W tym artykule pragnę podkreślić istotną rolę zaplanowania procesu treningowego, zanim nastąpi jego pełna realizacja. Poruszę niezwykle istotny temat zaplanowania procesu treningowego w określonej jednostce czasu.

 

SPIS TREŚCI:
1. Periodyzacja

 


1. Periodyzacja
„Nie od razu Kraków zbudowano!” – to popularne powiedzenie można odnieść także do periodyzacji. Planowania części prac, które trzeba wykonać, zanim osiągnie się ostateczny rezultat. Jeśli chcesz zbudować formę, wynik sportowy, umiejętności, musisz podzielić swoją pracę na etapy. Nie możesz się zajmować wszystkim na raz. Ważna jest także odpowiednia kolejność.

 

Kraków trochę lat budowano. Ty także potrzebujesz czasu. Będziesz musiał dać czas organizmowi na zaadaptowanie się do kolejnych form i rodzajów wysiłku fizycznego. Tak, aby na bazie jednej adaptacji i względnie trwałych zmian twojego ciała móc budować kolejne i robić postępy.

 

Aż w końcu przekroczysz próg niemożliwego, bo przecież wyznaczyłeś cele ambitne wyzwalające w tobie pokłady energii, które do tej pory nie były uruchamiane. Wczesne planowanie procesu treningowego i wyznaczenie odpowiednio długiego czasu na osiągnięcie celu pozwoli zachować balans.

 

Pewnie zwróciłeś uwagę na to, że chcesz osiągnąć swój cel, ale także być zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej. Pewne wartości są nieocenione, a zdrowie jest jedną z nich. Szybkie, nagłe osiąganie wyników wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami ubocznymi, które przede wszystkim wpływają na twoje zdrowie. Nie można działać wbrew możliwościom ciała.

 

Ważne jest też, aby siła wyobraźni przeważała nad siłą woli. Łatwo jest ciało do czegoś zmusić, ale trudniej je przekonać. Przekonane będzie służyć, zmuszone będzie się buntować. Odpowiednio długi okres przygotowań do osiągnięcia celu pozwoli uniknąć kontuzji. Myśl, że masz czas, że nie musisz się spieszyć.

 

W podróży, którą rozpoczynasz w procesie treningowym, podobnie jak

w rzeczywistej podróży pośpiech jest złym doradcą i łatwo przekroczyć dozwoloną prędkość, a to już jest niebezpieczne. W periodyzacji treningu cel główny stawiasz na mecie swojej drogi. Jeśli możesz postawić cele pośrednie, formułujesz je i ustalasz między początkiem twojej drogi i metą.

 

Wyznaczenie celów pośrednich daje większą satysfakcję i motywację w procesie treningowym. Możesz się cieszyć pierwszym kęsem ugryzionego jabłka i nie czekać do momentu, aż zjesz je całe. Zastrzyk dobrego humoru i satysfakcji będzie ci pomagać wytrwać w postanowieniach treningowych.

 

Jeśli chcesz być szybki, nie pracujesz od razu nad szybkością. Jeśli chcesz być silny, nie pracujesz od razu nad siłą. Stopniowo dochodzisz do wybranych cech twojej formy fizycznej. Stawiasz cele pośrednie, budujesz wszystko od podstaw. Organizm takiego podejścia się domaga. Domaga się solidnych fundamentów, na bazie których powstają kolejne budowle.

 

W treningu fundamentem jest triada motoryczna – zespół cech motorycznych człowieka, które powinny być rozwijane w określonej kolejności, zanim rozpocznie się finalna praca nad rozwojem tej dominującej, która w największym stopniu decyduje o osiąganym wyniku.


Kontynuacja artykułu znajduje się w części drugiej.