Docierające z każdej strony informacje o rewolucyjnych sposobach żywienia, dietach cud i rozwiązaniach idealnych dla każdego sprawiają, że bardzo łatwo jest się pogubić. W natłoku informacji można nie tylko stracić z oczu prawdziwe potrzeby żywieniowe, ale również zaniedbać aspekty psychologiczne związane z jedzeniem.


Na szczęście istnieje grupa specjalistów, którzy rozumieją, że jedzenie to znacznie więcej niż kilokalorie i makroskładniki. Psychodietetycy, ekspertki i eksperci w dziedzinie żywienia, nie tylko posiadają wiedzę na temat właściwych wyborów żywieniowych, ale także zdają sobie sprawę z istnienia ścisłego związku między jedzeniem a emocjami i psychiką. Pomagają pacjentom odkryć drogę do harmonii pomiędzy tym, co kładą na talerzu, a tym, co czują.

 

SPIS TREŚCI:
1. Kim jest psychodietetyk
2. Metody pracy psychodietetyka
3. Narzędzia i techniki w psychodietetyce
4. Kto powinien udać się do psychodietetyka
5. Podsumowanie

 


1. Kim jest psychodietetyk
Psychodietetyk jest specjalistą, który w swojej praktyce zawodowej łączy wiedzę żywieniową i psychologiczną. Jego celem jest zapewnienie pacjentom holistycznego podejścia do zdrowego odżywiania i równowagi psychicznej. Pomaga w wypracowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zrozumieniu psychologicznych aspektów związanych z procesem jedzenia.


2. Metody pracy psychodietetyka
Psychodietetyk przede wszystkim pomaga pacjentom zrozumieć ich emocje, przekonania i stosunek do jedzenia, a także pokazuje, jak mogą wpływać na samopoczucie i dobrostan. Współpraca opiera się głównie na rozmowie i analizie zachowań związanych z żywieniem, a także na szukaniu rozwiązań, które mogłyby poprawić niesprzyjające zachowania, np. zajadanie stresu czy trudnych emocji.

 

W wielu przypadkach psychodietetyk tworzy także spersonalizowane plany żywieniowe dostosowane do potrzeb, stylu życia i preferencji danej osoby. Nie zawsze jest to gotowy jadłospis, czasem jest to baza przepisów lub po prostu propozycje posiłków. Co ważne, proponowane przez specjalistę rozwiązania są tylko przykładowym sposobem żywienia, z którego pacjent może korzystać w całości lub tylko częściowo. Zostawiana jest tu duża dowolność i elastyczność, ponieważ celem nie jest trzymanie się rozpiski do końca życia, a wypracowanie trwałych i korzystnych dla zdrowia nawyków, które nie będą opierać się na restrykcjach i zakazach, ale na świadomych wyborach.

  Fabryka Siły Sklep

Innym zadaniem psychodietetyka jest pomoc przy rozwiązywaniu problemów żywieniowych pacjentów, w tym zaburzeń odżywiania i jedzenia emocjonalnego. Poprzez rozmowę i pracę nad psychologicznymi aspektami nawyków żywieniowych psychodietetyk pomaga podopiecznym zidentyfikować „korzenie” tych trudności oraz budować zdrowsze relacje z jedzeniem.

 

Warto jednak zaznaczyć, że z wykształcenia nie jest psychologiem, dlatego nie powinien zgłębiać tematów, które nie dotyczą żywienia. Jeśli np. okazuje się, że nadmiar stresu spowodowany np. nieprawidłowymi stosunkami z szefem jest przyczyną zajadania emocji, psychodietetyk może to zauważyć i wspólnie z pacjentem poszukać sposobów na rozładowanie emocji, ale nie powinien zagłębiać się w samą przyczynę problemu. W razie konieczności powinien skierować podopiecznego do innego specjalisty, w tym przypadku psychologa. Dzięki wsparciu psychodietetyka pacjenci mogą zyskać narzędzia potrzebne do radzenia sobie z impulsami żywieniowymi, rozwijać strategie przeciwdziałania kompulsywnym zachowaniom i kształtować zdrowsze nawyki żywieniowe.

 

Bardzo istotną częścią pracy psychodietetyka jest edukacja żywieniowa. Przekazuje on informacje dotyczące prawidłowego komponowania codziennego jadłospisu, zapotrzebowania na energię oraz makro- i mikroskładniki, czytania etykiet, a także obala wszechobecne mity i nieprawidłowe przekonania dotyczące diety. Dzięki edukacji pacjenci mogą podejmować bardziej świadome wybory żywieniowe i lepiej zrozumieć, co znajduje się na ich talerzach.

 

Psychodietetyk wpływa również pozytywnie na motywację swoich podopiecznych. Nie stosuje haseł typu: „Dasz radę”, ale poprzez zadawanie odpowiednich pytań potrafi wydobyć z pacjenta motywację wewnętrzną, która jest konieczna do wprowadzenia i trwałego utrzymania zmian. Podejście oparte na współpracy sprawia, że osoby udające się do dietetyka zyskują duże poczucie sprawczości i są przekonani o swoich możliwościach, w które wcześniej wątpili.


3. Narzędzia i techniki w psychodietetyce
Przed pierwszą wizytą, podobnie jak w przypadku współpracy z dietetykiem, psychodietetyk przeważnie wymaga wypełnienia ankiety i wywiadu żywieniowego. Jest to potrzebne, aby zaznajomić się z problemem danej osoby, poznać jej preferencje, styl życia, cele zdrowotne i ewentualne ograniczenia dietetyczne.

 

Drugim najczęściej spotykanym narzędziem w gabinecie psychodietetyka są dzienniczki żywieniowe. Nie jest to jednak mała tabelka, w której wpisuje się nazwy posiłków czy użyte składniki. Większe znaczenie ma cały kontekst, miejsce i pora spożycia oraz emocje i myśli temu towarzyszące. Tego rodzaju notatki mogą pomóc psychodietetykowi zidentyfikować wzorce żywieniowe, emocjonalne reakcje na jedzenie oraz ewentualne obszary wymagające poprawy. Co więcej, sam podopieczny na ich podstawie jest w stanie zauważyć schematy i ich przyczyny.

 

Przy rozpoczęciu współpracy z psychodietetykiem bardzo ważne jest jasne określenie realnych do osiągnięcia celów związanych zarówno z odżywianiem, jak i aktywnością fizyczną. Specjalista pomaga opracować plan działania, który pozwoli na zrealizowanie tych założeń. Jest to proces, który obejmuje określenie celów krótko- i długoterminowych, a także konkretnych kroków. Co ważne, nie podaje on gotowych rozwiązań, ale nakierowuje pacjenta na ich samodzielne znalezienie. Ważne jest, aby regularnie monitorować postępy i na ich podstawie wprowadzać ewentualne modyfikacje.

 

Zadaniem psychodietetyka jest również pomoc w identyfikacji obszarów, w których negatywny stosunek podopiecznego do jedzenia może być spowodowany czynnikami psychologicznymi takimi jak niska samoocena czy presja społeczna. Specjalista proponuje również różne metody rozładowywania trudnych emocji, które są dostosowane indywidualnie.

Ważnym obszarem, na którym koncentruje się psychodietetyka, jest również rozwijanie uważności. Istnieje wiele technik, które pomagają zwracać większą uwagę na proces jedzenia oraz na sygnały fizyczne i emocjonalne związane z głodem i sytością. To może pomóc danej osobie zrozumieć, kiedy sięga po jedzenie nie ze względu na głód, ale w reakcji na emocje.

 

Dobry psychodietetyk w swojej codziennej praktyce wykorzystuje również dialog motywujący (ang. motivational interviewing, MI). Jego celem jest wywołanie wewnętrznej motywacji w podopiecznym, która pozwala wyrazić własne powody, cele i korzyści związane z wprowadzeniem zmian, skupiając się na tym, co pacjent sam widzi jako ważne i wartościowe. Dialog motywujący opiera się przede wszystkim na empatii, dzięki której możliwe jest zbudowanie relacji opartej na szacunku i zrozumieniu. Specjalista stara się również wzmocnić samodzielność i poczucie skuteczności w pacjencie oraz zbudować w nim autonomię, co ma zachęcać do podejmowania własnych decyzji i aktywnego uczestnictwa w procesie zmiany.

 

Ciekawym zabiegiem stosowanym w MI jest także wywoływanie dysonansu poznawczego poprzez celowe uświadamiania pacjentowi różnicy między jego obecnym zachowaniem a pożądanymi celami lub wartościami. Budzi w nim to poczucie sprzeczności oraz zachęca do refleksji. Dialog motywujący ogranicza również stosowanie pytań zamkniętych, a koncentruje się na tych otwartych, co pozwala pacjentowi bardziej się otworzyć i samodzielnie dojść do różnych wniosków (W.R. Miller, S. Rollnick, A. Hal 2015).


4. Kto powinien udać się do psychodietetyka
Tak naprawdę każda osoba, która chce zmienić swój styl życia i wprowadzić zdrowe nawyki, może zdecydować się na współpracę z psychodietetykiem. Wizyta u tego specjalisty jest szczególnie polecana tym, którzy od wielu lat próbują schudnąć, ale im się to nie udaje albo nie są w stanie długoterminowo utrzymać efektu redukcji.

 

Inną grupą, która bezwzględnie powinna udać się do psychodietetyka, są osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania, m.in. anoreksję, bulimię czy zespół napadowego objadania się. Warto jednak podkreślić, że bardzo często współpraca psychodietetyczna jest tylko dodatkiem do psychoterapii, a w bardziej zaawansowanych przypadkach również opieki psychiatrycznej.

Wizyta u psychodietetyka świetnie sprawdzi się także u osób, które ze względów zdrowotnych muszą stosować diety eliminacyjne. Często w takich przypadkach obserwuje się izolację społeczną i pogorszenie samopoczucia. Aby tego uniknąć, warto udać się do specjalisty, który pomoże dobrać sposób żywienia odpowiedni do danej jednostki chorobowej, weźmie pod uwagę dobrostan psychiczny i pomoże wypracować rozwiązania, które będą mu sprzyjać.

 

Najczęstszym przypadkiem, w którym sięga się po pomoc psychodietetyka, jest jednak jedzenie emocjonalne. Na pierwszym etapie psychodietetyk próbuje zgłębić przyczyny problemu, następnie koncentruje się na zwiększeniu wcześniej już opisanej uważności. Kluczowe w tym procesie jest także znalezienie alternatywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, mogą być to np. aktywność fizyczna, medytacja czy spędzenie czasu z bliską osobą.

 

Psychodietetyk pracuje też nad kształtowaniem pozytywnego i zdrowego stosunku do jedzenia. Pomaga podopiecznym zrozumieć, że jedzenie jest ważnym źródłem energii i przyjemności, a zdrowe nawyki żywieniowe mogą wpływać na ogólne samopoczucie. Poprzez rozmowy i zaplanowanie działania psychodietetyk pomaga przywrócić poczucie kontroli nad odżywianiem i reakcjami emocjonalnymi. Pozwala to na stopniowe ograniczanie jedzenia emocjonalnego i budowanie bardziej sprzyjających zachowań.


5. Podsumowanie
Psychodietetycy pomagają pacjentom odkryć związek między jedzeniem a emocjami, identyfikować źródła problemów oraz budować zdrowsze relacje z pożywieniem. Tworzą spersonalizowane plany żywieniowe, dostosowane do potrzeb i preferencji, które opierają się na świadomych wyborach, a nie na restrykcjach. Pracują nad rozwiązywaniem problemów związanych z jedzeniem, w tym jedzeniem emocjonalnym czy zaburzeniami odżywiania, co umożliwia klientom przywrócenie kontroli nad swoim życiem.

 

Edukacja żywieniowa jest kluczowym elementem pracy psychodietetyka, dzięki któremu może on obalać mity dietetyczne i pomagać pacjentom podejmować korzystne decyzje żywieniowe. Dzięki wykorzystaniu dialogu motywującego specjaliści wspierają swoich podopiecznych w wydobywaniu wewnętrznej motywacji do zmiany oraz budowaniu pewności siebie i autonomii.

 

Współpraca z psychodietetykiem jest zalecana każdej osobie, która dąży do wprowadzenia zdrowego stylu życia, a zwłaszcza tym, które zmagają się z trudnościami w utrzymaniu efektów odchudzania, cierpią na zaburzenia odżywiania lub potrzebują specjalistycznej diety. Psychodietetyk pomaga nie tylko w wypracowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych, ale również w zrozumieniu i radzeniu sobie z emocjami związanymi z jedzeniem. Dzięki temu współpraca może przynieść korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prowadzić do harmonii między ciałem a umysłem.

 

 

1 / 4
A jaki Ty masz cel? Nie trać czasu i zacznij już dziś! Skorzystaj z profesjonalnej opieki.
Określ swój cel treningowy, a my pomożemy Ci go osiągnąć.

Bibliografia

Adams R.C. et al., Food Addiction: Implications for the Diagnosis and Treatment of Overeating, „Nutrients” 2019, 11(9), 2086.

Castro Alija M.J. et al., Alimentary and nutritional education in eating disorders, „Nutrición Hospitalaria” 2022, 39, 27–32.

Clifford D., Curtiss Feder L., Motivational Interviewing in Nutrition and Fitness, Nowy Jork 2016, 91–108.

Instytut Psychodietetyki, Psychodietetyka, instytutpsychodietetyki.pl/psychodietetyka/ (24.08.2023).

McManus K.D., Why keep a food diary?, health.harvard.edu/blog/why-keep-a-food-diary-2019013115855 (24.08.2023).

Miller W.R., Rollnick S., Hal A., Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems, Nowy Jork 2015, 1–33.

Ozier A.D., Henry B.W., Position of the American dietetic association: nutrition intervention in the treatment of eating disorders, „Journal of the American Dietetic Association” 2011, 111(8), 1236–1241.

Warren J.M., Smith N., Ashwell M., A structured literature review on the role of mindfulness, mindful eating and intuitive eating in changing eating behaviours: effectiveness and associated potential mechanisms, “Nutrition Research Reviews” 2017, 30(2), 272–283.