Higiena snu to proste zasady, których stosowanie ma na celu poprawę jakości nocnego wypoczynku. Jego odpowiednia jakość oraz długość wpływają pozytywnie na organizm – sprzyjają regeneracji, poprawiają samopoczucie, a także zapewniają odpowiednie funkcjonowanie pod względem fizycznym, umysłowym oraz emocjonalnym.

 

SPIS TREŚCI:
1. Czym jest sen?
2. Zaburzenia snu
3. Jak zadbać o higienę snu?
4. Podsumowanie

 

 

1. Czym jest sen?
Sen to jedna z podstawowych potrzeb biologicznych, jest niezbędny do zachowania organizmu przy życiu – regeneruje siły fizyczne i psychiczne. Podczas snu następuje obniżenie wrażliwości na niektóre bodźce zewnętrzne. Dochodzi również do zmniejszenia częstości skurczów serca i oddechów, a także zaprzestania aktywności ruchowej. Sen uważany jest za okres wypoczynku oraz wzrostu i odbudowy organizmu i tkanek. Bez niego człowiek nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować (E. Januszewska 2018).

 

Dobowe zapotrzebowanie na sen zależne jest m.in. od wieku, płci czy czynników genetycznych. Przeciętnie człowiek przesypia ok. 8 godzin w ciągu dnia (A. Kawalec, K. Pawlas 2013). Zgodnie z zaleceniami National Sleep Fundation osoba w wieku dorosłym powinna spać przez 7–9 godzin (M. Hirshowitz i wsp. 2015). Uważa się, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen nie wpływa korzystnie na zdrowie. Nadmierne redukowanie czasu wypoczynku znacznie zwiększa ryzyko zapadalności na wiele chorób. Długotrwałe niewyspanie i niewystarczająca liczba godzin snu przyczyniają się do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, pogarszają wrażliwość tkanek na insulinę oraz mogą być jedną z przyczyn otyłości. Zbyt długi czas snu natomiast bardzo często wiąże się ze zbyt niską aktywnością fizyczną w ciągu dnia – to także zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz nadwagi i otyłości (O. Krajewska i wsp. 2017).

 

2. Zaburzenia snu
Zaburzenia snu – zwłaszcza bezsenność – są bardzo częstym problemem zdrowotnym. Mogą dotyczyć zarówno długości snu (zaburzenia ilościowe), jak i jego jakości (zaburzenia jakościowe). Niekiedy są one tak silne, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, zwłaszcza dotyczy to osób w wieku podeszłym. Za regulację snu odpowiada m.in. melatonina, która jest hormonem wytwarzanym w organizmie człowieka. Wraz z wiekiem jej produkcja się zmniejsza, co może powodować problemy ze snem. Ponadto zauważono, że kobiety częściej zmagają się z tego typu zaburzeniami niż mężczyźni (E. Gajda, B. Wanot, A. Biskupek-Wanot 2020).

 

Podczas diagnostyki warto wziąć pod uwagę możliwość występowania innych chorób, zwłaszcza tych psychicznych. Jest to powszechne zjawisko zauważalne aż u 50% pacjentów z zaburzeniami snu. Do innych czynników mających wpływ na nocny wypoczynek należą używki. Kofeina zawarta w kawie czy napojach energetyzujących działa pobudzająco, co może powodować gorsze zasypianie i obniżać jakości snu (E. Gajda, B. Wanot, A. Biskupek-Wanot 2020).

  Fabryka Siły Sklep

3. Jak zadbać o higienę snu?
Higiena snu ma za zadanie zarówno poprawić jakość wypoczynku, jak i wydłużyć jego czas trwania. Jakie są istotne elementy w dbaniu o odpowiednią higienę snu?

 

Pora zasypiania
Pierwsza zasada dotyczy pory położenia się spać. Zaleca się kładzenie do łóżka i podejmowanie próby zaśnięcia w momencie wystąpienia znacznego uczucia zmęczenia (regularna pora także może usprawnić ten proces). Jeśli nadal pojawiają się kłopoty z zaśnięciem i próba trwa zbyt długo, można wstać z łóżka, opuścić pomieszczenie i zająć się czymś innym, następnie wrócić do sypialni i ponownie postarać się zasnąć. Zbyt długie leżenie w łóżku może nie przynieść korzystnych efektów.

 

Internet i telewizja
Z zaburzeniami snu silnie związane są sprzęty elektroniczne. Długie przesiadywanie w łóżku z telefonem przyczynia się do późniejszego pójścia spać, co skutkuje późniejszym wstaniem. Ponadto urządzenia tego typu emitują światło niebieskie – stosowanie go na kilka godzin przed snem powoduje zaburzenie rytmu okołodobowego. Z tego też powodu warto odłożyć telefon przed położeniem się do łóżka. Podobna sytuacja dotyczy oglądania telewizji przed snem, a jeszcze gorszą opcją jest włączony telewizor w sypialni, który towarzyszy procesowi zasypiania (A. Kawalec, K. Pawlas 2013).

 

Ekspozycja na światło
Używanie po zmroku sztucznego światła wpływa negatywnie na rytm snu. Przyczyną jest zaburzenie blokowania wydzielania melatoniny, dlatego też warto ograniczać wykorzystywanie sztucznego światła – zwłaszcza o niebieskiej barwie – w porach wieczornych lub nocnych. Tak jak wspomniano wcześniej, światło niebieskie wykorzystują przede wszystkim telewizory, monitory komputerów czy telefony komórkowe (J. Orzeł-Grylewska 2017).

 

Warunki snu
Przed pójściem spać zaleca się przewietrzyć pomieszczenie. Pozwoli to zwiększyć dostęp tlenu, a także zadbać o odpowiednią temperaturę. Jest to istotne ze względu na silne relacje pomiędzy termoregulacją a mechanizmem regulacji snu. Negatywnie na długość wypoczynku wpływa zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka temperatura – powoduje wówczas wydłużanie fazy czuwania oraz skrócenie fazy snu REM (A. Kawalec, K. Pawlas 2013).

 

Aktywność fizyczna
Regularna aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla całego organizmu. Przyczynia się również do zachowania odpowiedniej jakości i długości snu. Zaleca się, aby w ciągu dnia podejmować co najmniej 30 minut aktywności w formie spaceru czy jazdy na rowerze. Zmęczenie fizyczne sprawia, że sen staje się głębszy i dłuższy. Nie należy natomiast ćwiczyć bardzo intensywnie przed pójściem spać, ponieważ organizm będzie pobudzony, co może utrudnić zaśnięcie.

 

Sposób żywienia
Prawidłowy sposób żywienia również może skutkować polepszeniem jakości oraz wydłużeniem czasu trwania wypoczynku. W mózgu znajduje się wiele neuroprzekaźników, które wpływają na rytm snu. Należą do nich m.in. serotonina, gamma-kwas aminomasłowy, melatonina czy tryptofan. Liczne badania wskazują, że spożycie nawet 1 g tryptofanu może oddziaływać na krótszy czas zasypiania oraz poprawę jakości snu. Jego dobrymi źródłami są mięso, ryby, nasiona oraz pestki. W 300 g piersi z kurczaka znajduje się już powyżej 1 g tryptofanu (N.L. Soh, G. Walter 2011). Melatonina oraz produkty żywnościowe posiadające jej wysokie stężenie (m.in. sok wiśniowy, nasiona oraz orzechy) także mogą skrócić czas zasypiania (Sh.L. Halson 2013). Ponadto przed pójściem spać nie należy spożywać ciężkostrawnych i sytych dań, gdyż powodują uczucie ciężkości, a tym samym problemy z zasypianiem.

 

Używki
Kofeina zawarta w kawie czy napojach energetycznych działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Nie należy sięgać po nią w godzinach wieczornych, ponieważ utrudni zaśnięcie. Działanie kofeiny utrzymuje się w organizmie przez kilka godzin po spożyciu, dlatego zaleca się korzystać z niej w pierwszej części dnia. Warto mieć na uwadze, że jeśli po wypiciu kawy nie są zauważalne żadne efekty, to wcale nie oznacza, że nie ma ona na nas wpływu.

 

Na jakość snu negatywnie oddziałuje również alkohol, który może przyczynić się do szybszego zaśnięcia, jednak spowoduje przerywanie snu. Osoba spożywająca alkohol będzie mniej wyspana oraz może gorzej funkcjonować w ciągu dnia. W jednym z badań udowodniono istotny statystycznie wpływ picia drinków na występowanie zaburzeń snu (P. Piotrowski i wsp. 2020).

 

4. Podsumowanie
Wprowadzenie kilku zmian w stylu życia może znacznie poprawić jakość oraz długość snu. To z kolei przełoży się na zmniejszenie ryzyka zapadalności na choroby metaboliczne oraz choroby układu krążenia. Ponadto odpowiednia ilość snu to podstawa regeneracji organizmu.

 


Bibliografia
Gajda E., Wanot B., Biskupek-Wanot A., Zaburzenia snu, „Problemy zdrowia publicznego” 2020, 1, 36–45.
Halson Sh.L., Nutritional interventions to enhance sleep, „Sports Science Exchange” 2013, 26(116), 1–5.
Hirshkowitz M. et al., National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report, „Sleep Health” 2015, 1(4), 233–243.
Januszewska E., Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii, Zadania i wyzwania medycyny – charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne, pod red. Maciąga K., Maciąg M., Lublin 2018, 151–166.
Kawalec A., Pawlas K., Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013, 94(1), 1–5.
Krajewska O. et al., Wpływ długości i jakości snu na parametry antropometryczne, metaboliczne i ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2017, 8(2), 47–55.
Orzeł-Gryglewska J., Zaburzenia snu związane z nadmierną ekspozycją na światło, „Polish Journal for Sustainable Development” 2017, 12(2), 91–100.
Piotrowski P. et al., Ocena zaburzeń snu i stosowania środków psychoaktywnych wśród polskich studentów, „Psychiatria Polska” 2020, 54(5), 1007–1024.
Soh N.L., Walter G., Tryptophan and depression: can diet alone be the answer?, „Acta Neuropsychiatrica” 2011, 23(1), 3–11.