Mięśnie zaangażowane w ruch:
– m. naramienny tylny,
– m. podgrzebieniowy,
– m. obły mniejszy,
– m. czworoboczny.

 

Pozycja wyjściowa
1) Stań naprzeciwko TRX.
2) Ramiona trzymają TRX nachwytem.
3) Ciało odchylone nieznacznie od pionu.

 

 

Ruch
1) Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, wykonaj wdech, a następnie opuść łopatki oraz zbliż je do kręgosłupa.
2) Przyciągaj się, kierując łokcie na boki; pilnuj, aby barki się nie unosiły.
3) Kontynuuj ruch, dopóki łokcie nie przekroczą linii barków, a dłonie nie znajdą się na wysokości czoła.
4) W pozycji maksymalnego napięcia zatrzymaj ruch.
5) Kontrolowanym ruchem wróć do pozycji wyjściowej, opuszczając ciało i wypuszczając powietrze.

 

 

 

Wskazówki
1) Pamiętaj, aby zawsze ustawić łopatki w prawidłowej pozycji.
2) Podczas ruchu nie wyginaj ciała.
3) Dobierz odchylenie tak, aby wykonywać ćwiczenie poprawnie technicznie.
4) Nie spiesz się podczas ćwiczenia, zbyt szybkie wykonanie jest błędem technicznym.