Dumbbell skull crusher

 

 

Mięśnie zaangażowane w ruch:
– m. trójgłowy ramienia.

 

Pozycja wyjściowa
1) Pozycja leżąca na ławce płaskiej.
2) Hantle w dłoniach, ramiona wyprostowane nad klatką piersiową. Kciuki skierowane w tył.

 

 

Ruch
1) Inicjując wdech, opuść hantle do czoła, trzymając ramiona nieruchomo. Przedramiona wykonują półkolisty ruch.
2) W momencie gdy hantle znajdą się blisko czoła, wróć do pozycji wyjściowej, prostując łokcie i wykonując wydech.
3) Wykonaj zadaną liczbę powtórzeń.

 

 

 

Wskazówki
1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.
2) Stopy solidnie zaprzyj o podłogę.
3) Bądź skoncentrowany.