Mięśnie zaangażowane w ruch:

a) główne:

– m. trójgłowy ramienia;

b) pomocnicze:

– m. łokciowy.

 

Pozycja wyjściowa

1) Leżąc na ławce, chwyć sztangę łamaną wąskim chwytem. Dłonie nieco węziej niż szerokość barków, kciuki skierowane do siebie.

2) Wznieś sztangę z uchwytu i unieś ją nad klatkę piersiową; ramiona powinny znajdować się prostopadle do podłoża.

 

Ruch

1) Inicjując wdech, opuść sztangę do czoła, trzymając ramiona nieruchomo. Przedramiona wykonują półkolisty ruch.

2) W momencie, gdy sztanga znajduje się blisko czoła, powróć do pozycji wyjściowej, prostując przedramiona i wykonując wydech.

3) Powtarzaj ruch wyznaczoną ilość razy.

 

Wskazówki

1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.

2) Stopy solidnie wesprzyj o podłogę.

3) Bądź skoncentrowany.