Leczenie farmakologiczne padaczki jest nieskuteczne prawie u 30% pacjentów. Stan ten, nazywany padaczką lekooporną, może być leczony chirurgicznie, lecz nie wszystkie przypadki kwalifikują się do tego zabiegu. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzonych było wiele badań na temat wpływu diety na leczenie padaczki lekoopornej.

 

SPIS TREŚCI:

1. Czym jest padaczka

2. Leczenie padaczki

3. Dieta ketogeniczna a padaczka lekooporna

4. Czy dieta ketogeniczna ma wpływ na leczenie padaczki – wyniki badań

5. Podsumowanie

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -11 kg już od 29,99 zł za miesiąc

 

 

1. Czym jest padaczka

Padaczka, inaczej epilepsja, to zaburzenie neurologiczne. Częstość jej występowania szacuje się na ok. 0,5–1% światowej populacji. W Polsce choroba ta dotyka blisko 400 tysięcy osób. Może występować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jak wynika z badań, częściej chorują na nią mężczyźni niż kobiety.


Padaczka charakteryzuje się napadami związanymi z nagłymi zaburzeniami czynności mózgu (A. Verrotti i wsp. 2020). Za przyczyny choroby można uznać uszkodzenia, które powstały za życia płodowego, zaburzenia metaboliczne, genetyczne i wady rozwojowe, jednak w bardzo wielu przypadkach przyczyna zachorowania nie jest możliwa do zdefiniowania. Komisja ds. Klasyfikacji i Terminologii ILAE podzieliła rodzaje padaczki na 3 kategorie: genetyczne, strukturalno-metaboliczne oraz te o nieznanych przyczynach (A.T. Berg i wsp. 2010).


Bardzo często epilepsja kojarzona jest wyłącznie z takimi objawami jak drgawki, utrata przytomności oraz sztywność ciała. Jest to błędem, ponieważ w zależności od rodzaju choroby można zauważyć różne objawy. Znacznie częściej diagnozowana jest padaczka drgawkowa (E. Ciuba 2019).


W niedrgawkowym stanie padaczkowym zauważyć można zaburzenia świadomości oraz mowy i problemy z koncentracją. W przypadku tego rodzaju choroby nie obserwuje się jednak manifestacji drgawkowej (J. Jędrzejczak 2009). Napady choroby związane są z wyładowaniami w komórkach nerwowych człowieka, mogą być ogniskowe oraz uogólnione. Pierwsze z nich dotyczą tylko jednej półkuli mózgu i występują dużo częściej. Szacuje się, że tylko ⅓ wszystkich pacjentów zmaga się z napadami uogólnionymi, w których dochodzi do wyładowań w obu półkulach jednocześnie (E. Beghi 2020).


2. Leczenie padaczki
Padaczka jest chorobą możliwą do wyleczenia, jednak zdarza się to rzadko, ponieważ większość zaburzeń neurologicznych jest nieuleczalna. Badania pokazują, że u prawie 80% przypadków poddawanych leczeniu obserwuje się przedłużone okresy remisji.


Leczenie polega na przyjmowaniu odpowiednio dobranych leków przeciwpadaczkowych. Ich mechanizm działania jest różnorodny, dlatego bardzo ważna jest konsultacja ze specjalistą. Niestety mimo tak dużego postępu medycyny u ok. 30% pacjentów z epilepsją nie obserwuje się żadnej reakcji na farmakoterapię (padaczka lekooporna). Należy wtedy podjąć się szerszej diagnostyki z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego (K. Rejdak i wsp. 2016).


Wybór leczenia chirurgicznego powinien być jednak ostatecznością. Warto wcześniej wypróbować alternatywne metody leczenia, np. stymulację nerwu błędnego, oraz wprowadzić odpowiednią dietę. Dieta ketogeniczna to model żywienia zalecany w leczeniu padaczki lekoopornej. Dowody naukowe potwierdzają jej skuteczność szczególnie u młodych pacjentów (A. Verrotti i wsp. 2020).


3. Dieta ketogeniczna a padaczka lekooporna
Dieta ketogeniczna to sposób żywienia, który zakłada zwiększoną podaż tłuszczów kosztem pozostałych makroskładników. Dzienna podaż tłuszczu powinna wynosić ok. 90% zapotrzebowania energetycznego, białka 6%, natomiast węglowodanów tylko 4%. Te wartości należy jednak modyfikować w zależności od indywidualnych cech pacjenta. Fabryka Siły Sklep


Stosowanie diety ketogenicznej powinno odbywać się pod nadzorem lekarza oraz dietetyka. Jest to restrykcyjny model żywienia i stosowanie go na własną rękę może nie przynieść korzyści, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta (M. Ułamek-Kozioł 2019).


Klasyczną dietę ketogeniczną u osób z epilepsją zastosowano już w 1921 r. Doktor Wilder z Kliniki Mayo zauważył, że dieta opierająca się głównie na tłuszczach wywiera taki sam wpływ na organizm człowieka jak głodówka. Stosowanie postu było wtedy jedną z metod leczenia padaczki. Ze względu na brak możliwości ciągłej eliminacji pokarmów szukano innych rozwiązań.

 

Doniesienia naukowe potwierdzają korzystne działanie klasycznej diety ketogenicznej i jej odmian. Zmodyfikowana dieta Atkinsa, dieta średniołańcuchowa trójglicerydowa (MCT) oraz dieta o niskim indeksie glikemicznym (LGIT) to również diety wywołujące stan ketozy w organizmie. Istnieją badania, które potwierdzają ich wpływ na leczenie padaczki lekoopornej. Są to modele żywieniowe mniej restrykcyjne niż klasyczna dieta wysokotłuszczowa. Jej odmiany nie zakładają aż tak dużej podaży tłuszczów, ok. 60–70% zapotrzebowania energetycznego (A. Verrotti i wsp. 2020).


Przy stosowaniu klasycznego modelu żywienia głównym źródłem energii dla człowieka są węglowodany. W przypadku pacjentów stosujących dietę ketogeniczną źródłem tym staje się tłuszcz. Prowadzi to do powstania ciał ketonowych, które są głównym paliwem energetycznym dla mózgu.


4. Czy dieta ketogeniczna ma wpływ na leczenie padaczki – wyniki badań
Mechanizm działania diety ketogenicznej nadal nie jest do końca poznany. Uważa się jednak, że to ciała ketonowe oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe odgrywają szczególną rolę w kontekście jej skuteczności w leczeniu padaczki. Długotrwała terapia dietą wysokotłuszczową ma wpływ na poprawę funkcjonowania komórek mózgu. W efekcie może dochodzić do zwiększenia progu drgawkowego, co jest także głównym celem farmakoterapii (M. Ułamek-Kozioł 2019).


Na przestrzeni lat prowadzonych było wiele badań dotyczących skuteczności diety ketogenicznej w leczeniu padaczki lekoopornej. Pierwsze wyniki, przedstawione w 1937 r. przez doktora L. Wilkinsa, pokazały, że u ponad połowy małych pacjentów stosujących dietę ketogeniczną doszło do poprawy stanu zdrowia. Aż u 27% badanych udało się uzyskać pełną kontrolę nad napadami (L. Wilkins 1937).


Najnowsze wyniki badań są także bardzo optymistyczne. W 2017 r. zbadano wpływ klasycznej diety ketogenicznej na leczenie padaczki lekoopornej u 48 dzieci. Badanie trwało 16 miesięcy. Po tym czasie autorzy zauważyli, że u znacznego odsetka badanych doszło do zmniejszenia nasilenia objawów związanych z chorobą w porównaniu ze stanem wyjściowym (B.F.M. Wijnen i wsp. 2017).


Autorzy metaanalizy z 2020 r. dokonali przeglądu dowodów dotyczących skuteczności klasycznej postaci diety ketogenicznej i zmodyfikowanej diety Atkinsa w leczeniu padaczki u dzieci. Łącznie wzięto pod uwagę 5 badań klinicznych, których wyniki były niejednorodne. Mimo to autorzy podkreślili korzystny rezultat. Potwierdzili skuteczność diety ketogenicznej w leczeniu padaczki u dzieci, które nie reagują na farmakoterapię i nie kwalifikują się do zabiegu operacyjnego (J. Sourbron i wsp. 2020).


Zdecydowana większość badań naukowych dotyczy skuteczności diety ketogenicznej w leczeniu padaczki u dzieci. Liczba tych prowadzonych na osobach dorosłych jest zdecydowanie mniejsza. Z dostępnych wyników badań oraz metaanaliz można wywnioskować, że taki model żywienia może być skuteczny także u dorosłych.


Potwierdza to metaanaliza z 2018 r. Autorzy podkreślili, że dieta ketogeniczna jest obiecującym sposobem leczenia padaczki u osób dorosłych, a występowanie u nich skutków ubocznych jest na poziomie akceptowalnym. Do najczęściej występujących skutków zaliczyć można utratę masy ciała, podwyższony poziom cholesterolu całkowitego oraz zaburzenia miesiączkowania u kobiet. Autorzy zwracają uwagę, aby dieta była stosowana pod nadzorem specjalistów w celu kontroli i uniknięcia działań niepożądanych (L. Hongyan i wsp. 2018).


5. Podsumowanie
Stosowanie diety ketogenicznej u osób z padaczką lekooporną i niekwalifikujących się do zabiegu powinno być rozważane w każdym wieku. Wyniki badań prowadzonych na przestrzeni wielu lat potwierdzają skuteczność klasycznej diety ketogenicznej oraz jej odmian. Należy jednak podkreślić, że cały proces dietoterapii należy prowadzić pod okiem specjalistów. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka pojawienia się działań niepożądanych.

 


Bibliografia
Beghi E., The epidemiology of epilepsy, „Neuroepidemiology” 2020, 54(2), 185–191.
Berg A.T. et al., Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009, „Epilepsia” 2010, 51(4), 676–685.
Ciuba E., Stan padaczkowy w praktyce Zespołu ratownictwa medycznego, „Krakowska Akademia mi. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” 2019.
Hongyan L. et al., Ketogenic diet for treatment of intractable epilepsy in adults: a meta‐analysis of observational studies, „Epilepsia Open” 2018, 3(1), 9–17.
Jędrzejczak J., Nonconvulsive status epilepticus – difficult clinical diagnosis, „Postępy Nauk Medycznych” 2009, 11, 874–877.
Rejdak K. et al. Diagnostyka i leczenie padaczki u osób dorosłych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2016, 12(1), 15–27.
Sourbron J. et al., Ketogenic diet for the treatment of pediatric epilepsy: review and meta-analysis, „Child’s Nervous System” 2020, 36(6), 1099–1109.
Ułamek-Kozioł M. et al., Ketogenic diet and epilepsy, „Nutrients” 2019, 11(10), 2510.
Verrotti A. et al., Diet in the treatment of epilepsy: What we know so far, „Nutrients” 2020, 12(9), 2645.
Wijnen B.F.M. et al., Long-term clinical outcomes and economic evaluation of the ketogenic diet versus care as usual in children and adolescents with intractable epilepsy, „Epilepsy Research” 2017, 132, 91–99.
Wilkins L., Epilepsy in childhood: III. Results with the ketogenic diet, „The Journal of Pediatrics” 1937, 10, 341–357.