TRX Superman on knees

 

 

Mięśnie zaangażowane w ruch:
– grupa mięśni stabilizujących,
– m. prosty brzucha,
– m. skośny brzucha.

 

Pozycja wyjściowa
1) Podpór przodem na taśmach TRX w pozycji na kolanach.
2) Tułów wyprostowany, ręce ustawione prostopadle do osi ciała, dłonie w jednej linii, ustawione równolegle do siebie, nieco szerzej niż rozstaw barków.

 

 

Ruch
1) Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, wykonaj mocny wdech do brzucha, następnie powolnym i kontrolowanym ruchem rozpocznij unoszenie ramion z jednoczesnym pochylaniem ciała w przód.
2) Ruch kontynuuj do momentu, w którym będziesz w stanie utrzymać ciało w pełnym wyproście lub w którym ramiona znajdą się w linii ciała.
3) Spokojnym ruchem wraz z wydechem wróć do pozycji wyjściowej poprzez przywodzenie ramion.

 

 

Wskazówki
1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.
2) Bądź skoncentrowana.
3) Bardzo mocne napięcie mięśni brzucha i pośladków pozwoli zachować prawidłową (wyprostowaną) postawę.
4) Zbyt szybkie wykonywanie ćwiczenia jest błędem technicznym.