Myślimy słowami – słowa niosą znaczenie w komunikacji z innymi oraz tworzą nasz własny obraz świata. Nadają też światu sens. Słowa w procesie motywacyjnym pełnią wielowymiarowe funkcje. Mogą twoją motywację wzmacniać lub też osłabiać. Możesz kierować słowa do samego siebie albo informować innych o podejmowanych przez ciebie wysiłkach. Możesz wreszcie odbierać od innych osób komunikaty, które będą kształtować twoją motywację.

 

SPIS TREŚCI:

1. „Chcę” zamiast „muszę

2. Ujawnij swój plan

3. Wspierajcie się

4. Utrwalaj na papierze

5. Akceptacja

6. Inspiracja

7. Monitoruj

8. Język

9. Zachęta, nie bat nad głową

10. Twoja mantra

 

 

1. „Chcę” zamiast „muszę”

Używając komunikatów motywacyjnych wobec samego siebie, bądź precyzyjny, ale też wyrozumiały dla siebie. Nie powtarzaj w myślach prostego „muszę”. Zmuszanie się to żadna pomoc! Zamień „muszę” na „chcę”, a jeszcze lepiej dodaj do tego powód: „chcę, bo…”.

 

2. Ujawnij swój plan

Podziel się z innymi tym, co robisz lub zamierzasz robić – przedstaw im swój plan. Jeśli zamienisz obraz istniejący w twojej głowie na słowa, sprawisz, że działanie stanie się tobie bliższe.

 

3. Wspierajcie się Fabryka Siły Sklep

Pomnażaj swoje zaangażowanie – konfrontuj je z osobami, które dążą do osiągnięcia podobnych celów. Opowiedzcie sobie, jakie napotykacie trudności, wymieńcie własne spostrzeżenia – macie dzięki temu szansę na obopólne zyski.

 

4. Utrwalaj na papierze

Forma przekazu może mieć różną siłę. Żeby wzmocnić myśl, dobrze ją wypowiedzieć. Żeby wzmocnić wypowiedź, dobrze ją zapisać. Zastosuj tę zasadę w odniesieniu do swoich celów, a będziesz miał większą szansę na ich pomyślną realizację.

 

5. Akceptacja

Twoja motywacja to złożona konstrukcja składająca się ze słabszych oraz silniejszych elementów. Naucz się mówić o nich wszystkich. „Nie mam problemu z wczesnym wstawaniem i godzinnym treningiem skoro świt”,

a z drugiej strony: „trudno mi ograniczyć spożywanie tłuszczów".

 

6. Inspiracja

Wykorzystaj przekaz innych, żeby rozbudzić w sobie zapał. Słuchaj osób, które cię inspirują. Czytaj to, co napisali, oglądaj nagrania, w których dzielą się swoimi przeżyciami.

 

7. Monitoruj

Masz wrażenie, że zatraciłeś swój początkowy zapał? Możesz go odzyskać lub rozbudzić na nowo. Przypomnij sobie, co sprawiło, że ten zapał się narodził. Przypomnij sobie, jakie kierowałeś wtedy do siebie komunikaty. Te pierwotne powody mogą się okazać wskazówkami na drodze do odnalezienia utraconej siły.

 

8. Język

Słowa mają potężny udział w kształtowaniu twojej motywacji – dobieraj je właściwie. Naucz się mówić o swoich osiągnięciach w taki sposób, aby nie ujmować im wartości.

 

9. Zachęta, nie bat nad głową

Powołaj instytucję motywatora zewnętrznego – poproś bliską ci osobę, aby w krótkiej i jasnej formie przypominała ci o tym, co zobowiązałeś się wykonać. Czasem krótki SMS od ważnej dla ciebie osoby potrafi przywołać do porządku.

 

10. Twoja mantra

Podczas wykonywanej pracy, szczególnie wtedy, gdy czujesz, że twoja uwaga ulega rozproszeniu, powtarzaj w myślach proste komunikaty, które pomagają ci radzić sobie z dekoncentracją. Od ciebie zależy, czy będzie to pojedyncze słowo, np. „spokój” czy inny komunikat, np. „poradzę sobie

z tym”.