TRX mountain climbers

 

 

Mięśnie zaangażowane w ruch:
– grupa mięśni stabilizujących,
– m. prosty brzucha,
– m. skośny brzucha.

 

Pozycja wyjściowa
1) Podpór przodem z nogami zawieszonymi w taśmach.
2) Tułów wyprostowany, ręce ustawione prostopadle do osi ciała, dłonie w jednej linii, ustawione równolegle do siebie, nieco szerzej niż rozstaw barków.

 

 

Ruch
Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, przyciągaj dynamicznie na zmianę raz jedno, raz drugie kolano do klatki piersiowej.

 

 

 

Wskazówki
1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.
2) Kolana przyciągaj na przemian. Stopy nie spotykają się z tyłu.
3) Napinając mięśnie brzucha oraz pośladkowe, zachowuj prawidłową (wyprostowaną) postawę.
4) Ćwiczenie wykonuj dynamicznie, ale staraj się kontrolować ruch.