Leki nootropowe są substancjami poprawiającymi zarówno pracę mózgu, jak i całego układu nerwowego. Preparaty te coraz częściej znajdują zwolenników nie tylko wśród osób chorych, ale osób zdrowych, poddanych nadmiernie intensywnemu wysiłkowi intelektualnemu. Czy „smart drugs” są rzeczywiście bezpieczne i korzystne dla naszego organizmu? Więcej

w poniższym tekście.


SPIS TREŚCI:
1. Czym jest piracetam?
2. Piracetam – działanie
3. Dawkowanie
4. Wskazania i przeciwwskazania
5. Opinie

6. Co to jest sunifiram?
7. Sunifiram – właściwości
8. Dawkowanie
9. Aniracetam – informacje ogólne
10. Działanie i suplementacja
11. Czym jest nefiracetam?
12. Nefiracetam – właściwości i dawkowanie

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -11 kg już od 39,99 zł za miesiąc1. Czym jest piracetam?
Piracetam jest lekiem nootropowym należącym do grupy związków zwanych pirolidonami. Związek ten jest pochodną bardzo znanego kwasu γ-amino-masłowego (GABA). Leki nootropowe to substancje o różnej budowie i me-chanizmie działanie, ale zgodnie oddziałujące na przemianę materii ośrodkowego układu nerwowego. Efektem tego może być stymulacja procesów pamięci oraz świadomości. Piracetam jest substancją nie wykazującą uzależnienia fizycznego.


2. Piracetam – działanie
Piracetam jest substancją wykorzystywaną w terapii stanów patologicznych o podłożu neurologicznym. Odpowiada przede wszystkim za nasilenie metabolizmu neuronów w stanach zmniejszonej aktywności. Prowadzi to do usprawnienia przewodnictwa nerwowego, wzrostu wykorzystania tlenu i glu-kozy, poprawy syntezy neurotransmiterów i związków wysoko-energetycznych. Piracetam wykazuje również silne działanie antymiokloniczne.

Powyższe reakcje bardzo korzystnie wpływają na działalność wyższych partii ośrodkowego układu nerwowego. Co więcej, prowadzą do poprawy procesów poznawczych (np. pamięć, świadomość czy uczenie się) i spraw-ności psychofizycznej. Warto dodać, że piracetam u osób z dysleksją poprawia szybkość czytania oraz poprawia proces zapamiętywania. Dodatkowo związek ten jest wykorzystywany jako element zapobiegania zmianom czynnościowym mózgu.

Innym ważnym działaniem piracetamu jest oddziaływanie na układ sercowo-naczyniowy. Wśród mnogich oddziaływań warto wyszczególnić:
– obniżenie lepkości krwi i osocza;
– pobudzenie syntezy prostacykliny;
– usuwanie patologicznych skurczów drobnych naczyń;
– zmniejszenie zdolności agregacyjnej trombocytów (płytek krwi);
– ograniczenie przylegania erytrocytów do śródbłonka naczyń krwionośnych;
– wydłużenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie stężenia fibrynogenu.


3. Dawkowanie
Standardowa dawka piracetamu dla dzieci wynosi od 40 do 100 mg substancji na każdy kilogram masy ciała. W przypadku leczenia dysleksji stosuje się też niższe porcje, nie przekraczające 50 mg. Z kolei dorośli powinni stosować od 1200 do 4800 mg w ciągu doby. Największą efek-tywność wykazuje dawka maksymalna podzielona na trzy porcje w czasie dnia po 1600 mg każda.

4. Wskazania i przeciwwskazania
Leczenie farmakologiczne z wykorzystaniem piracetamu jest przeznaczone głównie dla osób z zaburzeniami poznawczymi (zespoły otępienne

z wyjątkiem choroby Alzheimera). Oprócz tego bardzo często jest wykorzystywany w przypadku korowych mioklonii, obwodowych

i środkowych zawrotów głowy, a także zaburzeń dyslektycznych.

Wśród przeciwwskazań do stosowania piracetamu zalicza się przede wszystkim nadwrażliwość na jakikolwiek składnik tej substancji. Oprócz tego wymienia się tutaj krwotoki śródmózgowe, ciężką niewydolność nerek, pląsawicę Huntingtona. Na skutek oddziaływania na proces krzepnięcia krwi należy być ostrożnym w trakcie stosowania tego suplementu w przypadku zaburzeń homeostazy, ciężkich operacji chirurgicznych oraz ciężkich krwotoków.

Piracetam odpowiada też za intensyfikację działania hormonów tarczycy. Istnieją doniesienia wystąpieniu stanów splątania, drażliwość czy też bezsenności w trakcie równoczesnej suplementacji leku z preparatami tarczycowymi.

Działania niepożądane, występują rzadko i występują zwykle na początku terapii z użyciem piracetamu. Najczęstszymi symptomami są stany nadmiernego pobudzenia, nudności oraz wymioty. Inne objawy, jakie mogą wystąpić to zawroty głowy, wahania ciśnienia tętniczego, zwiększenie wydalania śliny oraz reakcje alergiczne.

5. Opinie
Badanie przeprowadzone na zdrowych, młodych ochotnikach miało na celu wykazanie skuteczności suplementacji piracetamu w kontekście poprawy funkcjonowania mózgu. Pomimo braku jakiegokolwiek oddziaływania w normalnej sytuacji, wyniki potwierdziły założenie. Uczestnicy zostali poddani sytuacji niedostatecznego dotlenienia mózgu (nadmierna koncentracja, bezsenna noc), a następnie przeprowadzono badanie EEG. Analiza dowiodła poprawę efektywności pracy mózgu po wcześniejszym zastosowaniu leku nootropowego.

6. Co to jest sunifiram?
Powyższy związek zaliczany jest do grona syntetycznych pochodnych piracetamu.  DM-235 jest również lekiem nootropowym, który wzmacnia procesy poznawcze. Bardzo często określa się go mianem AMPAkine ze względu na działanie poprzez receptor AMPA i kwas kainowy.

7. Sunifiram – właściwości
Działanie sunifiramu jest bardzo zbliżone do jego prekursora – ten nootropowy lek odpowiada za poprawę metabolizmu układu nerwowego co sprzyja efektywności i skuteczności przemian energetycznych. Ze względu na niski poziom toksyczności oraz większą (niemal 1000 razy) moc oddziaływania na układ nerwowy niż piracetam, coraz częściej jest stosowany w leczeniu problemów o podłożu neurologicznym. Sunifiram odpowiada też za dotlenienie mózgu, usprawnienie krwiobiegu, a także wpływa na produkcję acetylocholiny.

Sunifiram jest rekomendowany w celu:
– polepszenia sprawności intelektualnej;
– poprawy funkcji poznawczych;
– wzrostu wydajności osób aktywnych zawodowo;
– stymulacji metabolizmu.

8. Dawkowanie
Ze względu na brak szczegółowych badań na ludziach bardzo ciężko jest określić optymalną dawkę sunifiramu. Szacowane dawki zostały wyliczone na podstawie testów na szczurach, u których optymalna suplementacja wynosi około 1 mg na kilogram masy ciała. W związku z tym przypuszcza się, że człowiek winien stosować od 0,08 do 0,16 mg substancji na każdy kilogram tworzący masę własnego ciała.

9. Aniracetam – informacje ogólne
To kolejna pochodna piracetamu, która jest bardzo do niego zbliżona pod kątem budowy strukturalnej. Jego działanie podobnie jak w przypadku sunifiramu jest o wiele skuteczniejsze w związku z czym znajduje on coraz częściej zastosowanie w terapii farmakologicznej układu nerwowego. Związek ten bardzo często występuje pod takimi nazwami jak Ampamet, Draganon, Memodrin, Referan lub Sarpul.

10. Działanie i suplementacja
Aniracetam, podobnie jak wcześniej opisywane substancje, wpływa na procesy pamięciowe oraz koncentrację. Ze względu na poprawę przepływu krwi przez mózg oddziałuje na proces analitycznego myślenia. Bardzo często jest określany jako element niezbędny do „poskładania układanki Fabryka Siły Sklep

w całość”.


Oprócz typowo medycznego wykorzystania substancji (m.in. w terapii Alzheimera lub depresji) bardzo często jest stosowany jako suplement diety. Polecany jest w głównej mierze pracownikom intelektualnym, którzy spędzają wiele godzin w skupieniu. Aniracetam jest również bardzo dobrym rozwiązaniem na złagodzenie i odnowę efektów szkodliwej działalności alkoholu.

Aniracetam jest związkiem bardzo dobrze rozpuszczalnym w tłuszczach, dlatego preparat winien być przyjmowany wraz z posiłkiem tłuszczowym. Zalecana dobowa porcja preparatu winna wynosić od 1000 do 1500 mg. Dawka ta powinna być podzielona na dwie pomniejsze dozy.

11. Czym jest nefiracetam?
Nefiracetam to związek chemiczny należącym do grupy racetamów. Podobnie jak aniracetam jest rozpuszczalny w tłuszczach, w związku

z czym łatwiej przenika barierę krew–mózg i szybciej przenika do ośrodkowego układu nerwowego. Wraz z wcześniej opisywanymi związkami wchodzi w skład leków nootropowych, które stymulują pracę mózgu i na-szego organizmu. Preparat nie jest tak popularny jak aniracetam bądź piracetam.

12. Nefiracetam – właściwości i dawkowanie
Nefiracetam jest składnikiem leków odpowiedzialnych za poprawę pamięci

i skupienia. Odpowiada on za zwiększenie sygnalizacji acetylocholiny

i glutaminianu w synapsach, co powoduje przedłużenie działania wapnia w aktywnych neuronach. Skutkiem takowej działalności jest intensyfikacja

i poprawa jakości procesów pamięciowych, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz uczenia się. Bardzo często jest polecany jako lek do terapii ADHD i depresji.

Suplementacja nifracetamu powinna zawierać dawki od 150 do 450 mg dziennie. Porcja ta winna być podzielona na trzy równe dozy. Pojedyncze dawki nie wpływają na poprawę funkcji poznawczych. Mimo to oddziałują na mózg w czasie od 30 do 60 minut po spożyciu.