Otyłość staje się coraz bardziej powszechnym problemem, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. To poważna choroba, która wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia, zwiększa także ryzyko wielu innych schorzeń. Jej leczenie jest niezwykle trudne, a mimo to wciąż można usłyszeć, że wystarczy tylko mniej jeść i więcej się ruszać, by wyzdrowieć. Dlaczego tak wiele osób nie może sobie poradzić z tym problemem?

 

SPIS TREŚCI:

1. Otyłość – informacje ogólne

2. Otyłość – przyczyny

3. Otyłość – leczenie

4. Otyłość – skutki

5. Dlaczego rada „jedz mniej” nie zawsze działa

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -11 kg już od 29,99 zł za miesiąc

 

 

1. Otyłość – informacje ogólne
Otyłość to ogólnoustrojowa przewlekła choroba metaboliczna, która dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Objawia się zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. Otyłość klasyfikuje się na podstawie wskaźnika masy ciała BMI. Wartości przekraczające 29 kg/m² wskazują na obecność tej choroby. Jej występowanie jest coraz powszechniejsze na całym świecie, jednak największy jej odsetek notuje się w krajach zachodnich, w których dominuje wysokoprzetworzona i energetyczna dieta.

 

Pomimo coraz łatwiejszego dostępu do zdrowej żywności i wielu sposobów na realizowanie aktywności fizycznej liczba osób, które na nią cierpią, wcale nie maleje. Jak podaje GUS, odsetek kobiet w Polsce cierpiących z powodu otyłości wynosi 15,2%, a mężczyzn 18,1%. Najprawdopodobniej czynnikiem, który w dużej mierze wpływa na nadmierną masę ciała, jest przewaga ilości dostarczanej energii z pożywienia nad ilością możliwą do wydatkowania.

 

Na podstawie dostępnych danych można wywnioskować, że u ok 21% kobiet w ogólnej populacji występują częste napady objadania się. Nie muszą one powodować nadwagi czy otyłości, zwłaszcza jeśli zdarzają się sporadycznie, jednak gdy pojawiają się codziennie, zwiększają prawdopodobieństwo nadmiaru masy ciała (M. Makara-Studzińska i wsp. 2007). W profilaktyce, a także skutecznym leczeniu istotniejsze jest zrozumienie przyczyn nadmiernego spożycia pokarmu, a te nie ograniczają się tylko do zbyt dużego apetytu.

 

2. Otyłość – przyczyny
Zwykle otyłość dzieli się na pierwotną i wtórną. Ta pierwsza jest związana z nadmierną masą ciała powstałą na skutek niewłaściwych nawyków żywieniowych. Natomiast otyłość wtórna uwarunkowana jest czynnikami o charakterze genetycznym, metabolicznym czy hormonalnym.

Przyczyny otyłości są zwykle bardzo złożone, a często bywa tak, że nakładają się na siebie. Można je przyporządkować do 3 głównych kategorii – czynników genetycznych, środowiskowo-kulturowych i psychologicznych.

 

Genetyczne przyczyny otyłości
Jak podają badacze, dziedziczenie otyłości wynosi ok. 33% (E. Pietrzykowska i wsp. 2008). Występowanie tej choroby u jednego rodzica zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania dziecka nawet 5-krotnie. Gdy zaburzenie to dotyczy obojga opiekunów, niebezpieczeństwo wzrasta aż 13-krotnie. Fabryka Siły Sklep

 

Na otyłość istotny wpływ ma również płeć, częściej dotyka ona kobiety, prawdopodobnie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, większą skłonność do stosowania niskokalorycznych diet prowadzących do efektu jo-jo, zaburzenia relacji z pożywieniem, a także naturalnie większą ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Ogromny wpływ na kształtowanie się tej choroby ma również wiek. Gdy otyłość występuje u dzieci, istnieje bardzo duże ryzyko, że będzie towarzyszyć im przez całe życie.

 

Środowiskowo-kulturowe przyczyny otyłości
Nie ulega wątpliwości, że otyłość jest w wielu przypadkach skutkiem działania czynników środowiskowych. Można je podzielić na makrośrodowiskowe (dotyczące większości osób) i mikrośrodowiskowe (wiążą się tylko z daną jednostką). Czynniki, które dotyczą wszystkich, to np. zredukowanie terenów zielonych, brak konieczności aktywnego pozyskania pożywienia, rozwój środków transportu, zwiększenie dostępności wysokoprzetworzonego jedzenia.

 

Do kulturowych przyczyn można zaliczyć: pojawiające się powszechnie reklamy bogatotłuszczowych produktów o wysokiej smakowitości, celebracja świąt skupiająca się w dużej mierze na nadmiernej konsumpcji czy przyzwolenie na traktowanie jedzenia jako wyrazu miłości i troski. Nie można również pominąć wpływu nawyków żywieniowych wyniesionych z domu rodzinnego.

 

Do innych przyczyn otyłości można zaliczyć również czynniki ekonomiczne, np. brak odpowiednich środków na zakup zdrowszej żywności, czy stan zdrowia, ponieważ niektóre choroby mogą zmniejszać podstawową przemianę materii lub nasilać chęć sięgnięcia po jedzenie. Farmakoterapia również może mieć wpływ na zwiększanie masy ciała. Jednak najliczniejszą grupę czynników stanowią te psychologiczne.

 

Psychologiczne uwarunkowania

Psychologiczne uwarunkowania otyłości od dawna budzą zainteresowanie badaczy. To ze względu na coraz szybciej rosnącą liczbę osób dotkniętych tym schorzeniem. Do najpopularniejszych można zaliczyć: zaburzenia mechanizmu samoregulacji, cechy osobowości, przekonania jednostki czy trudności w radzeniu sobie ze stresem.

 

Zaburzenie mechanizmu samoregulacji objawia się brakiem kontroli nad ilością spożywanego pokarmu, co w efekcie prowadzi do przejadania się. Zwykle do zaburzeń tych dochodzi w okolicznościach niesprzyjających samokontroli, jak spotkania towarzyskie, zmęczenie czy znużenie. Niekorzystnie działa również spożywanie alkoholu.

 

Otyłość wiąże się bardzo często z nadmierną wrażliwością na bodźce zewnętrzne takie jak smak, zapach czy wygląd potrawy, ale również ze zmniejszonym mechanizmem samoregulacji. U wielu osób stwierdza się również dominację zewnętrznego, czyli zależnego od innych, poczucia kontroli, co zmniejsza ich poczucie skuteczności (P. Izdebski i wsp. 2009).

 

Czynnikiem, który bardzo mocno ogranicza samokontrolę, są różnego rodzaju restrykcje, w tym niskokaloryczne czy eliminacyjne diety, które skutkują wyczerpaniem się możliwości powstrzymywania od jedzenia, a w konsekwencji napadem niepohamowanego spożywania pokarmów.

Przekonania również mogą znacząco wpływać na zwiększone spożycie pokarmów, co będzie skutkowało zwiększaniem się masy ciała. Postawy wymieniane przez badaczy najczęściej jako te mogące przyczyniać się do otyłości to niska samoocena, pesymizm, poczucie bezradności, perfekcjonizm, neurotyczność, introwertywność (E. Pietrzykowska i wsp. 2008). W tym przypadku jedzenie może pełnić funkcję pocieszającą czy regulującą napięcie. Bardzo często pozwala również zapełnić pustkę i zmniejszyć uczucie samotności.

 

Jedną z najczęstszych przyczyn nadmiernej konsumpcji jest też stres i brak adaptacyjnych metod radzenia sobie z napięciem. Jedzenie staje się narzędziem gwarantującym szybką ulgę. Pozwala odwrócić uwagę od negatywnych emocji oraz kompensować przeżywane trudności w sposób niezwykle szybki i łatwy. Dodatkowo duża dostępność smakowitego jedzenia sprawia, że staje się najbardziej dostępną strategią radzenia sobie z napięciem. Ponadto spożywanie węglowodanów łagodzi przykre emocje, gdyż zwiększa wydzielanie endorfin i serotoniny, wpływających pozytywnie na nastrój. Jednak w wielu przypadkach prowadzi to do odczuwania wyrzutów sumienia i wzmaga chęć sięgnięcia po kolejną przekąskę, by zagłuszyć te uczucia. Powstaje błędne koło, z którego trudno się wyrwać.

 

W niektórych przypadkach nadmierna masa ciała może być próbą zwrócenia na siebie uwagi lub przeciwnie – chęcią ukrycia się przed innymi. Może stanowić usprawiedliwienie swoich porażek czy niezadowolenia z życia. Choroba może być próbą odwrócenia uwagi od innych kłopotów (I. Tabak 2007). Według badaczy to także dobry sposób na uchylanie się od odpowiedzialności za własne życie. Przejadanie jest również niezwykle często przejawem buntu, reakcją na poczucie winy, a także wyrazem niewystarczającego zaspokojenia potrzeb jednostki. Osoby czujące smutek, pustkę, osamotnienie czy brak akceptacji i miłości sięgają po jedzenie w ramach pocieszenia, zapomnienia i ukojenia (M. Makara-Studzińska i wsp. 2007).

 

Otyłość wiąże się z kilkoma cechami takimi jak:
– bierność,
– bezradność,
– perfekcjonizm,
– skłonność do izolowania się,
– wyrozumiałość,
– gotowość do pomocy,
– pesymizm,
– negatywna samoocena.

 

3. Otyłość – leczenie
Ze względu na liczne niebezpieczne skutki otyłości jej leczenie jest konieczne. Niestety w wielu przypadkach nie jest zbyt skuteczne. To choroba, która dotyczy wielu różnych sfer funkcjonowania, dlatego niezbędna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, by efekty były jak najlepsze.

 

Obecnie dostępnych jest kilka metod leczenia: terapia przy pomocy środków farmakologicznych, zmiana stylu życia, metody chirurgiczne, psychoterapia. Niestety w wielu przypadkach proces leczenia jest dla pacjenta trudny i frustrujący, a zmiany stylu życia zbyt trudne do utrzymania, co prowadzi do rezygnacji. Niska samoocena i negatywne postrzeganie własnej sprawczości również przekładają się na chęć zakończenia terapii. Dlatego nieocenione są pomoc psychologiczna i wsparcie środowiskowe.

 

4. Otyłość – skutki

Otyłość jest jednostką chorobową niezwykle trywializowaną. Zwykle rozpatruje się ją wyłącznie w kontekście wyglądu zewnętrznego. Jest to jednak niezwykle niebezpieczne schorzenie, które ma charakter przewlekły i dotyczy całego ciała. Wiąże się z wieloma możliwymi skutkami, zarówno w kontekście zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. To dlatego tak ważne jest poznanie wszystkich możliwych determinantów tego schorzenia. Pozwoli to wprowadzić odpowiednią profilaktykę, ale również opracować skuteczne leczenie. Nie ulega wątpliwości, że otyłość zwiększa prawdopodobieństwo nie tylko innych chorób, ale również ogólnej śmiertelności.

 

Możliwe skutki otyłości:
– wzrost ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, a także choroby układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, kostno-stawowego,
– większe ryzyko nowotworów, w tym głównie raka piersi, raka endometrium czy nowotworu jelita grubego,
– zaburzenia gospodarki lipidowej,
– kamica nerkowa,
– zwiększone prawdopodobieństwo zespołu policystycznych jajników,
– zespół bezdechu w czasie snu,
– gorsza jakość życia,
– konsekwencje psychologiczne – niska samoocena, depresja i obniżone samopoczucie, odmienny sposób przeżywania emocji,
– osoby otyłe mają również tendencję do izolowania się i unikania kontaktów ze względu na wstyd czy lęk przed ocenianiem.

 

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że ponad połowa zgonów wśród kobiet z BMI powyżej 29 kg/m² wiąże się bezpośrednio z otyłością (M. Makara-Studzińska i wsp. 2007). Badania pokazują również, że wśród osób niepalących dwa razy większe ryzyko śmiertelności występuje u osób z nadmierną masą ciała (E.E. Calle i wsp. 2003).

 

5. Dlaczego rada „jedz mniej” nie zawsze działa
Otyłość to nie tylko choroba, która może nieść za sobą konsekwencje zdrowotne, a nawet ryzyko przedwczesnej śmierci. To bardzo często złożona i trudna sytuacja, która wpływa na pojawienie się różnych emocji czy lęków obciążających pacjenta. Niestety leczenie jest niezwykle skomplikowane i długotrwałe, a początkowo pacjenci nie widzą spektakularnych zmian, co zmniejsza ich motywację i pozytywne nastawienie. Duża część społeczeństwa wciąż nie podchodzi do ludzi otyłych z większą empatią i stale stara się zmusić ich do zmiany, dając rady dotyczące zmniejszenia ilości spożywanego jedzenia.

 

Problemem nie jest w tym przypadku jedynie nadmierna konsumpcja, a raczej wiele czynników, które nakładają się na siebie. Nie można również zapominać o tym, że jedzenie już dawno przestało spełniać swoją podstawową funkcję, którą jest dostarczanie energii. Stało się złożoną czynnością psychologiczną, a także istotną przyjemnością życiową. Jedzenie służy obecnie do zaspakajania wielu potrzeb, np. bezpieczeństwa czy miłości.

 

Spożywanie pokarmów pomaga regulować emocje, radzić sobie ze stresem, smutkiem, złością czy żalem. Czasami służy do okazywania miłości czy szacunku. Dlatego wielu osobom tak trudno po prostu z niego zrezygnować, nie znają też innych bardziej adaptacyjnych sposobów radzenia sobie z trudnościami w ich życiu. To pokazuje, jak ważne jest holistyczne podejście do otyłości. Pomoc psychologiczna jest niezwykle ważnym aspektem leczenia, a odpowiednia psychoedukacja bardzo pomocnym elementem profilaktyki.

 


Bibliografia
Chanduszko-Salska J., Psychologiczne uwarunkowania nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem, „Psychiatria” 2013, 10(1), 1–8.
Izdebski P., Rucińska-Niesyn A., Psychologiczne uwarunkowania otyłości u dzieci – rola rodziny, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2009, 4, 149–159.
Juruć A., Bogdański P., Otyłość i co dalej? O psychologicznych konsekwencjach nadmiernej masy ciała, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2010, 1(4), 210–219.
Juruć A., Bogdański P., Osobowość w rozmiarze XXL. Psychologiczne czynniki ryzyka otyłości, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2011, 2(1), 34–42.
Krawczyk A., Psychologiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i młodzieży, „Horyzonty Wychowania” 2008, 7(14), 264–274.
Lech M., Ostrowska L., Psychologiczne aspekty otyłości, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2017, 8(2), 63–70.
Makara-Studzińska M., Buczyjan A., Morylowska J., Jedzenie – przyjaciel i wróg. Korelaty psychologiczne otyłości. Przegląd piśmiennictwa, „Zdrowie Publiczne” 2007, 117(3), 392–396.
Odsetek osób w wieku powyżej 15 lat według indeksu masy ciała (BMI), stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/odsetek-osob-w-wieku-powyzej-15-lat-wedlug-indeksu-masy-ciala-bmi,23,1.html?pdf=1 (18.11.2021).
Pietrzykowska E., Wierusz-Wysocka B., Psychologiczne aspekty nadwagi, otyłości i odchudzania się, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2008, 24(143), 472–476.
Tabak I., Samoocena wyglądu i masy ciała. Otyłość u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie, Warszawa 2007.