Badania nad skutecznością działania kinesiotapingu są prowadzone od momentu jego powstania. Jednak do tej pory brak jest w literaturze światowej badań zgodnych z zasadami evidence-based medicine (EBM), które jednoznacznie potwierdzałyby skuteczność działania metody kinesiotaping. Mimo to niektóre z badań mogą sugerować, że ta metoda terapeutyczna ma swoje uzasadnienie.

 

SPIS TREŚCI:

1. Kinesiotaping a poprawa stabilności stawowej

2. Wpływ na zwiększenie zakresu ruchomości

3. Korzyści z naklejania taśm kinesiotape

 


1. Kinesiotaping a poprawa stabilności stawowej

Pierwszym wnioskiem nasuwającym się po analizie badań jest pozytywny wpływ kinesiotapingu na poprawę stabilności stawowej u pacjentów po całkowitym zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Zastosowanie kinesiotapingu wpływa również na poprawę propriocepcji kolana dotkniętego urazem zerwania więzadła krzyżowego przedniego.


Kolejne badania miały na celu określenie wpływu kinesiotapingu na poprawę propriocepcji kolana u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową tego stawu. Mimo różnic pomiędzy tymi jednostkami chorobowymi zarówno w przypadku zerwania więzadła krzyżowego przedniego, jak i w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kolana występuje niestabilność stawowa. Fakt ten może zatem przemawiać za pozytywnym wpływem zastosowania kinesiotapingu na poprawę czucia głębokiego u pacjentów dotkniętych urazem stawu kolanowego.

 

2. Wpływ na zwiększenie zakresu ruchomości

Pozytywne działanie taśmy kinesiotape tłumaczy się jej wpływem na osiowe ustawienie stawów, co usprawnia ich pracę. W przypadku powyższej pracy aplikacja kinesiotapingu miała na celu ograniczenie przedniej translacji kości piszczelowej, a co za tym idzie – poprawę stabilności stawowej.


Dodatkowo aplikacja kinesiotapingu unosi skórę w miejscu naklejenia, co pozwala na zwiększenie przestrzeni pomiędzy mięśniami a otaczającą je powięzią. Ma to znaczący wpływ na zmniejszenie bólu i ewentualnego obrzęku w miejscu aplikacji. Z drugiej strony, poprzez naklejenie taśmy na mięsień w odpowiednim kierunku możemy ułatwiać jego pracę.


Zastosowanie kinesiotapingu ma znaczący wpływ na zwiększenie aktywnego zakresu ruchomości stawu kolanowego u pacjentów po całkowitym zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Dodatkowo w zapisie EMG zaobserwowano zwiększenie aktywności mięśnia czworogłowego uda po zastosowaniu kinesiotapingu w porównaniu z próbą z taśmą placebo. Nie wiadomo jednak, czy efekt ten jest związany z oddziaływaniem taśmy kinesiotape na mechanoreceptory w skórze. Fabryka Siły Sklep


3. Korzyści z naklejania taśm kinesiotape

W odniesieniu do powyższych przykładów należałoby dodatkowo określić wyjściowy poziom sprawności pacjentów, jaki prezentowali oni przed urazem. Czynnik ten może mieć istotny wpływ na sprawność pacjentów, którzy doznali urazu zerwania więzadła krzyżowego przedniego.


Wyniki niektórych badań mogą przemawiać za skutecznością zastosowania kinesiotapingu ograniczającego przednią translację kości piszczelowej u osób po całkowitym zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Wydaje się jednak, że zagadnienia związane z kinesiotapingiem i jego działaniem bądź brakiem wpływu na poprawę funkcjonowania organizmu ludzkiego wymagają jeszcze dalszych badań.