Alternating knee to chest in plank

 

 

Mięśnie zaangażowane w ruch:

– m. piersiowy większy,
– m. trójgłowy ramienia,
– m. naramienny,
– m. brzucha.

 

Pozycja wyjściowa

1) Podpór przodem.
2) Tułów wyprostowany, ręce ustawione prostopadle do osi ciała, dłonie w jednej linii, ustawione równolegle do siebie, nieco szerzej niż rozstaw barków.
3) Nogi wyprostowane, stopy złączone.
4) Stopy mocno zaparte o podłoże.

 

 

Ruch

1) Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, uruchamiając tłocznię brzuszną, przyciągaj dynamicznie jedno z kolan do klatki piersiowej i wykonaj wydech powietrza.
2) Cofnij nogę i jednocześnie przeskocz drugą w stronę klatki piersiowej.
3) Wykonaj wyznaczoną liczbę powtórzeń.

 

 

 

Wskazówki

1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.
2) Kolana przyciągaj na przemian.
3) Bądź skoncentrowana.
4) Napinaj mięśnie brzucha i mięśnie pośladkowe podczas ruchu w celu ustabilizowania pozycji. 
5) Pamiętaj o prawidłowym oddychaniu.
6) Ćwiczenie wykonuj dynamicznie.