Substancja dodatkowa to substancja, która nie jest odrębnie spożywana jako żywność, nie jest typowym składnikiem żywności niezależnie od tego, czy posiada wartość odżywczą, czy nie. Jej celowe użycie technologiczne w procesie produkcji, przetwarzania, przygotowywania, pakowania, przewozu i przechowywania żywności spowoduje lub może spowodować, że substancja ta stanie się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem środka spożywczego albo półproduktów będących jego komponentami.

 

SPIS TREŚCI:

1. Czy ilość dodatkowych substancji może przekraczać normy?

2. Rodzaje dodatków do żywności

3. Substancje dodawane do żywności – podsumowanie

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -10 kg -11 kg już od 39,99 zł za miesiąc

 

 

1. Czy ilość dodatkowych substancji może przekraczać normy?

Każda substancja dodawana do żywności musi posiadać ocenę Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA – The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), który w swojej pracy uwzględnia wyniki najnowszych badań toksykologicznych, chemicznych

i biologicznych.


Na podstawie opinii Komitetu Ekspertów ds. Dodatków do Żywności Komitet Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności

i Zanieczyszczeń ustala dla poszczególnych substancji wskaźnik ADI (Acceptable Daily Intake), czyli akceptowane dzienne pobranie.


ADI – jest to ilość substancji wyrażona w mg/kg masy ciała człowieka, która pobierana codziennie w ciągu całego życia z pożywieniem i z innych źródeł nie okaże się według wszelkiego prawdopodobieństwa i obecnego stanu wiedzy szkodliwa dla zdrowia.


2. Rodzaje dodatków do żywności

Wyróżnia się następujące rodzaje dodatków do żywności:


E100 – sztuczne barwniki, które wpływają na wygląd produktu, mają na celu zwiększenie jego atrakcyjności komercyjnej. Z reguły są dodawane do napojów, mięsa, wędlin. Ich nadmiar może być szkodliwy.


E200 – chemiczne środki konserwujące, które przeciwdziałają niszczeniu produktów żywnościowych przez pleśnie i bakterie. Przedłużają czas przydatności do spożycia, ale mogą być szkodliwe dla konsumenta, jeśli występują w nadmiarze. Fabryka Siły Sklep


E300 – środki o charakterze kwasów lub soli, wywierające wpływ chroniący produkty żywnościowe przed utlenianiem, np. jełczeniem tłuszczów. Mogą one także wytwarzać emulsję, np. ułatwiać połączenie wody i oleju w produkcie.


E400 – organiczne środki, pochodne białek lub wielocukrów, wytwarzające żele. Stosowane są w produkcji ciastek, lodów, sosów, zup, przetworów rybnych, konserw mięsnych, produktów niskokalorycznych o różnym charakterze.


E500 – różne inne dodatki, takie jak np. soda oczyszczona (wodorowęglan sodu), wodorowęglan amonu, z reguły są stosowane do pieczenia ciast (proszki do pieczenia).


E600 – środki polepszające zapach, smak, usuwające nieprzyjemny zapach. Są bardzo istotne z komercyjnego punktu widzenia, ale mogą wpływać na niewłaściwą ocenę produktu.


E900 – środki chemiczne słodzące, dodawane szczególnie do napojów, produktów bezcukrowych, np. aspartam, sacharyna i inne.

 

3. Substancje dodawane do żywności – podsumowanie
Wszystkie grupy środków chemicznych dodawanych do żywności powinny być bezpieczne dla zdrowia. Jednak zmiany właściwości organoleptycznych produktów wpływają na wybór podczas zakupów nie zawsze w zgodzie z zasadniczą wartością produktu. Wywołują reakcje alergiczne, które w związku z nimi występują bardzo często.


Podczas zakupów należy wybierać produkty, których skład jest wyczerpująco opisany. Warto wybierać produkty, które są pozbawione sztucznych dodatków.