Mięśnie zaangażowane w ruch:

a) główne:

– m. trójgłowy ramienia;

b) pomocnicze:

– m. łokciowy.

 

Pozycja wyjściowa

1) Chwytając za poręcze, unieś ciało w górę poprzez mocne wyprostowanie ramion. Tułów znajduje się prostopadle do podłoża.

 

Ruch

1) Biorąc wdech, opuszczaj swoje ciało powoli, łokcie znajdują się blisko tułowia, który pozostaje pionowo.

2) Wykonując wydech, prostuj swoje ramiona, mocno napinając triceps

i powracając do pozycji wyjściowej.

3) Powtarzaj ruch zalecaną ilość powtórzeń.

 

Wskazówki

1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.

2) Bądź skoncentrowany.

3) Wykonując to ćwiczenie po raz pierwszy, należy nie opuszczać swojego ciała przesadnie nisko w celu uniknięcia urazu.