Knee plank 

 


Mięśnie zaangażowane w ruch:
– m. naramienne,
– m. brzucha.

 

Pozycja wyjściowa
1) Pozycja klęku podpartego.

 

 

Ruch
1) Z klęku podpartego przejdź do podporu na przedramionach.
2) Podczas utrzymywania pozycji pamiętaj o równym oddechu, utrzymuj napięcie w mięśniach brzucha oraz pośladków.
3) Wykonuj ćwiczenie określony czas.

 

Wskazówki
1) Pamiętaj o prostych plecach.
2) Utrzymuj głowę w równej linii z plecami.