Otyłość niewątpliwie można uznać za epidemię XXI w. Coraz więcej mówi się o jej negatywnych konsekwencjach, a mimo tego odsetek osób z nadmierną masą ciała z każdym rokiem rośnie. Wśród skutków ubocznych wymienia się zaburzenia gospodarki węglowodanowej, choroby sercowo-naczyniowe, dyslipidemię i wiele, wiele innych. Ale czy rzeczywiście każda osoba otyła ich doświadcza? Okazuje się, że są przypadki, w których nie dochodzi do rozwinięcia wymienionych komplikacji. Tego typu rodzaj otyłości nazywa się otyłością metabolicznie zdrową (MHO). Jest ona szeroko dyskutowana w środowisku medycznym, ale również często podkreślana przez propagatorów ruchu body positive i aktywistów zwalczających dyskryminację z powodu masy ciała. 

 

SPIS TREŚCI:
1. Definicja otyłości
2. Otyłość metabolicznie zdrowa – jak często występuje?
3. Czy to oznacza, że można być otyłym i zawsze zdrowym?
4. Metabolicznie otyli z prawidłową masą ciała
5. Czy MONW da się wyleczyć?
6. Podsumowanie

 

 

1. Definicja otyłości
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 otyłość definiowana jest jako przewlekła, złożona choroba wynikająca z nadmiernej masy ciała spowodowanej czynnikami środowiskowymi, psychologicznymi lub biologicznymi. Za kryterium diagnostyczne uznaje się wskaźnik BMI, który musi wynosić co najmniej 30 kg/m2. Mówi się również o podziale otyłości na dwa rodzaje: pośladkowo-udową (gynoidalną) oraz brzuszną (androidalną). Ta druga z punktu widzenia zdrowia metabolicznego jest dużo niebezpieczniejsza i może wiązać się z licznymi konsekwencjami. W większości przypadków u osób, u których BMI wynosi powyżej 30 kg/m2, obserwuje się podwyższony poziom glukozy we krwi, wysokie stężenie cholesterolu, dyslipidemię czy nadciśnienie tętnicze. Jest jednak duża grupa, u której nie stwierdza się żadnej z powyższych komplikacji związanych z nadmierną masą ciała. Takie przypadki klasyfikuje się jako otyłość metabolicznie zdrową.

 

2. Otyłość metabolicznie zdrowa – jak często występuje?
Ze względu na fakt, że MHO definiowana jest na wiele różnych sposobów i brakuje standaryzacji w jej diagnozowaniu, trudno jest stwierdzić, jak bardzo powszechne jest to zjawisko. Wiadomo jednak, że znacznie częściej występuje ono wśród dzieci oraz że wraz z wiekiem odsetek osób otyłych metabolicznie zdrowych zmniejsza się, zaś tych niezdrowych – rośnie. Za osoby otyłe metabolicznie zdrowe uznaje się takie, które nie wykazują insulinooporności, nadciśnienia tętniczego, stłuszczenia wątroby oraz mają prawidłowy poziom glukozy na czczo, względnie wysoki poziom tzw. dobrego cholesterolu (HDL) i niskie stężenie trójglicerydów we krwi (R.L. Prince i wsp. 2014).

 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o pojawieniu się zaburzeń metabolicznych wśród osób otyłych jest rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Badania wskazują, że otyłość brzuszna (obwód talii wynoszący powyżej 80 cm u kobiet i powyżej 94 cm u mężczyzn) jest bezpośrednio skorelowana z wyższym ryzykiem rozwinięcia zespołu metabolicznego nawet u osób z prawidłową masą ciała (N. Stefan, H.-U. Häring, M.B. Schulze 2018). Jest to powiązane z większym otłuszczeniem narządów wewnętrznych, zwłaszcza wątroby, co w ostateczności prowadzić może do jej stłuszczenia, ale także wystąpienia cukrzycy typu 2 i miażdżycy (A. Gummesson i wsp. 2018). Co więcej, tkanki osób z MHO są znacznie wrażliwsze na insulinę, dzięki czemu obserwuje się mniejszy stan zapalny w organizmie, zmniejszony rozmiar adipocytów (komórek tłuszczowych), a także zwiększone wydzielanie adipokin, czyli hormonów odpowiedzialnych m.in. za regulację stężenia glukozy we krwi (A.L. Ghaben, P.E. Scherer 2019).

  Fabryka Siły Sklep

Udowodniono również, że czynnikiem bezpośrednio redukującym ryzyko rozwinięcia zespołu metabolicznego u osób otyłych jest aktywność fizyczna oraz ogólna sprawność organizmu (F.B. Ortega i wsp. 2018).

 

Nie od dziś wiadomo, że prawidłowa jakość i ilość snu mają wpływ na ogólny stan zdrowia, w tym również na metabolizm. Deprywacja nocnego wypoczynku może prowadzić do zwiększonego apetytu, zwłaszcza na wysokoenergetyczne i wysokoprzetworzone produkty. Zaobserwowano, że osoby otyłe metabolicznie zdrowe śpią znacznie lepiej od osób z zespołem metabolicznym (Th. Kanagasabai i wsp. 2017).

 

Czynnikiem, który wydawałby się oddziaływać na fenotyp otyłości, jest dieta. W pojedynczych badaniach rzeczywiście stwierdzono, że osoby z MHO spożywają mniej cukrów prostych i tłuszczów nasyconych oraz więcej produktów pełnoziarnistych, białka oraz owoców i warzyw w porównaniu z otyłymi metabolicznie niezdrowymi, ale większość obserwacji nie potwierdza tego faktu (C.M. Phillips i wsp. 2013).

 

3. Czy to oznacza, że można być otyłym i zawsze zdrowym?
Niestety obserwacje przeprowadzone na dużej grupie badanych wskazują, że w przeciągu 10 lat co najmniej 50% osób otyłych metabolicznie zdrowych rozwija zespół metaboliczny (M. Mongraw-Chaffin i wsp. 2018). W perspektywie 30 lat jest to już niemal 100% (N. Eckel i wsp. 2018). U kobiet problemy narastają przeważnie podczas menopauzy i są spowodowane zmianami hormonalnymi. Warto jednak zaznaczyć, że nie zauważono istotnych różnic między płciami (G.C. Kabat i wsp. 2017). Co ciekawe, rozwinięcie zespołu metabolicznego może być odwracalne, ale nie wiąże się to ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

 

Rzeczywiście osoby z MHO rzadziej chorują na cukrzycę typu 2 niż osoby otyłe z występującym zespołem metabolicznym, ale ryzyko jest nadal ponad 4-krotnie wyższe w porównaniu z osobami szczupłymi (J.A. Bell, M. Kivimaki, M. Hamer 2014). Podobnie jest w przypadku prawdopodobieństwa pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych, które jest ponad 2 razy większe niż u osób zdrowych (R. Caleyachetty i wsp. 2017). Jeśli chodzi z kolei o ogólną śmiertelność, zależy ona od liczby odchyleń w badaniach laboratoryjnych i nie jest bezpośrednio skorelowana z masą ciała (M. Hamer, W. Johnson, J.A. Bell 2017).

 

4. Metabolicznie otyli z prawidłową masą ciała
Podczas opisywania otyłości metabolicznie zdrowej nie sposób nie wspomnieć o osobach „metabolicznie otyłych” z prawidłową masą ciała (MONW). Są to osoby, u których stwierdza się zespół metaboliczny, mimo że ich wskaźnik BMI nie wskazuje na chorobę otyłościową. Badacze nie są zgodni co do sposobu diagnozowania MONW. Niektórzy za punkt graniczny uznają BMI poniżej 25 kg/m2, inni poniżej 27 kg/m2. Wiadomo jednak na pewno, że spełnione muszą być przynajmniej 2 z kryteriów: podwyższony poziom ciśnienia tętniczego, podwyższone stężenie glukozy na czczo, insulinooporność, obwód talii powyżej 80 cm u kobiet i powyżej 94 cm u mężczyzn, hipertriglicerydemia lub obniżone stężenie frakcji cholesterolu HDL czy podwyższona zawartość tkanki tłuszczowej (punkty odcięcia są różne w zależności od badania) (K. Pastusiak, D. Pupek-Musialik, P. Bogdański 2018).

 

5. Czy MONW da się leczyć?
Ze względu na fakt, że osoby z MONW nie odczuwają negatywnych skutków swoich zaburzeń, a ich masa ciała jest prawidłowa, bardzo trudno jest przekonać je do leczenia oraz wprowadzenia zmian w trybie życia. Celem jest ograniczenie negatywnych skutków związanych z występowaniem zaburzeń metabolicznych i niedopuszczeniem do rozwinięcia chorób takich jak cukrzyca typu 2, miażdżyca, hipercholesterolemia czy nadciśnienie tętnicze.

 

Gdy obwód pasa jest zbyt duży, warto rozważyć redukcję masy ciała. W każdym innym przypadku korzystne będzie ograniczenie spożycia cukrów prostych oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Warto skoncentrować się również na zawartości kwasu foliowego i witamin B12 oraz B6 w diecie, aby nie dopuścić do podwyższonego poziomu homocysteiny, który może wiązać się ze zmniejszeniem płodności czy rozwinięciem chorób sercowo-naczyniowych. Gdy obserwuje się zaburzenia w gospodarce węglowodanowej, zastosowanie znajduje dieta oparta na niskim indeksie glikemicznym, z kolei przy zaburzeniach w gospodarce lipidowej szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenie spożycia cholesterolu i tłuszczów zwierzęcych oraz zamianę ich na tłuszcze roślinne. Integralnym czynnikiem wspomagającym leczenie u osób z MONW jest aktywność fizyczna dostosowana do upodobań pacjenta. Największe korzyści wydaje się dawać wysiłek tlenowy uzupełniony treningami oporowymi. Gdy zmiana trybu życia nie przynosi oczekiwanych efektów, należy rozważyć farmakoterapię – oczywiście w konsultacji z lekarzem (N. Ruderman i wsp. 1998).

 

6. Podsumowanie
Mimo że parametry zdrowotne osób otyłych bez zespołu metabolicznego wydają się prawidłowe, jest to stan nieoptymalny dla organizmu i w każdej chwili może doprowadzić do rozwinięcia różnego rodzaju zaburzeń. Z tego względu konieczne jest dążenie do osiągnięcia właściwej masy ciała poprzez wprowadzenie zmian w stylu życia, zwłaszcza odpowiedniego żywienia oraz aktywności fizycznej.

 

Osobnym przypadkiem są osoby z prawidłową masą ciała, u których występują objawy zespołu metabolicznego. Okazuje się, że jest to sytuacja równie niebezpieczna dla zdrowia jak sama otyłość, a prawidłowe BMI nie chroni przed rozwinięciem chorób takich jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie tętnicze, dlatego też interwencja w zakresie właściwej diety i ruchu jest niezbędna.

 

 

1 / 4
A jaki Ty masz cel? Nie trać czasu i zacznij już dziś! Skorzystaj z profesjonalnej opieki.
Określ swój cel treningowy, a my pomożemy Ci go osiągnąć.

Bibliografia
5B81 Obesity (11th ed), WHO, icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/149403041 (14.04.2023).
Bell J.A., Kivimaki M., Hamer M., Metabolically healthy obesity and risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective cohort studies, „Obesity Reviews” 2014, 15(6), 504–515.
Caleyachetty R. et al., Metabolically Healthy Obese and Incident Cardiovascular Disease Events Among 3.5 Million Men and Women, „Journal of the American College of Cardiology” 2017, 70(12), 1429–1437.
Eckel N. et al., Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses’ Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study, „The Lancet Diabetes & Endocrinology” 2018, 6(9), 714–724.
Ghaben A.L., Scherer P.E., Adipogenesis and metabolic health, „Nature Reviews Molecular Cell Biology” 2019, 20(4), 242–258.
Gummesson A. et al., Non-alcoholic fatty liver disease is a strong predictor of coronary artery calcification in metabolically healthy subjects: A cross-sectional, population-based study in middle-aged subjects, „PLOS One” 2018, 13(8), epub.
Hamer M., Johnson W., Bell J.A., Improving risk estimates for metabolically healthy obesity and mortality using a refined healthy reference group, „European Journal of Endocrinology” 2017, 177(2), 169–174.
Kabat G.C. et al., Metabolic phenotypes of obesity: frequency, correlates and change over time in a cohort of postmenopausal women, „International Journal of Obesity” 2017, 41(1), 170–177.
Kanagasabai Th. et al., Association between Sleep Habits and Metabolically Healthy Obesity in Adults: A Cross-Sectional Study, „Journal of Obesity” 2017, 2017, epub.
Mongraw-Chaffin M. et al., Metabolically Healthy Obesity, Metabolic Syndrome, and Cardiovascular Risk, „Journal of the American College of Cardiology” 2018, 71(17), 1857–1865.
Ortega F.B. et al., Role of Physical Activity and Fitness in the Characterization and Prognosis of the Metabolically Healthy Obesity Phenotype: A Systematic Review and Meta-analysis, „Progress in Cardiovascular Diseases” 2018, 61(2), 190–205.
Pastusiak K., Pupek-Musialik D., Bogdański P., Otyłość metaboliczna z prawidłową masą ciała – kontrowersje w diagnostyce, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2018, 9(1), 9–15.
Phillips C.M. et al., Defining Metabolically Healthy Obesity: Role of Dietary and Lifestyle Factors, „PLOS One” 2013, 8(10), epub.
Prince R.L. et al., Predictors of Metabolically Healthy Obesity in Children, „Diabetes Care” 2014, 37(5), 1462–1468.
Ruderman N. et al., The metabolically obese, normal-weight individual revisited, „Diabetes” 1998, 47(5), 699–713.
Stefan N., Häring H.-U., Schulze M.B., Metabolically healthy obesity: the low-hanging fruit in obesity treatment?, „The Lancet Diabetes & Endocrinology” 2018, 6(3), 249–258.