Mięśnie zaangażowane w ruch:
– m. naramienny tylny,
– m. obły mniejszy,
– m. czworoboczny.
 
Pozycja wyjściowa
1) Stań naprzeciw miejsca zaczepienia gumy.
2) Stopy ustaw w lekkim rozkroku, plecy proste.
3) Złap oburącz za gumę do ćwiczeń, tak aby kciuki wskazywały kierunek na wprost.
4) Unieś ramiona przed siebie, łokcie są skierowane na zewnątrz.
5) Utrzymuj brzuch w stałym napięciu.

 

 

Ruch
1) Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, wykonaj wdech, a następnie ściśnij łopatki mocno ze sobą oraz opuść je.
2) Następnie przyciągnij gumę w kierunku twarzy, kierując łokcie na boki; pilnuj, aby barki nie unosiły się.
3) Kontynuuj ruch, dopóki łokcie nie przekroczą linii barków, a guma będzie znajdować się przy twarzy.
4) Powracaj do pozycji wyjściowej, w której ramiona są wyciągnięte do przodu.

 

 

 

Wskazówki
1) Pamiętaj, aby zawsze ustawić łopatki w prawidłowej pozycji.
2) Podczas ruchu nie odchylaj ciała.
3) Trzymaj ramiona poziomo, prostopadle do tułowia, a równolegle do podłogi przez cały ruch.
4) Bądź skoncentrowany.
5) Dobierz opór gumy tak, aby wykonywać ćwiczenie poprawnie technicznie.
6) Nie spiesz się podczas wykonywania tego ćwiczenia, zbyt szybkie wykonanie jest błędem technicznym.