych, które mogłyby zaburzać efekty przyjmowania HMB i wpływać na wyniki. Prowadzone też były dzienniki dietetyczne, które miały na celu zapewnienie, że w przeciągu okresu suplementacyjnego diety uczestników pozostają względnie niezmienne i podobne pomiędzy pomiędzy grupami. Metodologia badania zdaje się bardzo dobra, niewiele istnieje zmiennych zakłócających, które mogłyby wpływać na otrzymane wyniki.


3. Wyniki

Po okresie suplementacyjnym grupa badawcza odnotowała pozytywne zmiany w kompozycji sylwetki, najważniejszym z nich była średnia utrata

0,9 kg tkanki tłuszczowej. W tym samym czasie grupa placebo zyskała średnio 0,8 kg tkanki tłuszczowej.Obydwie grupy straciły w tym czasie trochę masy mięśniowej, jednak

w grupie placebo spadek ten wynosił 2,1 kg, natomiast HMB oddziaływało antykatabolicznie, pozwalając na utratę tylko 1,0 kg suchej masy ciała.

Zanotowano także poprawę pułapu tlenowego po 12 tygodniach przyjmowania HMB. Jest to wskaźnik pokazujący maksymalny pobór tlenu, odzwierciedlający zdolności sportowca do wykonywania aktywności

o charakterze aerobowym. Niestety zdolność do wykonywania treningu anaerobowego mierzona na rowerze wingate nie uległa poprawie względem grupy placebo.


4. Skuteczność HMB

Rezultaty powyższego badania wskazują na to, że przyjmowanie 3 g HMB przez 12 tygodni pomaga poprawić sprawność i kompozycję sylwetki

u sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe. Pozostaje jedynie odpowiedzieć na pytanie, jak działa kwas-3-hydroksy-3-metylomasłowy i czemu zawdzięczamy jego efekty.


Niestety chociaż jest wielu kandydatów do odpowiedzi na tak zadane pytanie, to ciężko jest stwierdzić, kto ma rację i czy istnieje w ogóle jednoznaczna odpowiedź. Poczynając od roku 1996, pojawiało się wiele badań pokazujących, że HMB prowadzi do korzystnych zmian w kompozycji sylwetki, z którymi było związane obniżenie markerów uszkodzeń mięśni szkieletowych jak na przykład kinaza kreatynowa.


Dr Nelo Eidy Zanchi proponuje z kolei mechanizm działania opierający się na stymulacji syntezy cholesterolu w komórkach mięśniowych, który może być następnie wykorzystywany do odbudowy błon komórkowych, co ma duże znaczenie dla regeneracji potreningowej. To oczywiście tylko przykłady, ponieważ inne zespoły badawcze wykazały także, że HMB stymuluje anaboliczną kinazę mTOR czy wstrzymuje aktywność systemu ubikwityna –proteasom, chroniąc mięśnie przed nadmiernym rozpadem.