Berberyna to związek z grupy alkaloidów izochinolinowych. Jest substancją o intensywnie żółtej barwie, dlatego w czasach starożytnych stosowana była jako barwnik do skóry, wełny i drewna. Znana była również ze swoich właściwości zdrowotnych, a obecne badania potwierdzają jej korzystny wpływ na ludzki organizm.

 

SPIS TREŚCI:
1. Berberyna – źródła i zastosowanie
2. Właściwości zdrowotne berberyny
3. Suplementacja – wybór produktu i dawkowanie
4. Skutki uboczne i przeciwwskazania
5. Podsumowanie

 


1. Berberyna – źródła i zastosowanie
Berberyna występuje naturalnie w roślinach z rodziny berberysowatych. W największych ilościach znajduje się w liściach, korze, kłączach, korzeniach i łodygach. Jej źródłem są przede wszystkim berberys zwyczajny, berberys indyjski, argemon meksykański, mahonia pospolita, korkowiec amurski i cynowód chiński. Rośliny te były stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej już 3 tys. lat temu. Powszechnie wykorzystywano je także w ajurwedzie jako surowce do leczenia infekcji, niestrawności, dolegliwości żołądkowo-jelitowych oraz stanów zapalnych. Najnowsze doniesienia sugerują, że berberyna poprawia funkcjonowanie organizmu, a także może wspomagać leczenie wielu chorób.

 

2. Właściwości zdrowotne berberyny
Berberyna wykazuje szeroki zakres działania – usprawnia pracę narządów i zapobiega rozwojowi rozmaitych jednostek chorobowych. Oddziałuje m.in. na układ krwionośny, pokarmowy czy nerwowy, wpływa na metabolizm, a także wzmacnia odporność.

 

Działanie obniżające poziom cholesterolu
Berberyna wykazuje właściwości poprawiające profil lipidowy. Obniża poziom cholesterolu całkowitego, redukuje stężenie cholesterolu LDL (tzw. zły cholesterol) i triglicerydów. W badaniu przeprowadzonym z udziałem mężczyzn ze zdiagnozowaną dyslipidemią zaobserwowano znaczną poprawę parametrów na skutek działania berberyny. Pacjentom podawano 500 mg preparatu 2 razy dziennie przez 12 tygodni. Po tym czasie odnotowano spadek cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL (J.V. Zhao i wsp. 2021). Naukowcy sugerują, że berberyna może stanowić alternatywną terapię dla pacjentów z dyslipidemią przyjmujących statyny (powszechnie stosowane leki zmniejszające poziom cholesterolu). Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia działań niepożądanych wynikających z prowadzonej farmakoterapii. Stosowanie berberyny może być również pomocne dla pacjentów, którzy źle tolerują leczenie statynami (M. Banach i wsp. 2018).

  Fabryka Siły Sklep

Działanie hipoglikemiczne (obniżające poziom glukozy)
Berberyna ma korzystny wpływ na gospodarkę węglowodanową, dlatego jej suplementacja jest zalecana osobom zmagającym się ze zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi. Stosowanie tej substancji przyczynia się do poprawy parametrów glikemii, co zostało potwierdzone naukowo.

 

W jednej z prac oceniano skuteczność jej działania w porównaniu z metforminą (powszechnie stosowanym lekiem przeciwcukrzycowym). Pacjenci zakwalifikowani do badania zostali podzieleni na dwie grupy. Połowie uczestników podawano berberynę w ilości 1500 mg dziennie, pozostali przyjmowali metforminę w tej samej dawce. Po 3 miesiącach przeanalizowano wartości parametrów związanych z metabolizmem węglowodanów. W obydwu grupach odnotowano porównywalny spadek stężenia glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku, a także zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej (parametr pozwalający określić skuteczność leczenia cukrzycy) (J. Yin, H. Xing, J. Ye 2008). Należy jednak podkreślić, że nie można jednocześnie przyjmować obu preparatów. Ze względu na podobny efekt działania istnieje ryzyko zbyt dużego spadku poziomu glukozy we krwi. Taki stan, określany jako hipoglikemia, może być niebezpieczny dla zdrowia.

 

Również niedawno przeprowadzona metaanaliza 28 badań potwierdziła działanie hipoglikemizujące berberyny i jej korzystny wpływ na leczenie cukrzycy typu 2 (Y. Liang i wsp. 2019).

 

Wpływ na redukcję masy ciała
Stosowanie berberyny może być pomocne dla osób zmagających się z nadwagą lub otyłością. Substancja ta przyspiesza spalanie zapasów energii zgromadzonych w organizmie w postaci tłuszczu, a także hamuje tworzenie nowych adipocytów (komórek tłuszczowych). W 3-miesięcznym badaniu, do którego zakwalifikowano otyłych pacjentów z zespołem metabolicznym, zaobserwowano korzystny wpływ berberyny na redukcję masy ciała. Uczestnicy przyjmowali 300 mg związku 3 razy dziennie. W wyniku suplementacji nastąpiło zmniejszenie ilości tłuszczu w okolicy pasa, odnotowano również spadek wskaźnika masy ciała (BMI) (J. Yang i wsp. 2012). W innym badaniu podawano pacjentom berberynę w dawce 1500 mg na dobę i zaobserwowano podobny efekt (Y. Hu i wsp. 2012).

 

Działanie przeciwdrobnoustrojowe
Berberyna od wieków stosowana jest w celu leczenia infekcji. Znana jest z właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych oraz przeciwgrzybiczych. Hamuje rozwój wielu gatunków drobnoustrojów i/lub je niszczy. Wykazano aktywność m.in. wobec bakterii Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, a także Escherichia coli (H. Nguyen i wsp. 2022). Istotne znaczenie ma również działanie przeciwko bakteriom Helicobacter pylori. Udowodniono, że berberyna hamuje ich wzrost, dzięki czemu może być pomocna w leczeniu zakażenia wywołanego obecnością tych bakterii w organizmie (D. Zhang i wsp. 2017). Biorąc pod uwagę właściwości przeciwgrzybicze, warto podkreślić fakt, że berberyna hamuje rozwój drożdży z rodzaju Candida, które powodują kandydozę. Aktywność ta została potwierdzona naukowo (A.R. da Silva i wsp. 2016).

 

Działanie przeciwzapalne
Berberyna jest pomocna w leczeniu infekcji również ze względu na właściwości przeciwzapalne. Zmniejsza syntezę cytokin prozapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworów (TNF-α), interleukiny (m.in. IL-1β, IL-6) oraz interferon gamma (IFN-γ). Berberyna hamuje odpowiedź zapalną także poprzez aktywację enzymu w makrofagach (komórki układu odpornościowego). W jednym z badań przeprowadzonym na modelu zwierzęcym z ostrym zapaleniem trzustki (OZT) zaobserwowano, że związek łagodzi stan zapalny poprzez obniżenie stężenia cytokin. Biorąc pod uwagę wyniki, naukowcy sugerują, że berberyna może być skuteczna w zapobieganiu chorobom o podłożu zapalnym oraz ich leczeniu także wśród ludzi, jednak potrzebne jest prowadzenie dalszych badań (A. Tarasiuk, L. Pawlik, J. Fichna 2019).

 

Działanie przeciwnowotworowe
Berberyna wykazuje również aktywność antynowotworową. Na podstawie eksperymentów in vitro (prowadzonych na żywych, wyizolowanych z organizmu komórkach) stwierdzono, że związek hamuje namnażanie i niszczy komórki rakowe. Takie działanie zaobserwowano m.in. wobec komórek nowotworu:
– piersi (J. Liu i wsp. 2009),
– szyjki macicy (J.P. Lin i wsp. 2007),
– jelita grubego (L.M. Guamán Ortiz i wsp. 2014),
– wątroby (N. Wang i wsp. 2010),
– tarczycy (K. Park i wsp. 2012),
– mózgu (K. Eom i wsp. 2010).

 

Naukowcy sugerują, że berberyna może wspomagać konwencjonalną chemioterapię, ponieważ wykazuje synergizm działania z niektórymi lekami (nasilone działanie na skutek jednoczesnego podawania co najmniej 2 substancji czynnych). Efekt ten zaobserwowano m.in. w badaniu z wyizolowanymi komórkami kostniakomięsaka. Berberyna wzmocniła skuteczność leków przeciwnowotworowych (H. Jin i wsp. 2017).

 

3. Suplementacja – wybór produktu i dawkowanie
Berberyna jest dostępna w postaci kapsułek lub tabletek. Podczas wybierania danego suplementu należy zwrócić uwagę na jego skład i jakość. Najlepiej przyswajalną formą jest chlorowodorek berberyny. W zależności od warunków uprawy surowce roślinne mogą mieć zmienny skład chemiczny, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy dany produkt jest standaryzowany, gdyż takie suplementy charakteryzują się wyższą jakością. Berberyna dostępna jest najczęściej w dawkach 300–500 mg (zawartość w jednej tabletce/kapsułce). Nie ma jednoznacznych zaleceń dotyczących dobowych ilości, jednak na podstawie badań można stwierdzić, że najlepsze efekty przynosi suplementacja 900–1500 mg w 3 podzielonych dawkach (Y. Liang i wsp. 2019).

 

4. Skutki uboczne i przeciwwskazania
Berberyna uznawana jest za substancję bezpieczną. Możliwe skutki uboczne dotyczą głównie układu pokarmowego. Z powodu suplementacji mogą wystąpić bóle brzucha, nudności, biegunka, wzdęcia czy zaparcia. Warto jednak zaznaczyć, że pojawiają się one bardzo rzadko.

 

Stosowanie berberyny przeciwwskazane jest kobietom w ciąży, ponieważ może wywoływać skurcze macicy i działać teratogennie na płód (toksyczne oddziaływanie na zarodek prowadzące do wad rozwojowych). Nie powinny przyjmować jej także kobiety karmiące ze względu na przenikanie do pokarmu i możliwość nasilenia żółtaczki noworodkowej.

 

5. Podsumowanie
Najnowsze badania potwierdzają prozdrowotny wpływ berberyny na ludzki organizm. Szczególnie polecana jest ona osobom z zespołem metabolicznym, ponieważ poprawia zarówno gospodarkę węglowodanową, jak i lipidową, a także może okazać się pomocna w redukcji i kontroli masy ciała. Ponadto potwierdzona została jej aktywność przeciwko drobnoustrojom i komórkom nowotworowym. Należy jednak podkreślić, że podstawowymi elementami pozwalającymi utrzymać lub poprawić stan zdrowia są dobrze zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna, a jeśli to konieczne – również farmakoterapia prowadzona pod kontrolą lekarza. Stosowanie suplementów z berberyną może natomiast stanowić wsparcie leczenia.

 


Bibliografia
Banach M. et al., The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients, „Journal of the American College of Cardiology” 2018, 72(1), 96–118.
da Silva A.R. et al., Berberine Antifungal Activity in Fluconazole-Resistant Pathogenic Yeasts: Action Mechanism Evaluated by Flow Cytometry and Biofilm Growth Inhibition in Candida spp, „Antimicrobial Agents and Chemioterapia” 2016, 60(6), epub.
Eom K. et al., Berberine-Induced Apoptosis in Human Glioblastoma T98G Cells Is Mediated by Endoplasmic Reticulum Stress Accompanying Reactive Oxygen Species and Mitochondrial Dysfunction, „Biological & Pharmaceutical Bulletin” 2010, 33(10), 1644–1649.
Guamán Ortiz L.M. et al., Multiple Effects of Berberine Derivatives on Colon Cancer Cells, „BioMed Research International” 2014, epub.
Hu Y. et al., Lipid-lowering effect of berberine in human subjects and rats, „Phytomedicine” 2012, 19(10), 861–867.
Jin H. et al., Berberine affects osteosarcoma via downregulating the caspase-1/IL-1β signaling axis, „Oncology Reports” 2017, 37(2), 729–736.
Kania-Dobrowolska M., Baraniak J., Wybrane rośliny zielarskie stosowane w terapii wspomagającej leczenie otyłości, „Postępy Fitoterapii” 2019, 20(3), 216–223.
Liang Y. et al., Effects of berberine on blood glucose in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic literature review and a meta-analysis, „Endocrine Journal” 2019, 66(1), 51–63.
Lin J. et al., GADD153 mediates berberine-induced apoptosis in human cervical cancer Ca Ski cells, „Anticancer Research” 2007, 27(5A), 3379–3386.
Liu J. et al., Coptis extracts enhance the anticancer effect of estrogen receptor antagonists on human breast cancer cells, „Biochemical and Biophysical Research Communications” 2009, 378(2), 174–178.
Nguyen H. et al., Antibacterial activity of a berberine nanoformulation, „Beilstein Journal of Nanotechnology” 2022, 13, 641–652.
Park K. et al., Berberine Inhibited the Growth of Thyroid Cancer Cell Lines 8505C and TPC1, „Yonsei Medical Journal” 2012, 53(2), 346–351.
Tarasiuk A., Pawlik L., Fichna J., Berberyna jako potencjalny terapeutyk w leczeniu ostrego zapalenia trzustki, „Postępy Biochemii” 2019, 65(3), 224–230.
Wang N. et al., Berberine induces autophagic cell death and mitochondrial apoptosis in liver cancer cells: The cellular mechanism, „Journal of Cellular Biochemistry” 2010, 111(6), 1426–1436.
Yang J. et al., Berberine Improves Insulin Sensitivity by Inhibiting Fat Store and Adjusting Adipokines Profile in Human Preadipocytes and Metabolic Syndrome Patients, „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine” 2012, epub.
Yin J., Xing H., Ye J., Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus, „Metabolism” 2008, 57(5), 712–717.
Zhang D. et al., Berberine containing quadruple therapy for initial Helicobacter pylori eradication: An open-label randomized phase IV trial, „Medicine” 2017, 96(32), epub.
Zhao J.V. et al., Effect of Berberine on Cardiovascular Disease Risk Factors: A Mechanistic Randomized Controlled Trial, „Nutrients” 2021, 13(8), epub.