Osiąganie celów i wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu często wymaga modyfikacji nawyków. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowszy styl życia, rozwijanie umiejętności czy osiągnięcie celów, droga do sukcesu może być pełna wyzwań. Właśnie dlatego tak istotne jest wykorzystanie narzędzi, które pomagają utrzymać motywację i pewność siebie w przypadku przeciwności.


Zmiana nawyków to proces, który nierzadko wiąże się z koniecznością wyjścia ze strefy komfortu, a to często budzi wątpliwości. Pozytywne myślenie i afirmacje stają się w tym przypadku istotnym wsparciem, pozwalają skupić się na konstruktywnych i optymistycznych aspektach zmiany, co z kolei pomaga utrzymać wewnętrzną motywację i determinację w dążeniu do celu.

 

SPIS TREŚCI:
1. Pozytywne myślenie
2. Wpływ myśli na podejście do zmiany nawyków
3. Rozpoznawanie i przekształcanie negatywnych przekonań

4. Przykłady myśli i ich skutki

5. Czym są afirmacje i w jaki sposób działają na psychikę
6. Jak odpowiednio tworzyć afirmacje w procesie zmiany nawyków
7. Korzyści płynące z pozytywnego myślenia i afirmacji w procesie zmiany nawyków
8. Jak poradzić sobie z trudnościami podczas wprowadzania zmiany nawyków

9. Jak stosować afirmację i siłę pozytywnego myślenia w praktyce
10. Podsumowanie

 


1. Pozytywne myślenie
Pozytywne myślenie to podejście mentalne kładące nacisk na rozpoznawanie, wyodrębnianie pozytywnych aspektów sytuacji, myśli czy wydarzeń i koncentrowanie się na nich. To podejście do życia, które opiera się na poszukiwaniu korzystnych stron oraz nadziei w różnych sytuacjach zamiast skupiania się na negatywnych aspektach.

 

Jest to postawa, która pozwala na rozwijanie optymizmu, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz poprawę umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami. Pozytywne myślenie może pomóc w budowaniu zdrowych relacji, redukowaniu stresu oraz zachęcaniu do kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy.

 

W praktyce pozytywne myślenie oznacza unikanie pesymistycznych myśli, zauważanie szans i możliwości, nawet w trudnych sytuacjach, oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do siebie i innych. To dążenie do rozwijania perspektywy, która sprzyja zdrowemu funkcjonowaniu psychicznemu i emocjonalnemu (A. Sherwood 2022).


2. Wpływ myśli na podejście do zmiany nawyków
Myśli są kluczowym czynnikiem wpływającym na działania, postawy i podejście do zmiany nawyków. To, w jaki sposób myśli się o sobie, swoich celach i możliwościach, ma ogromne znaczenie w kontekście zdolności do skutecznego wprowadzenia pozytywnych zmian w życie.

 

Przede wszystkim myśli kształtują przekonania na temat tego, co jest możliwe. Pozytywne podejście i przekonanie o zdolności do zmiany i osiągnięcia celu sprawiają, że znacznie łatwiej jest podjąć działania prowadzące do zmiany nawyków. Negatywne myśli powodują zupełnie odwrotny skutek.

  Fabryka Siły Sklep

Inne zalety pozytywnego myślenia to wzmacnianie motywacji i dodawanie energii do działania. Silna wiara w sukces i pewność co do korzyści wynikających z wprowadzenia zmiany znacząco ułatwiają wytrwanie w trudnych momentach. Myśli oddziałują też na emocje. Pozytywne myślenie może pomóc w redukcji stresu, lęku i frustracji, co z kolei przekłada się na zdolność do zachowania spokoju umysłu w trudnych sytuacjach (G.J. Bishop 2017).

 

3. Rozpoznawanie i przekształcanie negatywnych przekonań
Negatywne przekonania są często ukryte głęboko w psychice. Mogą stanowić znaczącą barierę w procesie zmiany nawyków. Wpływają na to, w jaki sposób postrzega się siebie, swoje możliwości i otaczającą rzeczywistość. Ich zidentyfikowanie i przekształcenie to kluczowe elementy niezbędne do uwolnienia się od ograniczeń i skutecznej zmiany nawyków.

Zazwyczaj negatywne przekonania funkcjonują w psychice automatycznie i nieświadomie. Mogą być wynikiem przykrych doświadczeń, porażek czy wpływów społecznych. Rozpoznanie ich wymaga zwiększenia uważności oraz refleksji nad ich zasadnością. Typowe negatywne przekonania to m.in. stwierdzenia typu „Nie jestem wystarczająco dobry”, „Nie mam wystarczająco dużej siły woli”, „I tak się nie uda”.

 

Następnym krokiem po zidentyfikowaniu negatywnych przekonań jest ich przekształcenie. To proces, który polega na analizie, czy przekonania są prawdziwe, rzetelne i konstruktywne. Warto zastanowić się nad dowodami, które je obalają i jednocześnie potwierdzają umiejętności i sukcesy (I. Mudrecka 2015).


4. Przykłady myśli i ich skutki
Myśl negatywna: „Nie jestem wystarczająco silny, żeby to zrobić”.
Skutek: Negatywna myśl może ograniczać w podejmowaniu prób zmiany nawyków, ponieważ przekonuje o braku siły do wprowadzenia zmiany.

Myśl pozytywna: „Mogę się nauczyć nowych rzeczy i stopniowo wprowadzać zmiany”.

Skutek: Pozytywna myśl zachęca do podejmowania kroków w kierunku zmiany nawyków, daje pewność, że proces może być stopniowy i osiągalny.

 

Myśl negatywna: „Już za późno, żeby coś zmienić”
Skutek: Takie przekonanie może zniechęcić do prób zmiany nawyków, utwierdza w tym, że czas na zmiany minął.

Myśl pozytywna: „Nigdy nie jest za późno, żeby dbać o siebie i wprowadzać zdrowe nawyki”.

Skutek: Ta myśl motywuje do działania, podkreśla, że zawsze istnieje możliwość wprowadzenia pozytywnych zmian.

 

Myśl negatywna: „I tak się nie uda, bo zawsze zawodzę”.
Skutek: Taka myśl może prowadzić do unikania prób zmiany nawyków z obawy przed ponownym niepowodzeniem.

Myśl pozytywna: „Każda próba zbliża mnie do celu, a każdy krok w kierunku zmiany jest wartościowy”.

Skutek: Pozytywna myśl mobilizuje do działania, potwierdza, że każdy wysiłek ma znaczenie i prowadzi do rozwoju.

 

Myśl negatywna: „Nie mam wystarczającej siły woli, żeby to utrzymać”.
Skutek: Takie przekonanie może prowadzić do rezygnacji z prób zmiany nawyków ze względu na brak wytrwałości.

Myśl pozytywna: „Mogę stopniowo budować swoją siłę woli i stopniowo wprowadzać zmiany”.

Skutek: Ta pozytywna myśl kieruje uwagę na proces rozwoju siły woli, co może pomóc utrzymać zaangażowanie w zmianę nawyków.


5. Czym są afirmacje i w jaki sposób działają na psychikę
Afirmacje to krótkie, pozytywne zdania lub frazy, które świadomie powtarzane mają wpłynąć na myśli, przekonania i emocje. Stanowią narzędzie psychologiczne, które ma na celu wzmocnienie pewności siebie, wiary w siebie oraz poprawienie ogólnej jakości myślenia. Działanie afirmacji opiera się na przekierowaniu uwagi i wpływaniu na podświadomość. Istnieje kilka mechanizmów, poprzez które afirmacje pozytywnie wpływają na psychikę.

 

Przede wszystkim oddziałują na podświadomość, która „ma skłonność” do przyjmowania tego, co często słyszy. Poza tym afirmacje powodują powstawanie nowych połączeń neuronalnych i zacieranie starych. Dzięki temu po dłuższym czasie pozytywne myśli zastępują te negatywne. Ich regularne powtarzanie skutkuje przekierowaniem uwagi na optymistyczne myśli i przekonania, co sprzyja wprowadzaniu zmian (G.L. Cohen, D.K. Sherman 2014).


6. Jak odpowiednio tworzyć afirmacje w procesie zmiany nawyków
Tworzenie afirmacji związanych z konkretnymi celami umożliwia skierowanie pozytywnych myśli i intencji na osiągnięcie określonych rezultatów. Dobrze sformułowane afirmacje są ukierunkowane, sprecyzowane i stanowią optymistyczne wyobrażenie sukcesu.


Przede wszystkim powinny być one wypowiadane w sposób pozytywny i konkretny. Zamiast zdania: „Nie chcę być leniwym” lepiej powtarzać: „Jestem aktywny i zdeterminowany, aby osiągnąć swoje cele”. Konieczne jest stosowanie czasu teraźniejszego i koncentrowanie się na końcowych rezultatach oraz korzyściach z nich płynących. Dobrze jest zadbać też o to, żeby nie były to długie i skomplikowane zdania. Do osiągnięcia sukcesu i zmiany nastawienia potrzebne jest ich regularne powtarzanie – im częściej, tym lepiej (J. Murphy 2019).


7. Korzyści płynące z pozytywnego myślenia i afirmacji w procesie zmiany nawyków
Proces zmiany nawyków jest pełen wyzwań i trudności, dlatego ważne jest wykorzystanie narzędzi, które mogą wzmocnić determinację. Pozytywne myślenie i afirmacje stanowią cenne źródło wsparcia, które przyczynia się do skuteczniejszego przebiegu tego procesu.

 

W momencie napotkania trudności lub przeciwności w procesie zmiany nawyków pozytywne myślenie staje się kluczowym wsparciem. Pozwala skupić się na możliwościach, a nie na problemach. Afirmacje działają motywująco, przypominają o celach i zdolnościach, co umacnia wytrwałość i skłonność do kontynuowania wysiłków nawet w przypadku przeszkód.

Proces zmiany nawyków może generować też stres i niepewność, szczególnie w momencie wykraczania poza strefę komfortu. Pozytywne myślenie pomaga w zminimalizowaniu negatywnych emocji poprzez zmniejszanie poziomu lęku i stresu. Afirmacje działają jak tarcza ochronna, umożliwiają przekształcanie negatywnych myśli w konstruktywne przekonania, które łagodzą napięcie emocjonalne.

 

Dzięki afirmacjom w łatwy sposób można wzmocnić poczucie własnej wartości. Regularne powtarzanie pozytywnych przekonań o zdolnościach i potencjale przekłada się na zwiększenie pewności siebie. Im większa wiara w swoje zdolności, tym większa otwartość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

 

Zamiast skupiać się na trudnościach czy ewentualnych niepowodzeniach, afirmacje przekierowują uwagę na postępy i osiągnięcia. To kształtuje perspektywę, która umożliwia czerpanie radości z drobnych sukcesów i utrzymanie ducha walki nawet w obliczu wyzwań (C. Moore 2019). Przy zjedzeniu całej tabliczki czekolady można byłoby się załamać, stwierdzić, że dziś wszystko zostało stracone, zjeść jeszcze więcej i postanowić zacząć na nowo od jutra. Przy pozytywnym myśleniu można dojść jednak do wniosku, że jeszcze miesiąc temu byłyby to 2 tabliczki czekolady, a nie jedna, zauważyć postępy, pochwalić się za nie i trwać dalej w swoich postanowieniach.


8. Jak poradzić sobie z trudnościami podczas wprowadzania zmiany nawyków
Anna od dłuższego czasu marzy o zdrowszym stylu życia – chciałaby regularnie uprawiać sport, jeść zdrowe posiłki i poprawić swoje samopoczucie. Jednak codzienne obowiązki, stres i brak pewności siebie często utrudniają jej realizację tych planów. Pozytywne myślenie i afirmacje pomogą Ani osiągnąć cel.

 

Pozytywne myślenie

Anna zaczyna od zmiany swojego sposobu myślenia. Zamiast skupiać się na tym, co jej przeszkadza, stara się zauważać pozytywne aspekty. Zamiast myśleć: „Nie mam czasu na ćwiczenia”, myśli: „Mogę znaleźć nawet kilka minut dziennie na aktywność fizyczną”. To pozytywne myślenie pozwala jej skupić się na rozwiązaniach, a nie problemach.

 

Afirmacje

Anna tworzy także afirmacje, które pomagają jej utrzymać pozytywne myślenie i utwierdzają ją w przekonaniu, że jest w stanie osiągnąć swój cel. Codziennie rano i wieczorem powtarza sobie zdania: „Jestem zdeterminowana, by dbać o swoje zdrowie” lub „Mam moc i wolę, by wprowadzać pozytywne zmiany”. To powtarzanie pozytywnych przekonań pomaga Ani wzmocnić motywację i przekonanie o sukcesie.

 

Praktyczne zastosowanie

Kiedy Anna ma trudniejsze dni, zamiast się poddawać, przypomina sobie swoje afirmacje. Zamiast sięgać po niezdrowe przekąski w momencie stresu, używa techniki głębokiego oddychania i kolejny raz powtarza afirmacje. To pomaga jej zachować spokój.

 

Efekt

Anna po kilku tygodniach zaczyna widzieć zmiany w swoim samopoczuciu i pozostaje zmotywowana do działania.

 

9. Jak stosować afirmację i siłę pozytywnego myślenia w praktyce

1. Wybierz pozytywną afirmację.
Określ, jaki cel chcesz osiągnąć, i sformułuj pozytywną afirmację, która odzwierciedla twój zamiar. Upewnij się, że zdanie jest konkretne, pozytywne i krótkie.
2. Regularnie powtarzaj afirmację.
Powtarzaj swoją afirmację codziennie, najlepiej rano i wieczorem. Możesz również powtarzać ją w trakcie dnia, zwłaszcza w momencie, gdy odczuwasz stres lub wątpliwości.
3. Wizualizuj sukces.
Podczas powtarzania afirmacji wyobraź sobie osiągnięcie swojego celu. Wzmocni to wiarę w to, że jesteś w stanie go osiągnąć.
4. Zastępuj negatywne myśli.
Kiedy pojawią się negatywne myśli lub wątpliwości, zastąp je pozytywną afirmacją. To pomoże przerwać negatywny cykl myślowy.
5. Działaj krok po kroku.
Afirmacje same w sobie nie przyniosą sukcesu! Działaj konsekwentnie w kierunku swojego celu. Korzystaj z małych kroków, które doprowadzą Cię do zmiany nawyków. Pamiętaj, że afirmacje to wsparcie, ale to twoje działania naprawdę kształtują przemianę.

 

10. Podsumowanie
Osiąganie celów i wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu wymagają zmiany nawyków. W obliczu wyzwań kluczowe jest korzystanie z narzędzi, które podtrzymują motywację i pewność siebie.

 

Pozytywne myślenie i afirmacje stanowią istotne narzędzia w tym procesie. Pomagają skupić się na korzystnych aspektach sytuacji i budować optymizm podczas zmiany nawyków. Afirmacje, czyli powtarzane regularnie optymistyczne stwierdzenia, wzmacniają pewność siebie i zmniejszają stres.

W procesie zmiany nawyków myśli odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ kształtują konkretne działanie. Właśnie dlatego rozpoznawanie i zmiana negatywnych przekonań są kluczowe do wprowadzenia zmian. Otwiera to drogę do bardziej konstruktywnego podejścia.

 


Bibliografia
Bishop G.J., Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life, Nowy Jork 2017.
Cohen G.L., Sherman D.K., The psychology of change: self-affirmation and social psychological intervention, „Annual Review of Psychology” 2014, 65, 333–371.
Kraft T.L., Pressman S.D., Grin and bear it: the influence of manipulated facial expression on the stress response, „Psychological Science” 2012, 23(11), 1372–1378.
Moore C., Positive daily affirmations: Is there science behind it?, positivepsychology.com/daily-affirmations/#science (28.08.2023).
Mudrecka I., Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Polish Journal of Social Rehabilitation” 2015, 9, 13–25.
Murphy J., 52 Weekly Affirmations: Techniques to Unleash the Power of Your Subconscious Mind, Nowy Jork 2019, 9–17.
Sherwood A., What is positive thinking?, degruyter.com/document/doi/10.1515/sjpain-2022-0129/html (28.08.2023).
Tomaszewski M., 5 Kroków do skutecznej zmiany, mariusztomaszewski.pl/toach/wp-content/uploads/2017/09/5-krokow-do-skutecznej-zmiany-small.pdf (28.08.2023).